หน้าแรก arrow แรงงาน วิจัย arrow ข้อสอบ แรงงานสัมพันธ์
powered_by.png, 1 kB
ข้อสอบ แรงงานสัมพันธ์ PDF พิมพ์ ส่งเมล์
เขียนโดย วิษณุ บุญมารัตน์   
Friday, 06 November 2009

ส่ง 10 คนแรกได้คะแนนพิเศษ ครับ ในวันสุดท้ายการส่งคือ วันเสาร์ที่ 7 พ.ย.2552

   รูปแบบการส่ง

เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์ 
ชื่อนิสิต-------------------- นามสกุล-------------------

รหัสนิสิต -------------------------- ลำดับเลขที่----------------- 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
สาขาการ------------------------------------์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

คำถามให้นิสิตแสดงความคิดเห็นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประเด็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย "ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย"

ที่มา : โลกวันนี้วันสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 231 วันที่ 31 ต.ค.- 6 พ.ย. 2552 หน้าที่16-17 

 ตอบ---------------------------------------------  

            ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์

            อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ

ความคิดเห็น
ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย
Written by nutsaxman on 2009-11-06 12:51:51
เรียน อ.วิษณุ บุญมารัตน์ 
นาย สิรภพ ธนเจริญใจ 
รหัส 50123907 เลขที่ 44 
คณะ การจัดการและการท่องเที่ยว 
สาขา การจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
จากที่กระผมได้อ่านบทความที่ได้รับมานั้นผมคิดว่าปัญหาของแต่ละ หัวข้อนั้นไม่ว่าจะเป็น เรื่องที่ดิน หัวรถไฟเก่า หรือ มติ ครม. นั้นปัญหาต่างๆมีอยู่แค่ไม่กี่อย่าง คือ การคอร์รัปชั่น เป็นหัวใจหักที่ทำให้การรถไฟฯ และสหภาพรถไฟ หยุกการเดินรถทั้งที่การรถไฟจะมีงบประมาณในการซื้อหัวรถจักรหรื อการซ่อมหัวรถจักรเดิม จำนวนเงินนั้นมีมากถึง 17,000 ล้านบาท แต่กลับได้มาเพียงแค่ 1,000 ล้านบาท แล้วจำนวนเงินที่หายไปนั้นมีมากถึง 15,000 ล้านบาท มันหายไปไหนนักการเมือง ลูกหลานนักการเมือง ญาติพี่น้อง ลองคิดดูสิ 15,000 ล้านบาท นั้นจะทำอะไรให้กับประเทศและประชาชนได้มากแค่ไหนครับ 
คำถามให้นิสิตแสดงความคิดเห็นด้านแรงงานสั
Written by kanokwalee50 on 2009-11-06 12:52:04
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต น.ส.กนกวลี นามสกุลศรีวิลัย 
 
รหัสนิสิต 50023214 ลำดับเลขที่1 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการ การจัดการ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 
 
 
ตอบ 
 
เห็นด้วย การเรียกร้องของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งชาติ การหยุดวิ่งรถไฟ ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ ที่มีฐานะทางด้านการเงินที่ไม่ดี จำเป็นต้องพึ่งพาการคมนาคมโดยรถไฟเป็นส่วนใหญ่ การรถไฟถือเป็นการคมนาคมที่ปลอดภัย  
ครอบครัวของข้าพเจ้าเลือกการคมนาคมทางรถไฟมาตลอด ในการเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่ภาคใต้ การหยุดวิ่งสหภาพเพื่อต้องการเรียกร้องความปลอดภัยในตัวพนักงาน สวัสดิการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี หากทุกฝ่ายหันหน้ามาคุยกัน เหตุการณ์เหล่านี้ก่อไม่เกิดขึ้น แต่ไม่ดีอยู่อย่างหนึ่ง การหยุดเดินรถ ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ของฝ่ายใดก็ตาม ทุกคนควรมองที่ประเทศชาติ และประชาชนเป็นหลัก 
ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย
Written by ratchanok on 2009-11-06 12:58:02
เรียน อ.วิษณุ บุญมารัตน์ 
รหัส 50123501 เลขที่ 37 
คณะ การจัดการและการท่องเที่ยว 
สาขา การจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
(คนนี้ไม่มีชื่อไม่ได้คะแนน 10 คนแรกครับ) 
 
ถ้าทุกๆ คนหันหน้ามาคุยกันให้มากกว่านี้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นความ ขัดแย้งจะเกิดขึ้นน้อยลง และถ้าทุกๆฝ่ายเลิกโกงกินการคอรัปชั่นก็จะสามารถนำเงินในด้านนั ้นมาพัฒนาได้อีกเยอะอย่าพยายามเอาเงินของปะชาชนไปใช้ในทางที่ไม ่สมควรควรนำมาพัฒนาทุกๆที่ให้เท่ากันประเทศชาติของเราจะได้พัฒน าและเจริญเหมือนกับประเทศอื่นๆในบ้างครั้งเรื่องที่เกิดอาจจะไม ่มีใครถูกหรือใครผิดในเรื่องที่ผิดในการที่เราจะทำอะไรลงไปเราจ ะต้องคำนึงถึงคนอื่นด้วยว่าเขาจะได้รับความเดือดร้อนอะไรบ้าง อย่าเอาของตัวเองเป็นใหญ่นึกจะทำอะไรก็ทำเพราะคนอื่นจะได้รับคว ามเดือดร้อนจากที่ตัวเองทำ
ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย
Written by marutt407 on 2009-11-06 12:53:40
เรียนอาจารย์วิษณุ บุญมารัตน์ 
นายมารุต มีสุข  
รหัสนิสิต 50123426 เลขที่ 34 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
เอกการจัดการและสารสนเทศ 
 
ความคิดเห็น 
จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหว ผมมองว่า ปัญหาเกิดจากการบริหารที่แย่ลงของบอร์ดบริหาร ซึ่งไม่ใส่ใจกับเรื่องของความปลอดภัย การบำรุงรักษาหัวรถจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน สาเหตุจึงเป็นสาเหตุที่สหภาพการรถไฟยื่นข้อเรียกร้องต่อการรถไฟ  
ประเด็นที่ถูกมองว่าป็นอภิสิทธ์ชน ประทานสหภาพแรงงาน ซึ่งอยู่ในฐานะแกนนำพันธมิตรฯ ดังนั้น ก็อาจมีความโน้มเอียงไปฝ่ายตนเอง ทำเพื่อฝ่ายตนเองไม่มากก็น้อย 
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจนั้น ผมมองว่า เป็นการละเลยการบริหารของบอร์ดบริหารการรถไฟเอง มีการคอร์รัปชันมากชึ้น จึงส่งผลให้ขาดเงินทุนในการดูแลรักษาหัวรถจักรให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 
Written by ratchanok on 2009-11-06 12:53:43
เรียน อ.วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางสาว รัชนก มั่งคั่ง 
รหัส 50123501 เลขที่ 37 
คณะ การจัดการและการท่องเที่ยว 
สาขา การจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
 
ถ้าทุกๆ คนหันหน้ามาคุยกันให้มากกว่านี้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นความ ขัดแย้งจะเกิดขึ้นน้อยลง และถ้าทุกๆฝ่ายเลิกโกงกินการคอรัปชั่นก็จะสามารถนำเงินในด้านนั ้นมาพัฒนาได้อีกเยอะอย่าพยายามเอาเงินของปะชาชนไปใช้ในทางที่ไม ่สมควรควรนำมาพัฒนาทุกๆที่ให้เท่ากันประเทศชาติของเราจะได้พัฒน าและเจริญเหมือนกับประเทศอื่นๆในบ้างครั้งเรื่องที่เกิดอาจจะไม ่มีใครถูกหรือใครผิดในเรื่องที่ผิดในการที่เราจะทำอะไรลงไปเราจ ะต้องคำนึงถึงคนอื่นด้วยว่าเขาจะได้รับความเดือดร้อนอะไรบ้าง อย่าเอาของตัวเองเป็นใหญ่นึกจะทำอะไรก็ทำเพราะคนอื่นจะได้รับคว ามเดือดร้อนจากที่ตัวเองทำ
Written by gingza on 2009-11-06 12:53:50
เรียน อ.วิษณุ บุญมารัตน์  
นางสาวนฤมล พลมุข  
รหัส 50122887 เลขที่ 24 
คณะ การจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขา การจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
 
ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อ และบานปลาย เนื่องจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที่มีอำนาจอยู่ในมือ ไม่ใส่ใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะมองหาแต่ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ ไม่ได้มองถึงความทุกข์ของประชาชนอย่างแท้จริง ต่างฝ่ายต่างหยิบยกประเด็นขึ้นมาอ้าง เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนดีกว่า พยายามปัญหาว่าเกิดจากฝ่ายโน้นบ้าง ฝ่ายนี้บ้าง โทษกันไปโทษกันมาร ปัญหาก็รังแต่จะลุกลามมากขึ้นกว่าเดิม และคนที่จะเดือดร้อนที่สุดคือประชาชน
ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย
Written by babyomaika on 2009-11-06 12:57:49
เรียน อ.วิษณุ บุญมารัตน์ 
นาย วีรยุทธ ยุวถาวร 
รหัส 50024389 เลขที่ 8 
คณะ การจัดการและการท่องเที่ยว 
สาขา การจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
 
