หน้าแรก arrow การศึกษา arrow จับพิรุธ! อาจารย์นิติฯ ม.บูรพา ปลอมลายมือ "อัยการ" เบิกเงินค่าดูงาน ป.โท -ทำพลาดตรงไหน?
powered_by.png, 1 kB
จับพิรุธ! อาจารย์นิติฯ ม.บูรพา ปลอมลายมือ "อัยการ" เบิกเงินค่าดูงาน ป.โท -ทำพลาดตรงไหน? PDF พิมพ์ ส่งเมล์
เขียนโดย สำนักข่าวอีศรา   
Wednesday, 29 May 2013

กรณีปลอมลายมือชื่อนิสิตปริญญาโท  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อตั้งเรื่องเบิกจ่ายเงินงบประมาณในโครงการเดินทางไป ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 -28 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ของบุคคลกลุ่มหนึ่ง อาจจะกลายเป็นเรื่องเล็ก  

เมื่อ มีการตรวจพบข้อมูลชัดเจนว่า มีเอกสารบางส่วน ที่มีการระบุชื่อคนภายใน และถูกนำมาใช้ในการตั้งเรื่องเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นมาเอง และมีการปลอมลายมือชื่อ เพื่อนำมาใช้แอบอ้างด้วย

และคนๆ นั้น ก็มีตำแหน่งเป็นถึง "อัยการ" ด้วย 

ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org  รายงานว่า  จากการตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐาน การติดต่อระหว่าง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา กับทาง สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่  เกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักงานอัยการเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 -28 พฤษภาคม 2555 ที่มีการนำไปใช้ประกอบการตั้งเรื่องเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากทางมหาวิทยาลัย

พบ ว่า มีเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ชิ้น โดยเอกสารชิ้นแรกเป็นหนังสือของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา ลงวันที่ 11ตุลาคม 2555 ลงนามโดย ดร.สกฤติ อิสริยานนท์ ทำเรื่องถึงอัยการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเข้าศึกษาดูงานวันที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. โดยระบุชื่อ ดร.ณัชาชา คุณาทัพพ์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เป็นผู้ควบคุมดูแลในครั้งนี้

(ดูรูปประกอบ) 

ส่วน อีกเอกสารอีกชิ้นหนึ่ง เป็นหนังสือ ตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน ที่สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ดังกล่าว ตามวันและเวลาดังกล่าว ลงชื่อ นายพูนศักดิ์ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 โดยระบุว่า สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง และยินดีให้คณะเข้าศึกษาดูงาน

ทั้ง นี้ น่าสังเกตว่า หนังสือตอบรับการดูงาน ที่สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ลงชื่อ นายพูนศักดิ์ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ดังกล่าว ไม่ได้มีการระบุเลขที่หนังสือ หรือสถานที่ต้นเรื่องว่ามาจาก สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ แต่อย่างใด

ขณะที่ด้านท้ายหนังสือฉบับนี้ ระบุสถานที่ติดต่อว่าเป็นวิทยาลัยการยุติธรรมทางการปกครอง  ไม่ใช่ สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่?  

แต่ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของ สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ เอาไว้ คือ 053-112-559 และ 053-112-560

จาก การตรวจสอบข้อมูลพบว่า  วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของสำนักงานศาลปกครอง  ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ สำนักงานอัยการ จังหวัดเชียงใหม่ แต่อย่างใด 

ซึ่ง และหากหนังสือราชการ ฉบับนี้ เป็นของจริง แสดงว่า กระบวนการจัดทำเอกสารของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ มีปัญหาใช้การไม่ได้ ที่ปล่อยให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแบบนี้ 

เพราะ หนังสือฉบับนี้ อัยการจังหวัด เป็นผู้ลงนามด้วยตนเอง ถือเป็นหนังสือสำคัญที่เจ้าหน้าที่จะต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการ มากที่สุด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้โทรศัพท์ติดต่อไปยัง สำนักงานศาลปกครอง  เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกับสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

เบื้องต้นได้รับแข้งจากเจ้าหน้าที่ ว่า เป็นคนละหน่วยงานไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็ถูกไขให้กระจ่างชัดขึ้น 

เมื่อ ภายหลังจากที่โครงการศึกษาดูงานของนิสิต ปริญญาโท รุ่น ที่ 2 รหัส 54 จำนวน 90 ราย  ที่ สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2555 ถูกตรวจพบว่าอาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารการตอบรับดูงาน ของทาง สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ เกิดขึ้น

นาย พูนศักดิ์ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามในหนังสือ ที่อส.004 (ชม)/16010 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ถึงคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ยืนยันว่า ไม่เคยได้รับหนังสือเข้าศึกษาดูงาน และไม่เคยนิสิตไปดูงาน รวมถึงไม่เคยมีหนังสือที่ วป 0001/ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ที่ออกให้โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง  รวมถึงลายมือชื่อที่ลงนามในหนังสือ ก็ไม่ใช่ลายมือชื่อของ อัยการจังหวัด

เอกสารฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือปลอม  !! 

แหล่งข่าวจากมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผย สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ว่า การ ปรากฏรายชื่อ  วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง อยู่ท้ายหนังสือ  ก็เป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างมาก เนื่องจากเป็นคนละหน่วยงานกัน ไม่รู้ว่าคนที่ทำลืม ไม่ได้ตรวจสอบ หรือสับสนในข้อมูล ที่ทำขึ้นมาใหม่กันแน่

"หาก ใครนำหนังสือที่ทางอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำถึงคณะฯ ปฏิเสธ การมีส่วนรวมในโครงการดูงานครั้งนี้ จะพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งรูปแบบ หัวหนังสือท้ายหนังสือ รวมถึงใจความสำคัญในหนังสือที่ส่งมาว่า ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้"

เอกสารตอบกลับจากสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่  ถึงคณบดีฯ เพื่อแจ้งให้ความร่วมมือในการดูงาน ฉบับนี้  จึงถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่า โครงการดูงานดังกล่าว ไม่เคยเกิดขึ้นจริง เป็นโครงการลมอย่างแท้จริง  

กลายเป็น "เชือกกล้วย" ที่มัด "งูเหลือม" ผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการ "งาบ" ?  งบประมาณศึกษาดูงานของนิสิต ป.โท ม.บูรพา  

แบบชนิดดิ้นไม่หลุดกันเลยทีเดียว!! 

/////////////////

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2556 เวลา 10.04 น.

 

ความคิดเห็น

เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิแสดงความคิดเห็นครับ.
กรุณาเข้าระบบ หรือสมัครสมาชิกก่อนครับ

Powered by AkoComment 2.0!

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 29 May 2013 )

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.