ทำไม รัฐบาทถึงไม่จริงจังกับเรื่องการรถไฟซักที ทำไมต้องปล่อยให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมา ทั้งที่มันเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง ควรที่จะจัดตั้งรัฐบาทที่ดูแลการรถไฟแบบจริงจังซักที เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้และเป็นผลประโยชน์ต่อชาติและเมือง
Written by thitima001 on 2009-11-06 12:59:20
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาวธิติมา นามสกุล อนุรักษ์ 
รหัสนิสิต 50122801 เลขที่ 21 
 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ดิฉันมีความคิดเห็นว่า กรณีรถไฟหยุดเดินทางแล้วปล่อยให้ผู้โดยสารอยู่กลางทางนั้น ถือเป็นการเรียกร้องของสหภาพแรงงานที่ต้องการจะให้การรถไฟแห่งป ระเทศไทย ได้ตระหนึกถึงสาเหตุว่า ทำไมกลุ่มเหล่านี้ได้กระทำขึ้น จากข้อมูลที่ได้รับมาคือ เรื่องของเครื่องยนต์-หัวรถจักรนั้นยังมีสภาพที่ยังไม่สมบูรณ์ อาจก่อนให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อีก ดังนั้นเมื่อเกิดขึ้นแบบนี้ ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยควรนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น  
ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการรถไฟแล้ว ยังส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนต่อปประชาชน และไปยังภาพรวมของประเทศอีกด้วย 
ซึ่งรัฐบาลควรจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ไปด้วยค่ะ
ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย
Written by sasiliya on 2009-11-06 13:00:05
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต ศศิลิยา นามสกุล สวนจิตต์ 
รหัสนิสิต 50024402 ลำดับเลขที่ 9 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 
ตั้งแต่แรกที่ได้รับทราบถึงปัญหาสหภาพการรถไฟ ก็เกิดความไม่เข้าใจว่าทำไมพนักงานจึงต้องออกมาประท้วงนัดหยุดง านกัน มีเหตุผลอะไร ที่ดิฉันรับรู้มาก็คือ เกิดอุบัติเหตุรถไฟตกราง จากนั้นคนขับรถไฟก็ถูกไล่ออก อีกไม่นานก็เกิดสหภาพขึ้น โดยนัดหยุดงานกัน ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ ประชาชนเดือดร้อนไม่สามารถที่จะใช้บริการได้ ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไม จากนั้นก็ได้ฟังข่าวว่าสหภาพขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆขึ้น แค่เท่านี้ที่ดิฉันได้รับรู้ คนส่วนมากจะตกอยู่ในกรอบที่รัฐบาลจงใจจะนำเสน คือ จะต่อว่าสหภาพรถไฟอย่างเดียว แต่เมื่อดิฉันได้อ่านวารสารเรื่องนี้ก็ได้เข้าใจมากขึ้นว่า แท้จริงแล้วรัฐบาลปิดข่าว กลบเกลื่อนเบี่ยงประเด็น จะเกิดการแปรรูปหากำไร แม้กระทั่งเรื่องแอร์พอร์ตลิงค์ที่จะไม่ให้อยู่ภายใต้การควบคุม ของการรถไฟ ซึ่งผลกระทบที่ตามมา ค่าโดยสารที่แพงขึ้น ราคาสูงขึ้น ก็จะตกอยู่ที่ผู้บริโภค ดิฉันคิดว่าสหภาพแรงงานทำเพื่อประชาชน แต่ในอีกแง่หนึ่งแล้วจะมีเรื่องอะไรอีก ผลประโยชน์อะไรอีกก็ต้องรอดูกันต่อไป
เรียน อ.วิษณุ บุญมารัตน์
Written by Noomont on 2009-11-06 13:01:36
(ไม่มีรายละเอียดไม่ได้คะแนนครับ) 
 
ระบบการรถไฟฯมีปัญหามานานแล้ว ที่มีปัญหาถึงทุกวันนี้ เนื่องจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่หวังผลประโยชน์จากทรัพย์สินของชา ติ จึงสร้างสถานการณื เพื่อเบนความสนใจและหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต ถ้าทุกคนหรือกลุ่มคนนั้นมองผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโย ชน์ของตนเอง ปัญหาต่างๆก็คลี่คลายไปได้ง่ายมากขึ้นกว่านี้
Written by 00care00 on 2009-11-06 13:02:54
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์ 
ชื่อนิสิต น.ส.สรัญญา หาญบุญมี 
 
รหัสนิสิต 50123860 ลำดับเลขที่ 43 
คณะการจัดารและการท่องเที่ยว 
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ตอบ 
 
การบริหารการรถไฟฯมีปัญหามานาน แต่เพิ่งมีคนออกมาเรียกร้องทางสื่อ หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าปัญหานี้ได้เกิดขึ้นมานานแล้วเพราะคนส่วน ใหญ่ไม่ค่อยสนใจสังเกตุ เพราะคนสมัยนี้ไม่นิยมเดินทางด้วยรถไฟ และรัฐบาลก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่จิงจัง เพราะอาจจะไปขัดกับผลประโยชน์ของตนกับพวกพ้อง จึงปล่อยให้ปัญหาเรื่องการรถไฟฯยืดเยื้อมานานหลายปี 
 
Written by Supannee on 2009-11-06 13:03:03
เรียน อาจารย์ ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์ 
ดิฉัน นางสาวสุพรรณี ดีอุดม  
รหัสนิสิต 50124027 เลขที่ 49 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
จากการอ่านบทความวารสารดังกล่าว ข้าพเจ้าในฐานะเป็นหนึ่งในเยาวชนคนไทย มองว่าการรถไฟในปัจจุบันมีสภาพและสถานการณ์ที่ควรต้องปรับปรุงแ ก้ไขจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวรถจักรเอง ภูมิทัศน์ การบริการ ความสะอาด และการปรับปรุงดังกล่าว รัฐเองควรเห็นความสำคัญเพราะจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ด้วย หากทางรัฐบาลมีนโยบายการแก้ปัญหาในครั้งนี้ที่ดี ถูกต้อง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ก็น่าจะเป็นบทสรุปการขัดแย้งในครั้งนี้ได้ 
Written by Noomont on 2009-11-06 13:03:13
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาวสมใจนามสกุล สุขศิริ  
รหัสนิสิต 50123846 ลำดับเลขที่ 42  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 
 
ระบบการรถไฟฯมีปัญหามานานแล้ว ที่มีปัญหาถึงทุกวันนี้ เนื่องจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่หวังผลประโยชน์จากทรัพย์สินของชา ติ จึงสร้างสถานการณื เพื่อเบนความสนใจและหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต ถ้าทุกคนหรือกลุ่มคนนั้นมองผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโย ชน์ของตนเอง ปัญหาต่างๆก็คลี่คลายไปได้ง่ายมากขึ้นกว่านี้
Written by Zen on 2009-11-06 13:04:29
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นายเพ็ชร แพภิรมย์รัตน์ 
รหัสนิสิต 5002396 ลำดับเลขที่ 2 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผมมีความเห็นว่า 
รัฐบาลควรทำการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงหัวรถจักรและไม้หมอนให้มีคุ ณภาพ ปลอดภัยสำหรับการเดินทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
ที่เห็นได้ชัดเจนและบ่อยครั้งเกี่ยวกับรถไฟในตอนนี้ โดยเริ่มจากสายหลักที่มีผู้เดินทางใช้มากที่สุดก่อนเพื่อให้นัก เดินทาง 
เดินทางต่อไปที่พื้นที่ๆรถไฟยังไม่เปิดให้บริการได้เร็วที่สุด และแก้ไขในส่วนของเส้นทางย่อยต่อไป  
 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้โดยสาร การรถไฟต้องพัฒนาระบบรางและหัวรถจักรให้มีความทันสมัยและมีนโยบ าย 
ในการซ่อมบำรุงที่ชัดเจน อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ในการดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของรถไฟ, ไฟสัญญาณและ 
สถานีให้อยู่ในสภาพที่ไม่บกพร่องและใช้งานได้  
 
บริหารจัดการที่ดินให้เกิดผลกำไรมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน จากการหาแนวทางร่วมกันระหว่างสหภาพและการรถไฟ ลดการขาดทุน 
ที่การรถไฟแบกรับอยู่ในแต่ละปี และสร้างกำไรให้มากขึ้น เพื่อนำเงินมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและให้บริการของการรถไฟต ่อไป
Written by chutima597 on 2009-11-06 13:06:38
 
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาวชุติมา ชอบชื่นเกษม 
รหัสนิสิต 50122597 อันดับเลขที่ 16 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
เนื่องจากระบบการจัดการของการรถไฟยังไม่รองรับกับสภาพการณ์ปัจจ ุบัน ซึ่งเห็นได้จากปัญหาที่เกิดขึ้น และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  
ข้าพเจ้าคิดว่า ควรจะมีการปรับปรุงระบบในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นและควรต้ องแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด โดยทุกฝ่ายนั้นควรต้องหันหน้าเข้าหากันเพื่อแก้ไขปัญหา มิใช่ว่าเห็นเพียงแต่ประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง แต่ต้องนึกถึงส่วนรวมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเป็นที่ตั้ง เพราะข้าพเจ้าคิดว่าหากไม่รีบแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดผู้ที่เดื อดร้อนที่สุดก็คงเป็นประเทศชาติ และประชาชนในชาติทุกคน 
Written by chutima603 on 2009-11-06 13:07:29
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาวชุติมา รักสกุล 
รหัสนิสิต 50122603 อันดับเลขที่ 17 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ความคิดเห็นต่อบทความ  
ถือว่าเป็นบทความที่เปิดให้กลุ่มบุคคลอาชีพอื่นๆ ได้มีสิทธิเสรีภาพ ที่จะใช้สิทธิ์ของตนเองในการมีส่วนร่วมกับฝ่ายรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองหรือปัญหาการรถไฟฯ ทำให้ประชาชนได้มีโอกาสที่จะได้รับรู้ถึงความคืบหน้าต่อสภาพชีว ิตในข้างหน้า ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญกับประชาชนด้วย  
แต่อย่างไรก็ตามสำหรับความคิดของข้าพเจ้า มีความคิดว่า “ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการรถไฟฯ หรือปัญหาที่ดิน” ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐบาล  
ดังนั้นทุกฝ่าย ทุกภาค ควรที่จะมีการร่วมมือปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี เพราะผลกระทบจะส่งผลต่อความเดือดร้อนของประชาชนมากที่สุด  
ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย
Written by kingjishim on 2009-11-06 13:10:00
เรียน อ.วิษณุ บุญมารัตน์  
นางสาว นิธิมา ภักดีพัฒนเจริญ 
รหัส 50122955 เลขที่ 26 
คณะ การจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขา การจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
 
การปิดการทำการของรถไฟ ไม่ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นจากฝ่ายใดก่อน ก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนด้วยกันทั้งนั้น การหันหน้าเจรจาไกล่เกลี่ยหาทางออก น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด การปรับองค์กรภายใน ควรปรับให้ดี เพราะไม่ว่าจะทำอย่างไร ก็ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนอยู่แล้ว แต่ควรคิดว่า จะใช้หนทางใด ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด จะดีกว่า 
 
ส่วนข้ออ้างที่บอกว่า จะมีบริษัทเข้ามารับช่วงต่อจากรถไฟ ข้าพเจ้าคิดว่า ถ้าเป็นบริษัทเอกชนอาจจะได้บริการที่ดี แต่ถ้าคิดในอีกแง่มุมนึง หากเขาคิดแต่เอาผลประโยชน์ ประชาชนก็จะเสียเปรียบเพราะไม่มีสิทธิต่อรองการขึ้นราคาค่าโดยส าร อาจเอารัดเอาเปรียบประชาชนมากเกินไปก็ได้ ดังนั้น ควรคิดให้ดีๆ ก่อนการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนทุกคน
ความคิดเห็นประเด็นการรถไฟแห่งประเทศไทย
Written by 50123266 on 2009-11-06 13:10:23
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาวพานทอง นามสกุล กุสารัมย์ 
 
รหัสนิสิต 50123266 ลำดับเลขที่ 31 
 
 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการ การจัดการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
คำถามให้นิสิตแสดงความคิดเห็นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประเด็นการรถไฟแห่งประเทศไทย  
 
 
ตอบ  
 
จากการที่ข้าพเจ้าได้อ่านบทสัมภาษณ์ของนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าจากการออกมาเคลื่อนไหวของสหภาพการรถไฟในครั้งนี้ ทำให้เกิดมุมมองในมิติหนึ่งซึ่งประชาชนหลายคนไม่ทราบ ในเรื่องต่างๆของการรถไฟ โดยเฉพาะเรื่องของสภาพของอุปกรณ์ในการเดินรถไฟที่ไม่มีความปลอด ภัยซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริง ข้าพเจ้าคิดว่ารัฐบาลก็ควรหันมาใส่ใจและมอบเงินทุนสนับสนุนในกา รปรับปรุง อีกทั้งเรื่องของรางรถไฟเส้นคู่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีขนาดเพียง 1 เมตร อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและได้ไม่คุ้มกับเสีย ส่วนในเรื่องของรายได้จากที่ดินของการรถไฟเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นอย่างยิ่งเพราะจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดหรือไ ม่ อีกทั้งรายได้ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของแผ่นดินแผ่นดินที่น่าจะสร้า งมูลค่ามหาศาลได้นำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
ในเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันคงจะเป็นเรื่องของแอร์พอร์ตลิ้ง ที่มีงบลงทุนถึง 35000 ล้านบาทซึ่งถ้าสร้างขึ้นจริงจะสร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยมากน้อ ยเพียงใด อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการฟังความคิดเห็นเพียงด้านเดียว จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าใครผิดหรือถูก แต่ข้าพเจ้าคิดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งนี้น่าจะอยู่ที ่ประเทศชาติและประชาชน 
 
 
Written by Deedo on 2009-11-06 13:11:58
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต ชลธิชา นามสกุล รุนนก 
รหัสนิสิต 50122559 ลำดับเลขที่ 15  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 
ดิฉันคิดว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับประชาชนท ี่มาใช้บริการรถไฟ 
แต่การที่หยุดรถไฟโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอาจทำ ให้ผู้ใช้บริการเกิดความเสียหาย ยิ่งไม่มีคนออกมารับผิดชอบด้วยแล้วยิ่งทำให้ผู้ใช้บริการเกิดคว ามไม่พอใจ ถ้ายิ่งต่างคนต่างคิดว่าตัวเองทำถูกคนที่เดือดร้อนคงหนีไม่พ้นป ระชาชนอย่างเรานี่เอง ส่วนเรื่องที่ดินที่การรถไฟเปิดให้เช่านั้น ถ้าลองตกลงหาวิธีทำให้ที่ดินส่วนนั้นสร้างกำไรให้กับประเทศมากข ึ้นก็ควรหันหน้าหาลือกันเพื่อประเทศของเราแต่ผลจะออกมาอย่างไรก ็ตามขอร้องให้ต่างฝ่ายต่างหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อประเทศแล้วก ัน
Written by wararat on 2009-11-06 13:18:19
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์ 
ชื่อนิสิต นางสาววรารัตน์ เหล่าพูลทรัพย์ 
รหัสนิสิต 50425209 ลำดับที่ 54  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นดังกล่าวจนเกิดปัญหาโดยมีจุดเริ่มต้นมาจ ากความขัดแย้งภายใน ความต้องการผลประโยชน์ส่วนตนและพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส การคอร์รัปชั่น โดยที่ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน สุดท้ายประชาชนคือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 
 
:roll :roll :roll
ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย
Written by numint on 2009-11-06 13:19:04
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต จรัสรักษ์ นามสกุล อ่อนศรี 
รหัสนิสิต 50122337 ลำดับเลขที่ 13  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
ก่อนหน้าที่ข้าพเจ้าจะได้อ่านข่าวนี้ ข้าพเจ้าได้มองว่าจะประท้วงหยุดการรถไฟกันไปทำไม โดยมองว่าทำไมชอบทำอะไรให้มันวุ่นวายกันอยู่ตลอด แต่พอมาอ่านข่าวก็ได้เข้าใจมากขึ้น บางครั้งรัฐบาลก็น่าจะทำอะไรที่มันโปร่งใสและชัดเจนให้มากขึ้น เพื่อที่จะขจัดข้อโต้แย้งได้ ปัญหาต่างๆที่มันจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้น โดยข้าพเจ้าคิดว่าปัญหาตรงนี้รัฐบาลควรจะเข้ามาสนใจให้มาก เพราะเมื่อปัญหามันบานปลายแล้วมันจะกระทบไปทั้งหมด ไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น
Written by greensleeves on 2009-11-06 13:26:14
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
นายเมธี จ้องสาระ 
รหัสนิสิต 50123457 ลำดับเลขที่ 35  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ผมมีความเห็นว่า 
รัฐบาลควรทำตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ เนื่องจาก การรถไฟของประเทศไทย ก่อตั้งมาร้อยกว่าปีแล้ว แต่มองในมุมของการพัฒนาแล้ว มันน่าอับอายจริงๆ 
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่
Written by moomin on 2009-11-06 13:27:43
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต กนกกาญจน์ นามสกุล บุญจันทร์  
รหัสนิสิต 50122191 ลำดับเลขที่ 10  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 
จากการที่สหภาพรถไฟหยุดวิ่ง เนื่องจากสภาพรถไฟทรุดโทรม ใช้มาเป็นระยะเวลานานทำเพื่อความปลอดภัยของประชาชน แต่การที่สหภาพหยุดให้บริการรถไฟนั้น ควรจะแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนว่าจะหยุดให้บริการสายใด ให้ประชาชนเดินทางด้วยวิธีอื่น เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาปล่อยผู้โดยสารไว้ที่สถานีรถไฟ ทำให้ประชาชนเดือดร้อน และฝ่ายสหภาพรถไฟควรจะปรึกษากับฝ่ายรัฐบาลเพื่อหาทางออกในเรื่อ งนี้ โดยให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด
Written by enjoy on 2009-11-06 13:28:32
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิตนางสาววรฉัตรนามสกุล มั่งคั่ง 
รหัสนิสิต 50123563 ลำดับเลขที่ 38  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 
การที่สหภาพการรถไฟหยุดเดินรถนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งข้อดีก็คือเป็นการเรียกร้องเพื่อให้เกิดการตรวจสอบดูแลการร ถไฟในเรื่องของหัวรถจักร และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ เพราะเมื่อสหภาพการรถไฟออกมาเรียกร้องก็ทำให้รัฐบาลเกิดความตื่ นตัวที่จะเข้ามาให้การตรวจสอบดูแลหัวรถจักรของรถไฟมากขึ้น จากที่เมื่อก่อนไม่มีการเข้ามาดูแล ซ่อมบำรุงกันอย่างจริงจัง แต่มีข้อสียตรงที่การหยุดเดินรถทำให้ประชาชนที่ใช้บริการรถไฟได ้รับความเดือดร้อน และการออกมาเรียกร้องของสหภาพก็เป็นแค่ความคิดเห็นของคนเพียงกล ุ่มเดียว ซึ่งจะนำไปใช้ตัดสินไม่ได้ว่าประชนทุกคนจะคิดเช่นเดียวกันนี้ ในด้านของรัฐบาลเองก็ควรให้ความสนใจในการเข้าไปดูแลผลประโยชน์ข องส่วนรวมมากกว่าสนใจในผลประโยชน์ส่วนตน 
Written by kaewCM on 2009-11-06 13:32:49
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต สิริรัตน์ นามสกุล สิทธิผกาผล 
รหัสนิสิต 50123938 ลำดับเลขที่ 45  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 
ความคิดเห็น 
ดิฉันคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมมีมานานมากแล้ว ควรที่จะหาความพอดีทั้งสองฝ่ายแล้วนำความพอดีมาปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของผู้บริการของการรถไฟ การทำงานของสหภาพข้อเรียกร้องต่างๆ ควรเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ควรยุติได้แล้ว มันจะทำให้ประเทศเสื่อมเสีย ควรที่จะหันหน้ามาคุยกัน คนที่เดือดร้อนคือประชาชน ฉะนั้นควรที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่กิดขึ้นทั้งหมด จากการอ่านบทความทั้งหมด คิดว่าทุกปัจจัยมีความเสี่ยงต่อสภาพการทำงานของรัฐบาล การรถไฟ และสหภาพ ซึ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้น สามารถพิสูจน์ศักยภาพด้านการบริหารงาน ระดับชาติ 
ทางด้านสหภาพหชการรถไฟก็เรียกร้องสิ่งที่ป็นประโยชน์ต่อตนเองแล ะประชาชนตามที่คิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของทางสหภาพเพียงฝ่ายเดีย มันไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเรี่องจริงเป็นอย่างไร
Written by namehappy on 2009-11-06 13:35:00
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นารินทร์ นามสกุล โคกสูงเนิน 
รหัสนิสิต 50122ตภค ลำดับเลขที่ 25  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 
 
จากการที่ได้อ่านบทความเรื่องทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย นี้ ดิฉันได้มองเห็นว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเรานี้ตอนนี้มีแต่ควา มไม่สงบสุขและตอนนี้ก็เป็นปัญหาหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องการหยุด เดินรถของการรถไฟ มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการของการรถไฟรวมไปถึงประช าชนทั่วไปในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางไปทำงาน เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง เป็นอย่างมากและทำให้เกิดผลกระทบต่อหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่อ งของการเมือง และรวมไปถึงรัฐบาลด้วยเช่นกัน ถ้าเรามองดีๆปัญหานี้มันเกิดจากจุดเล็กๆ ถ้าเราทุกคนหันมาช่วยกันดูแลบำรุงรักษาประเทศชาติบ้านเมืองเราก ็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น และก็จะทำให้คนในประเทศอื่นๆเข้ามาร่วมลงทุนหรือทำธุรกิจกับเรา มากขึ้น เพราะตอนนี้ในต่างประเทศได้มองประเทศไทยเราเป็นประเทศอันตรายแล ะไม่ปลอดภัยไปซะส่วนใหญ่
Written by greensleeves on 2009-11-06 13:35:01
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
นายเมธี จ้องสาระ  
รหัสนิสิต 50123457 ลำดับเลขที่ 35  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ผมมีความเห็นว่า  
รัฐบาลควรทำตามข้อเรียกร้องของสหภาพฯ เนื่องจาก การรถไฟของประเทศไทย ก่อตั้งมาร้อยกว่าปีแล้ว แต่มองในมุมของการพัฒนาแล้ว มันน่าอับอายจริงๆ  
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่ผมเห็นด้วยกับการกระทำของสหภาพฯในทุกเรื่อง เพราะการนัดหยุดงาน ของสหภาพฯนั้นได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนไม่น้อยเลยท ีเดียว ซึ่งมันขัดแย้งกับคำพูดของท่าน ที่คอยย้ำอยู่ตลอดว่า "ทำเพื่อประชาชน"
Written by faifung on 2009-11-06 13:36:05
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์ 
ชื่อนิสิต นางสาวสุกัญญา นามสกุล ประทุมทอง 
รหัสนิสิต 50123945 ลำดับเลขที่ 46 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ความคิดเห็น 
อยากฝากถึงฝ่ายต่างๆที่กำลังหาผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่นั้น น่าจะหันมามองประโยชน์ส่วนรวมบ้าง มองถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ มองถึงประชาชนที่ต้องเสียภาษีให้กับพวกท่านบ้าง เพราะประชาชนทุกคนยอมเสียภาษีเพื่อที่จะได้เห็นพวกท่านนำเงินเห ล่านั้นไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนกับต่างประเทศ ไม่ใช่ให้พวกท่านนำเงินเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
Written by park on 2009-11-06 13:39:29
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นายวรพจน์ มะลิพรม 
รหัสนิสิต 50123570 ลำดับที่ 39 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
จากบทความที่ได้ศึกษา ในหัวข้อ “ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย” ของการหยุดเดินรถไฟแห่งประเทศไทยได้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ยึดเยื้อมาหลายสมัย การบริหารงานที่แย่ลง ไม่ความชัดเจนด้านนโยบาย เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรมากขึ้น การชี้มูลส่อไปในทางทุจริตทั้งที่ดินของการรถไฟฯ โครงการแอร์พอร์ตลิงค์ และจากเหตุการณ์อุบัติเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้น ทำให้สหภาพเกิดการปกป้องผลประโยชน์ของการรถไฟฯ ของประเทศชาติ และของประชาชนในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง จากข้อเรียกร้องให้มีการปรับปรุงสภาพรถไฟให้อยู่ในสภาพที่สมบูร ณ์ ปลอดภัยก่อน อีกทั้งยังมองถึงอนาคตข้างหน้าที่เป็นยุทธศาสตร์ของชาติในการวา งระบบขนส่งทางรางที่เจริญเทียบเท่ากับประเทศชั้นนำของโลกได้  
จากการหยุดเดินรถไฟ ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าทุกส่วนหรือทุกฝ่ายต้องหันหน้าเข้ามาร่วม กันแก้ไขปัญหาไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้นกว่านี้ และเพื่อประโยชน์ทั้งประชาชน การรถไฟฯ และประเทศชาติ ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า 
ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย
Written by PARNFC on 2009-11-06 13:41:35
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์ 
ชื่อนิสิต นางสาวจิราวัลย์ โลหิตอุ่น 
รหัสนิสิต 50122443 ลำดับเลขที่14 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
สาขาการจักการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ดิฉันมีความคิดเห็นว่า ปัญหาในเรื่องนี้ มีกรณีหลายกรณีที่มีความยืดเยื้อกันมานานแต่ในครั้งนี้ออกมาเป็ นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ เพราะในช่วงที่ผ่านมา มีข่าวอุบัติเหตุทางรถไฟติดต่อกันหลายครั้ง และมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก ที่จริงแล้วผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องน่าจะหาทางแก้ไขอยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าปล่อยปัญหาสะสมกันไว้ จะหาทางแก้ไขปัญหาได้ยากและลำบาก และใช้เวลาในการแก้ไขนาน อาจส่งผลกระทบในหลายๆด้าน ส่วนในเรื่องของบุคคากรและพนักงานน่าจะมีการตรวจสอบ ดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อจะได้ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆอีกด้วย
Written by ketkanokair on 2009-11-06 13:49:55
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาวเกศกนก สินสงวน 
รหัสนิสิต 50122306 ลำดับเลขที่ 12  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ดิฉันรู้สึกว่าการบริการรถไฟเป็นอะไรที่ไม่มีการปรับปรุงและพัฒ นาให้ทันสมัยเหมือนต่างประเทศเลย 
และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหลายนั้นต่างก็ส่งผลกระทบมากมาย ไม่ใช่เพียงแค่องค์กรแต่รวมไปถึงทุกคนในประเทศ ซึ่งกระทบถึงระบบเศรษฐกิจโดยตรง  
ดิฉันคิดว่าทางการรถไฟน่าจะมีการปรับปรุงในเรื่องของความปลอดภั ยของผู้ใช้บริการให้เป็นอย่างดี และถ้าทางการรถไฟมีการพัฒนาในด้านของการทำอย่างให้องค์กรมีรายไ ด้มากขึ้น ให้ได้รับรายได้ที่ควรจะได้รับนั้นให้ดีบนพื้นที่ที่มีทำเลที่ด ีนั้น และนำเงินมาปรับปรุงในส่วนอื่นๆ ต่อไป 
อยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขและพัฒนาให้ดีที่สุด ซึ่งอยู่บนบรรทัดฐานของผลประโยชน์ส่วนรวม
Written by katour on 2009-11-06 13:56:08
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาว กรองทอง อันลือไชย  
รหัสนิสิต 50122252 ลำดับเลขที่11 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจักการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ความคิดเห็น 
ดิฉันคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันมีสาเหตุมาจาก ทางฝ่ายผู้บริหารไม่มีการแจ้งให้ฝ่ายแรงงานรับรู้เลยทำให้สหภาพ แรงงานต้องออกมาเรียกร้อง ทำให้ต้องมีการนัดหยุดงาน ซึ่งเกิดผลกระทบต่อประช่ชนที่ต้องเดินทางโดยทางรถไฟ 
ดิฉันคิดว่าทางฝ่ายผู้บริหารจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายแรง งานด้วย เพื่อผลประโยชน์ที่ดีต่อกัน การทำงานจะได้ไม่เกิดปัญหา ทุกฝ่ายต้องคุยกันเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนทั้งประเทศ
Written by narisara on 2009-11-06 17:43:16
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นริศรา นามสกุล กุลชัยวิวัฒน์กิจ 
รหัสนิสิต 50122863 ลำดับเลขที่ 23  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการการจัดการและการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
จากการที่ได้อ่านดิฉันคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นในเรื่องข องความปลอดภัยที่ทุกฝ่ายควรคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็ นหลักและควรที่จะคิดถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่คิดถึงผลประโยช น์ของตนเอง และในส่วนที่การรถไฟหยุดการเดินรถนั้นทำไม่ถูกที่ไม่แจ้งให้ประ ชาชนทราบทำให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นกับประชานชนที่มาใช้บริการ ส่วนในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆของรถไฟ เช่นหัวรถจักรที่เก่าและทรุดโทรมก็ควรที่จะทำการหาซื้อใหม่เพื่ อให้มีประสิทธิภาพในการเดินรถไฟจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุกับประชา ชนที่ใช้การเดินทางทางรถไฟ อีกทั้งในเรื่องของการสร้างทางก็ไม่ควรที่จะเถียงกันในเมื่อขนา ด 1.435 เมตร เป็นมาตรฐานทั่วโลกก็ควรที่จะใช้ 1.435 เพราะควรที่จะมองไปข้างหน้าว่าเราติดต่อกับใคร มีสินค้าส่งไปที่ไหนบ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคต 
ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย
Written by Thipmontha on 2009-11-06 17:48:38
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์ 
ชื่อ นางสา่วทิพย์มณฑา สิงห์โต 
รหัสนิสิต 50122726 ลำดับที่ 19 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ปัญหาของการรถไฟข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าควรมีการปรับปรุงคุณภา พของรถไฟเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 
และการรถไฟควรสร้างความสัมพันธ์ระหหว่างผู้บริหารกับพนักงานรถไ ฟและยอมรับความคิดเห็นของทั้งสองฝ่าย 
เพื่อหาข้อตกลงและทางออกในการแก้ปัญหาโดยการตกลงกันถ้าตกลงกันไ ม่ได้รัฐบาลควรเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ 
และแก้ปัญหาข้อขัดแย้งเพื่อที่จะให้รถไฟวิ่งรถได้ปกติเพื่อประโ ยชน์ของประชาชนที่ใช้บริการรถไฟ 
 
 
์์
Written by EfisH on 2009-11-06 17:53:44
เรียน อาจารย์วิษณุ บุญมารัตน์ 
ชื่อ นางสาวปาริชาติ ต้นพุดซา 
รหัสนิสิต 50123082 ลำดับเลขที่ 28 
 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
ความคิดเห็น 
 
จากที่ได้ทราบปัญหาทางด้านสหภาพแรงงานของการรถไฟในเรื่องของปัญ หาการหยุดงานของสหภาพส่งผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุด ทั้งในเรื่องการขนส่ง คมนาคม ควรจะแจ้งต่อประชาชนให้ทราบทั่วกัน  
หากจะหยุดทำการ และควรแจ้งเหตุผลด้วยว่า สาเหตุที่หยุดไปเพราะเหตุใด 
และต้องหันหน้ามาคุยกันจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ปรึกษาหารือกัน หาวิธีแก้ไขกับปัญหาที่เกิด ดูในเรื่องของผลกระทบที่ตามมาด้วย 
จะได้หาทางป้องกันได้อย่างถูกต้อง ไมทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง และหากถ้าได้ติดตามประเด็นนี้ของเรื่องนี้ผ่านทางสื่ออื่น เช่น โทรทัศน์ ก็ทำให้ทราบความเดือดร้อยของผู้มารอใช้บริการของรถไฟ แต่ไม่สามารถโดยสารรถไฟได้ต้องติดค้างอยูที่ชานชาลา ไม่สามารถเดินทางไปยังที่หมายได้ แถมยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบแก ยิ่งทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 
ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย
Written by atchara on 2009-11-06 17:55:36
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
นางสาวอัจฉรา เหลืองอ่อน 
 
รหัสนิสิต 50124195 ลำดับเลขที่ 52  
 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
จากบทความดิฉันคิดว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาระดับประเทศชาติ ทั้ง 2 ฝ่าย ควรจับมือหันหน้าเข้าหากัน มาประชุมร่วมกันว่าต่างฝ่ายต้องการอะไร และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่มาหยุดเดินขบวนรถไฟ ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนและส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจด้วย
Written by nune686 on 2009-11-06 18:07:09
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต วัลดี นามสกุล ผ่องใส 
รหัสนิสิต 50123686 ลำดับเลขที่ 40 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขา การจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 
ความคิดเห็น 
ดิฉันคิดว่าทุกฝ่ายต้องหันมาปรึกษา ร่วมมือกัน ทำงานกันอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ แต่คงเป็นไปได้ยาก
Written by Doonut on 2009-11-06 19:08:11
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาวสุนิษา น้ำจันทร์ 
รหัสนิสิต 50124003 ลำดับเลขที่ 48  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจักการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ความคิดเห็น 
จากบทความดังกล่าวดิฉันมีความคิดเห็นว่าทางรัฐบาลไม่ยอมรับข้อเ รียกร้องจากฝ่ายสหภาพแรงงาน ในการหยุดซ่อมแซมหัวรถจักรเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ให้การเดินรถไฟฯมีความพร้อมและปลอดภัยต่อการใช้บริการของประชาช น และเมื่อฝ่ายรัฐบาลไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องดังกล่าว จึงทำให้ฝ่ายสหภาพแรงงานมีการนัดหนุดงานกันขึ้น ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อการคมนาคม การขนส่ง ทางที่ดีรัฐบาลควรทำตามข้อเรียกร้องดังกล่าวที่ฝ่ายสหภาพแรงงาน ได้ทำการเรียกร้อง เพราะฝ่ายของสหภาพแรงงานก็ไม่ได้ทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน แต่ทำลงไปเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งรัฐบาลเองก็น่าจะเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องดังกล่าว เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางการคมนาคมขนส่ง และความปลอดภัยในการใช้บริการของรถไฟฯ เพื่อลดปัญหาและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ  
Written by iampui on 2009-11-06 19:35:09
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาวอรพรรณ โสตศรีทิพย์  
รหัสนิสิต 50124157 ลำดับเลขที่ 50 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจักการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ความคิดเห็น 
จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าระบบการทำงานของการรถไฟยัง ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นปัญหาที่มีความยืดเยื้อมานานจนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยระย ะเวลาอันสั้น ดิฉันเห็นว่าทางการรถไฟฯควรหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการที่ดีและได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อสภาพการทำงานต่อแรงงานในองค์อร เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงบทบาทของตนในองค์กร และจะได้รู้ว่าต้องทำอะรต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์ กร 
อีกประเด็นที่ดิฉันให้ความสนใจก็คือปัญหาการคอร์รัปชัน ดิฉันเชื่อว่าหากไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วนั้น เงินส่วนที่เหลือจากการฉ้อโกงนี้ จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการรถไฟฯและประเทศชาติได้อย่ างดีทีเดียว
Written by patchareeya on 2009-11-06 19:36:16
เรียน อ.วิษณุ บุญมารัตน์  
นางสาวพัชรียา อยู่ยงค์ 
รหัส 50123242 เลขที่ 30 
คณะ การจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขา การจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ดิฉันคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้น มันเป็นปัญหาต่อเนื่องจนส่งผลมาถึงปัจจุบัน การรถไฟของไทยมีมานานแล้วแต่การพัฒนายังไม่ดีนัก ทั้งๆที่ควรจะมีความเจริญมากกว่านี้ ระบบทุกอย่างน่าจะดีกว่านี้ ถ้าทุกฝ่ายคิดจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ของประเทศชาติ และของคนไทยทุกคน ก็อาจจะไม่เกิดปัญหาอย่างเช่นทุกวันนี้ และถ้าการรถไฟมีการจัดสรรที่ดี อย่างการเช่าที่ของการรถไฟซึ่งควรจะเป็นเงินต่อปีที่มากกว่านี้ นั้นนำไปพัฒนาให้มากตอนนี้การรถไฟคงไม่ล้าหลังขนาดนี้ และทุกฝ่ายก็ควรรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ควรยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อหาหนทางออกที่ดีและเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและพี่น้องประ ชาชนทุกคน ถ้าเป็นปัญหาขัดแย้งไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกฝ่ายก็จะต้องได้รับผลกระ ทบกันอย่างถ้วนหน้า และในเมื่อจะมีการพัฒนาก็ควรคิดเผื่ออนาคตไม่ควรที่จะคิดทำแค่เ ฉพาะหน้าหรือแค่ให้ผ่านๆไป ถ้าทุกคนไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตน ไม่เห็นแก่ตัว สถานการณ์ทุกอย่างก็คงจะมีทางออกที่ดี
Written by patchareeya on 2009-11-06 19:43:10
เรียน อ.วิษณุ บุญมารัตน์  
นางสาวพัชรียา อยู่ยงค์ 
รหัส 50123242 เลขที่ 30 
คณะ การจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขา การจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ดิฉันคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้น มันเป็นปัญหาต่อเนื่องจนส่งผลมาถึงปัจจุบัน การรถไฟของไทยมีมานานแล้วแต่การพัฒนายังไม่ดีนัก ทั้งๆที่ควรจะมีความเจริญมากกว่านี้ ระบบทุกอย่างน่าจะดีกว่านี้ ถ้าทุกฝ่ายคิดจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ของประเทศชาติ และของคนไทยทุกคน ก็อาจจะไม่เกิดปัญหาอย่างเช่นทุกวันนี้ และถ้าการรถไฟมีการจัดสรรที่ดี อย่างการเช่าที่ของการรถไฟซึ่งควรจะเป็นเงินต่อปีที่มากกว่านี้ นั้นนำไปพัฒนาให้มากตอนนี้การรถไฟคงไม่ล้าหลังขนาดนี้ และทุกฝ่ายก็ควรรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ควรยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อหาหนทางออกที่ดีและเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและพี่น้องประ ชาชนทุกคน ซึ่งถ้าบางฝ่ายยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนปัญหามันก็จะไม่จบ และคนที่จะรับภาระนั้นคนที่เดือดร้อนก็จะเป็นเราทุกๆคน เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายก็ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หาทางออกที่ดีร่วมกัน ทุกอย่างก็ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
Written by alcadia on 2009-11-06 20:05:55
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นายนริศ นามสกุล นามชนะ 
รหัสนิสิต 50122856 ลำดับเลขที่ 22  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
คำถามให้นิสิตแสดงความคิดเห็นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประเด็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย "ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย" 
 
ที่มา : โลกวันนี้วันสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 231 วันที่ 31 ต.ค.- 6 พ.ย. 2552 หน้าที่16-17  
 
จากเรื่องดังกล่าว ตอนนี้เรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นคนผิด ใครเป็นคนถูก แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้เหมือนกันคือ ผู้เดือดร้อนก็คือประชาชนทั้งประเทศ ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ประเทศไทยยอมรับให้เป็นกฎหมายหลักของประ เทศไทย การนัดหยุดงาน การประท้วง เป็นอิสระ เป็ทสิทธิที่ทุกคนสามารถกระทำได้ แต่เมื่อเราเลือกที่จะใช้สิทธิ์นี้แล้ว เราต้องอย่าลืมว่า เราไม่ควรทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
ปัญหารถไฟถ้าโดยส่วนตัวแล้ว คิดว่าเกิดจากการที่รถมีสภาพเก่า รางไม่ได้มาตรฐานของโลก สิ่งที่การรถไฟควรทำคือ การปรับปรุงคุณภาพของรถไฟ สภาพราง ให้เหมาะสมกับการใช้งาน อีกหนึ่งเรื่องคืองบประมาณ ที่ดินที่การรถไฟมี และให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ แต่ค่าตอบแทนได้กลับมาน้อย ทำให้เกิดภาระขาดทุน เพราะนอกจากการรถไฟจะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานแล้ว การรถไฟยังต้องแบกภาระที่ขายราคาตั๋วต่ำกว่าทุนอีก ในเมื่อรู้ว่าถ้าให้เช่าก็ไม่คุ้ม เราก็ควรจะนำกลับมาบริหารเองบ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
เมื่อการรถไฟมีการบริหารที่ดี ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การอำนวยความสะดวก ทำให้มีประชาชนหันมาเดินทางโดยรถไฟมากขึ้น เมื่อนั้นการรถไฟก็จะมีงบประมาณมากขึ้น การรถไฟก็จะนำมาพัฒนาคุณภาพต่อไปอีก ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นไปอีก เรามาช่วยกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยกัน แค่นี้ก็รู้แล้วว่า ผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็ไม่มีใคร นอกจากประชาชนชาวไทยนั่นเอง 
Written by alcadia on 2009-11-06 20:06:18
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นายนริศ นามสกุล นามชนะ 
รหัสนิสิต 50122856 ลำดับเลขที่ 22  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
คำถามให้นิสิตแสดงความคิดเห็นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประเด็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย "ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย" 
ที่มา : โลกวันนี้วันสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 231 วันที่ 31 ต.ค.- 6 พ.ย. 2552 หน้าที่16-17  
จากเรื่องดังกล่าว ตอนนี้เรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นคนผิด ใครเป็นคนถูก แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้เหมือนกันคือ ผู้เดือดร้อนก็คือประชาชนทั้งประเทศ ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ประเทศไทยยอมรับให้เป็นกฎหมายหลักของประ เทศไทย การนัดหยุดงาน การประท้วง เป็นอิสระ เป็ทสิทธิที่ทุกคนสามารถกระทำได้ แต่เมื่อเราเลือกที่จะใช้สิทธิ์นี้แล้ว เราต้องอย่าลืมว่า เราไม่ควรทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
ปัญหารถไฟถ้าโดยส่วนตัวแล้ว คิดว่าเกิดจากการที่รถมีสภาพเก่า รางไม่ได้มาตรฐานของโลก สิ่งที่การรถไฟควรทำคือ การปรับปรุงคุณภาพของรถไฟ สภาพราง ให้เหมาะสมกับการใช้งาน อีกหนึ่งเรื่องคืองบประมาณ ที่ดินที่การรถไฟมี และให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ แต่ค่าตอบแทนได้กลับมาน้อย ทำให้เกิดภาระขาดทุน เพราะนอกจากการรถไฟจะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานแล้ว การรถไฟยังต้องแบกภาระที่ขายราคาตั๋วต่ำกว่าทุนอีก ในเมื่อรู้ว่าถ้าให้เช่าก็ไม่คุ้ม เราก็ควรจะนำกลับมาบริหารเองบ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
เมื่อการรถไฟมีการบริหารที่ดี ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การอำนวยความสะดวก ทำให้มีประชาชนหันมาเดินทางโดยรถไฟมากขึ้น เมื่อนั้นการรถไฟก็จะมีงบประมาณมากขึ้น การรถไฟก็จะนำมาพัฒนาคุณภาพต่อไปอีก ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นไปอีก เรามาช่วยกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยกัน แค่นี้ก็รู้แล้วว่า ผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็ไม่มีใคร นอกจากประชาชนชาวไทยนั่นเอง 
Written by meashee13 on 2009-11-06 20:15:31
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต มนต์ชัย นามสกุล มณฑา 
รหัสนิสิต 50123396 ลำดับเลขที่ 33 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการ การจัดการธุรกิจและสาระสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
หลังจากการอ่านและการศึกษาในเนื้อเรื่องดังกล่าว เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและ มีข้อพิพาทกันอยุ่ระหว่างนี้ การที่การรถไฟได้สั่งการหยุดขบวนการเดินรถไฟ ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ส่งผลไปยังประชนที่เดินทางโดยรถไฟได้รับผลกระทบโดยตรง และเกิดปัญหาที่ออกตามสื่อต่างๆ เป้นข้อถกเถียงในแง่ของการบริหารการดำเนินของการรถที่ค่อนข้างป ระสบปัญหาอย่างหนักหน่วงในขณะนี้ 
การที่จะมองภาพว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นดังกล่าว ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางการเดินทาง การถูกปล่อยกลางสถานี และที่เกิดผลกระทบร้ายแรงคือ สภาวะกดดันที่ประชานชนท่านหนึ่งได้รับ คือ ความเครียดที่มีจากการตกงาน และมาเจอปัญหาการเดินทางที่เป็นอุปสรรค ได้มีการขู่วางระเบิดสถานีรถไฟหัวลำโพง เป้นปัญหาที่ส่งผลบานปลายอย่างยิ่ง ทำให้หลายฝ่ายควรเริ่มตระหนักถึงการจัดการบริหารงานด้านการรถไฟ ที่ควรจะมีคุณภาพมากขึ้น การสร้างความรับผิดชอบของการรถไฟที่มีตอบภาคของประชาชน และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการเดินรถไฟฟ้าน่าจะเป้นสิ่งที่ค วรเล็งเห้นและ ปรับปรุงแก้ไขในอนาคต สหภาพแรงงานทางการรถไฟฟ้าอาจะมีส่วนช่วยในการต่อรองและช่วยเหลื อเพื่อเรียกร้อง ความเป้นธรรมความโปร่งใสและคุณภาพของการบริหารงานดังกล่าว 
ทั้งนี้ คุณภาพทางการบริหารงานของภาครัฐที่มีต่อประชาชนคงจะไม่สำคัญเท่ ากับความซื่อสัตย์ที่จะยอมรับการแสดงความรับผิดชอบ ของหน่วยงานดังกล่าวที่มีต่อประชาชน และการสร้างความพร้อมในการปรับปรุงการบริหารสายงานของหน่วยงานใ ห้มีคุณภาพ ไม่ใช่การกล่าวอ้างความมีคุณภาพของการทำงานของหน่วยงานโดยละเลย ความรับผิดชอบที่มีโดยตรงต่อประชาชน ที่ทางหน่วยงานควรจะรีบแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
ดนกหนด
Written by meashee13 on 2009-11-06 20:16:07
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต มนต์ชัย นามสกุล มณฑา 
รหัสนิสิต 50123396 ลำดับเลขที่ 33 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการ การจัดการธุรกิจและสาระสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
หลังจากการอ่านและการศึกษาในเนื้อเรื่องดังกล่าว เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและ มีข้อพิพาทกันอยุ่ระหว่างนี้ การที่การรถไฟได้สั่งการหยุดขบวนการเดินรถไฟ ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ส่งผลไปยังประชนที่เดินทางโดยรถไฟได้รับผลกระทบโดยตรง และเกิดปัญหาที่ออกตามสื่อต่างๆ เป้นข้อถกเถียงในแง่ของการบริหารการดำเนินของการรถที่ค่อนข้างป ระสบปัญหาอย่างหนักหน่วงในขณะนี้ 
การที่จะมองภาพว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นดังกล่าว ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางการเดินทาง การถูกปล่อยกลางสถานี และที่เกิดผลกระทบร้ายแรงคือ สภาวะกดดันที่ประชานชนท่านหนึ่งได้รับ คือ ความเครียดที่มีจากการตกงาน และมาเจอปัญหาการเดินทางที่เป็นอุปสรรค ได้มีการขู่วางระเบิดสถานีรถไฟหัวลำโพง เป้นปัญหาที่ส่งผลบานปลายอย่างยิ่ง ทำให้หลายฝ่ายควรเริ่มตระหนักถึงการจัดการบริหารงานด้านการรถไฟ ที่ควรจะมีคุณภาพมากขึ้น การสร้างความรับผิดชอบของการรถไฟที่มีตอบภาคของประชาชน และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการเดินรถไฟฟ้าน่าจะเป้นสิ่งที่ค วรเล็งเห้นและ ปรับปรุงแก้ไขในอนาคต สหภาพแรงงานทางการรถไฟฟ้าอาจะมีส่วนช่วยในการต่อรองและช่วยเหลื อเพื่อเรียกร้อง ความเป้นธรรมความโปร่งใสและคุณภาพของการบริหารงานดังกล่าว 
ทั้งนี้ คุณภาพทางการบริหารงานของภาครัฐที่มีต่อประชาชนคงจะไม่สำคัญเท่ ากับความซื่อสัตย์ที่จะยอมรับการแสดงความรับผิดชอบ ของหน่วยงานดังกล่าวที่มีต่อประชาชน และการสร้างความพร้อมในการปรับปรุงการบริหารสายงานของหน่วยงานใ ห้มีคุณภาพ ไม่ใช่การกล่าวอ้างความมีคุณภาพของการทำงานของหน่วยงานโดยละเลย ความรับผิดชอบที่มีโดยตรงต่อประชาชน ที่ทางหน่วยงานควรจะรีบแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
Written by nuchii3 on 2009-11-06 20:17:26
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นาวสาวปิยะนุช น้อยโสภณ รหัสนิสิต 50123105 ลำดับเลขที่ 29 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
จากเหตุการณ์การหยุดดินรถไฟ ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อประชาชนที่ต้องอาศัยรถไฟในการเดิ นทาง สังคมต้องเดือดร้อนเพราะการคมนาคมไม่สะดวก สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งปัญหานี้มีมานานแล้ว โดยไม่รู้ว่าจะยืดเยื้อไปอีกนานเท่าไหร่ ถึงเวลาแล้วที่การรถไฟควรรีบเร่งแก้ปัญหานี้ให้เร็วที่สุดและตร งจุดไม่ใช่เอะอะก็หยุดเดินรถเสียเฉยๆโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแก ่ประชาชน แล้วมาอ้างว่าต้องซ่อมหัวรถจักรที่เก่าและชำรุดเนื่องจากใช้มาน านแล้ว....นี่เป็นเพียงข้ออ้าง... ซึ่งแท้ที่จริงแล้วการรถไฟควรหันมาแก้ไขอย่างจริงจังที่ต้นเหตุ ไม่ใช่ปลายเหตุดังที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งควรปรับทั้งระบบให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคน และประเทศชาติของเรา 
Written by thipmontha on 2009-11-06 20:18:21
รียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์ 
ชื่อนางสาวทิพย์มณฑา สิงห์โต 
รหัสนิสิต 50122726 เลขที่ 19 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ปัญหาการรถไฟข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าควรมีการปรับปรุงคุณภาพขอ งรถไฟ 
เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการรถไฟและควรมีการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหาร 
ของการรถไฟกับพนักงานการรถไฟและทั้งสองฝ่ายควรมีการย้อมรับความ คิดเห็นซึ่งกันและ 
หาข้อตกลงร่วมกันและถ้าหาข้อตกลงไม่ได้รัฐบาลควรเข้ามาช่วยเหลื อและแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมมากกว่านี้ 
เพื่อไม่ให้ประชาชนที่ใช้บริการรถไฟได้รับความเดือดร้อน 
Written by thipmontha on 2009-11-06 20:24:48
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์ 
ชื่อนางสาวทิพย์มณฑา สิงห์โต 
รหัสนิสิต 50122726 เลขที่ 19 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ปัญหาการรถไฟข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าควรมีการปรับปรุงคุณภาพขอ งรถไฟ 
เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการรถไฟและควรมีการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหาร 
ของการรถไฟกับพนักงานการรถไฟและทั้งสองฝ่ายควรมีการย้อมรับความ คิดเห็นซึ่งกันและ 
หาข้อตกลงร่วมกันและถ้าหาข้อตกลงไม่ได้รัฐบาลควรเข้ามาช่วยเหลื อและแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมมากกว่านี้ 
เพื่อไม่ให้ประชาชนที่ใช้บริการรถไฟได้รับความเดือดร้อน
Written by tonsom on 2009-11-06 21:25:31
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์ 
ชื่อ นางสาวกนวรรณ แดงเจริญ 
รหัสนิสิต 50024099 เลขที่ 7 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ความคิดเห็น  
ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าสหภาพแรงงานรถไฟและผู้บริหารการรถไฟฯหันหน้ าเข้าหากันและนำข้อผลประโยชน์ที่สามารถเจรจาต่อกันและสามารถยอม รับและปฏิบัติตาม ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งตัวองค์กรและประชาชนได้ ก็จะทำให้ข้อยุติที่เกิดขึ้นจบลงได้ การนำข้อเสนอของแต่ฝ่ายมาพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้รับว่าประเทศ และประชาชนได้รับผลมากน้อยแค่ไหนก็จะทำให้สามารถหาข้อยุติลงได้ โดยที่ทุกฝ่ายไม่เอาผลประโยชน์ของตนเองเข้ามาเกี่ยวข้อง
Written by joyhey on 2009-11-06 22:02:08
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์ 
ชื่อ นางสาวกนกวรรณ แดงเจริญ 
รหัส 50123990 เลขที่ 47 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ความคิดเห็น 
ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความเดือดร้อนในหลายๆฝ่าย โดยที่แต่ละฝ่ายก็ออกมาโต้แย้งผลประโยชน์และการกระทำของตัวเอง ในด้านของหน่วยงานรัฐบาลตัวดิฉันเองมองว่า รัฐบาลเองก็เอาเปรียบการรถไฟในเรื่องของการโกงกินด้านที่ดินของ การรถไฟ ผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นควรจะแบ่งให้กับการรถไฟในอัตราที่เหมาะ สม ควรให้การสนับสนุน หันหน้าปรึกษาเข้าหารือคุยกันถึงปัญหาและความต้องการของทั้งสอง ฝ่าย ส่วนด้านของการรถไฟเราเข้าใจว่าพวกเขามีการดำเนินชีวิตวัฒนธรรม ในการทำงานแบบนั้นมาช้านาน คงจะรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่ค่อยได้ ดิฉันมองว่าการที่รัฐบาลลดกำลังคนในการรถไฟลง เพื่อที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานเพื่อที่จะทำให้การรถ ไฟของประเทศไทยมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นเทียบเท่าทันต่างชาติ 
แต่ถึงอย่างก็ตามปัญหานี้คงต้องมีการปรึกษาหารือกัน ทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับความต้องการของแต่ละฝ่ายแล้วนำมาปรับใช้แ ก้ไขให้เหมาะสม เพื่อเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย รวมไปถึงภาคประชาชนที่จะได้รับการบริการที่ดีและมีคุณภาพด้วย
งาน
Written by iewkapan on 2009-11-06 22:39:27
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาวอังคณา เดชประเสริฐ 
รหัสนิสิต 50124188 ลำดับเลขที่ 51  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจักการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ความคิดเห็น  
จากการที่ข้าพเจ้าได้อ่านบทความ ข้าพเจ้าคิดว่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นจากทั้งฝ่ายรัฐบาลที่ไม่ยอมรั บฟังความคิดเห็นเเละข้อเรียกร้องของสหภาพเเรงงาน เพราะคิดว่าต้องการเรียกร้องเงินเดือน โบนัส ทำให้เกิดปัญหา เเละการที่การรถไฟหยุดให้บริการในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อประชนที่ใช้บริการเป็นอย่างมาก มีการปล่อยผู้โดยสารลงกลางทาง การกระทำเช่นนี้ ไม่เหมาะสม ทำให้ประชาชนเกิดความเครียด เเละความน่าเชื่อถือในตัวการรถไฟ ลดน้อยลง การรถไฟน่าจะออกมารับผิดชอบมากกว่านี้ การกระทำเช่นนี้ ส่งผลกระทบหลายฝ่าย เเละทั้งนี้ทางรัฐบาลน่าจะมีการทำงานที่โปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรมมากกว่านี้ เพื่อที่จะลดข้อครหา เเละข้อขัดเเย้ง การรถไฟน่าจะมีการปรับปรุงรางรถให้ให้ปลอดภัย มีช่างเพียงพอ เพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นจะได้เเก้ไขทัน การที่ การรถไฟหยุดจะทำการซ่อมเเซม ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีคะ เเต่น่าจะมีการปรึกษา เเละเเจ้งเเก่ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนทราบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลายๆฝ่ายขึ้น 
Written by iewkapan on 2009-11-06 22:39:45
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาวอังคณา เดชประเสริฐ 
รหัสนิสิต 50124188 ลำดับเลขที่ 51  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจักการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ความคิดเห็น  
จากการที่ข้าพเจ้าได้อ่านบทความ ข้าพเจ้าคิดว่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นจากทั้งฝ่ายรัฐบาลที่ไม่ยอมรั บฟังความคิดเห็นเเละข้อเรียกร้องของสหภาพเเรงงาน เพราะคิดว่าต้องการเรียกร้องเงินเดือน โบนัส ทำให้เกิดปัญหา เเละการที่การรถไฟหยุดให้บริการในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อประชนที่ใช้บริการเป็นอย่างมาก มีการปล่อยผู้โดยสารลงกลางทาง การกระทำเช่นนี้ ไม่เหมาะสม ทำให้ประชาชนเกิดความเครียด เเละความน่าเชื่อถือในตัวการรถไฟ ลดน้อยลง การรถไฟน่าจะออกมารับผิดชอบมากกว่านี้ การกระทำเช่นนี้ ส่งผลกระทบหลายฝ่าย เเละทั้งนี้ทางรัฐบาลน่าจะมีการทำงานที่โปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรมมากกว่านี้ เพื่อที่จะลดข้อครหา เเละข้อขัดเเย้ง การรถไฟน่าจะมีการปรับปรุงรางรถให้ให้ปลอดภัย มีช่างเพียงพอ เพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นจะได้เเก้ไขทัน การที่ การรถไฟหยุดจะทำการซ่อมเเซม ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีคะ เเต่น่าจะมีการปรึกษา เเละเเจ้งเเก่ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนทราบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลายๆฝ่ายขึ้น 
ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย
Written by tah on 2009-11-07 00:15:31
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาว ศุภวรรณ พิมพ์ทอง 
รหัสนิสิต 50023900 ลำดับเลขที่ 4 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจักการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 
จากที่ได้อ่านวารสารโลกวันนี้วันสุข ปีที่ 5 (10) ฉบับที่ 231 วันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 คอลัมภ์ฟังจากปาก โดยคุณณัฐกฤตา โปร่งปรีชา มีความคิดเห็นว่าสหภาพแรงงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังตกที่ นั่งลำบาก เพราะตกเป็นจำเลยของสังคมในฐานที่หยุดเดินรถไฟโดยไม่มีการแจ้งใ ห้ประชาชนทราบล่วงหน้า แต่สหภาพก็ออกมาแจงเหตุผลว่า หยุดเดินรถเพราะต้องการเรียกร้องให้การรถไฟปรับปรุงหัวรถจักให้ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อีกทั้งรัฐพยายามที่จะลดกำลังคนให้น้อยลง หากมีความต้องการแรงงานเพิ่มก็จะให้เอกชนเข้ามาเรียกว่าเป็นการ แปรรูปรัฐวิสาหกิจ หากการรถไฟฯ เป็นของเอกชนประชาชนผู้เสียภาษีจะเดือดร้อนมากเพียงใด ค่าโดยสารอาจจะแพงขึ้นเป็นได้ 
 
สหภาพจึงลุกขึ้นมาป้องสิทธิ์ของประชาชนผู้เสียภาษี เพื่อแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรในประเทศคนไทยทุกๆคนมีสิทธิเท่าเที ยมกัน สหภาพก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ยึดถือระบอบประชาธิปไตยเป็นที่ตั้ง หากสหภาพถูกทำลายไป ก็เหมือนเป็นการทำลายประชาธิไตยด้วย 
Written by bananazzy on 2009-11-07 13:30:43
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นายศรัณญู วระชุน 
รหัสนิสิต 50124256 ลำดับเลขที่ 53 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจักการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ความคิดเห็น 
บ้านเมืองของเรานี้ตอนนี้มีแต่ความไม่สงบสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของภาคใต้ เรื่องการหยุดเดินรถของการรถไฟ มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการของการรถไฟรวมไปถึงประช าชนทั่วไปในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางไปทำงาน เศรษฐกิจภายในประเทศ จึงอยากเห็นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันหน้ามาคุยกันให้เหตุการณ์นี ้ยุติลงโดยเร็วที่สุด เพราะผลเสียที่ได้รับคือประเทศชาติเราเองและประชนทุกๆคน 
 
Written by bluetooth on 2009-11-07 13:52:33
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาวปุณณภา ตั้งเด่นไชย  
รหัสนิสิต 50122962 ลำดับเลขที่ 27  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
จากการที่ดิฉันได้อ่านบทความนี้แล้ว ดิฉันมีความคิดเห็นว่า ปัญหาทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้น มันน่าจะเกิดจากการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีความล้าหลัง การปล่อยปะละเลย และที่สำคัญคือการคอร์รัปชั่น นั้นคือปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน ดิฉันเคยได้รับข่าวสารมาบ้างแล้วจึงคิดว่าการบริหารที่ไม่มีการ พัฒนาเท่าที่ควรจะเป็น ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายมาเป็นละลอก จนมาถึงณปัจจุบันที่เกิดขึ้นทำให้หลายๆฝ่ายเดือดร้อน แต่ก็คิดว่าพวกเค้าคงอึดอัดมากที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลย ไม่ได้รับความยุติธรรมและมีการบิดเบือนความผิดอีกด้วยแต่การหยุ ดเดินรถครั้งนี้เป็นการส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เราทุกคนควรที่จะมอง ผลประโยชน์ของประเทศชาติมาก่อน ไม่ควรที่จะเห็นแก่ประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น ควรที่สามัคคีกันและควรที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนด้วย เพราะเงินทีได้มานั้นก็มาจากภาษีที่เรียกเก็บจากประชาชนทั้งหมด  
Written by moomin on 2009-11-07 15:37:55
จากที่ได้อ่านวารสารโลกวันนี้วันสุข ปีที่ 5 (10) ฉบับที่ 231 วันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 คอลัมภ์ฟังจากปาก โดยคุณณัฐกฤตา โปร่งปรีชา มีความคิดเห็นว่าสหภาพแรงงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังตกที่ นั่งลำบาก เพราะตกเป็นจำเลยของสังคมในฐานที่หยุดเดินรถไฟโดยไม่มีการแจ้งใ ห้ประชาชนทราบล่วงหน้า แต่สหภาพก็ออกมาแจงเหตุผลว่า หยุดเดินรถเพราะต้องการเรียกร้องให้การรถไฟปรับปรุงหัวรถจักให้ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อีกทั้งรัฐพยายามที่จะลดกำลังคนให้น้อยลง หากมีความต้องการแรงงานเพิ่มก็จะให้เอกชนเข้ามาเรียกว่าเป็นการ แปรรูปรัฐวิสาหกิจ หากการรถไฟฯ เป็นของเอกชนประชาชนผู้เสียภาษีจะเดือดร้อนมากเพียงใด ค่าโดยสารอาจจะแพงขึ้นเป็นได้ 
 
สหภาพจึงลุกขึ้นมาป้องสิทธิ์ของประชาชนผู้เสียภาษี เพื่อแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรในประเทศคนไทยทุกๆคนมีสิทธิเท่าเที ยมกัน สหภาพก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ยึดถือระบอบประชาธิปไตยเป็นที่ตั้ง หากสหภาพถูกทำลายไป ก็เหมือนเป็นการทำลายประชาธิไตยด้วย 
Written by pla on 2009-11-07 16:09:25
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาวธิดาพร ทองมาก  
รหัสนิสิต 50122795 ลำดับเลขที่ 20 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ์  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ความคิดเห็น 
จากการที่ดิฉันได้อ่านบทความ"ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย" ดิฉันคิดว่าทุกคนทั้งประเทศคงได้รู้กันแล้วว่าปัญหาที่สำคัญในต อนนี้คือปัญหาของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน พนักงานการรถไฟ และประเทศชาติ ดิฉันคิดว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันน่าจะหันหน้ามาคุยกันดีๆ ซึ่งเข้าใจว่าต่างคนก็ต่างมีความคิดของตนเองแต่ก็ควรคำนึงถึงปั ญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยไม่ควรที่จะมองแต่ประโยซน์ของตนเอง เพราะการรถไฟเป็นองค์กรที่ให้บริการแก่ประชาชน ดิฉันคิดว่าต่างฝ่ายควรที่จะหันหน้ามาปรึกษากันว่ามีปัญหาอะไรเ กิดขึ้นและหาทางแก้ไขปัญหาโดยเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ส่งผ ลกระทบต่อคนทุกคน และประเทศชาติ
ทำลายสหภ่าพ ทำลายประชาธิปไตย
Written by 50123495 on 2009-11-07 16:31:50
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาวรัชดา จิราวัสน์ 
รหัสนิสิต 50123495 อันดับเลขที่ 36  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
จากประเด็นที่ว่าประเด็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเ ทศไทย "ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย" 
 
ดิฉันมีความคิดเห็นว่ารัฐบาลควรเข้ามาตรวจสอบสภาพของหัวรถจักรแ ละไม้หมอนเพือความปลอดภัยของประชาชนและเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเห ตุอย่างที่เคยเกิดขึ้น 
ในกรณีที่มีการหยุดเดินรถไฟโดยที่ไม่แจ้งให้ผู้โดยสารรู้ล่วงหน ้านั้นทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ต้องเดินทางโดยรถไฟเ ป็นประจำ 
ดิฉันจึงมีความเห็นที่ว่าให้ทุกฝ่ายเข้ามาเจรจาหันหน้าเข้าหากั นช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้น 
ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย
Written by amway on 2009-11-08 21:22:51
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาวสุภาพร นามสกุล สุนทรโชค 
รหัสนิสิต 50023979 ลำดับเลขที่ 5 
 
 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ดิฉันมีความเห็นว่า การประท้วงหรือการชุมนุมต่างๆ ส่วนใหญ่จะนึกถึงสิทธิประโยชน์เสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้ทุกฝ่ายเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อทุกๆด้านต่อประเทศชา ติ แต่ในกรณีการประท้วงครั้งนี้ ทางสหภาพได้ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาชนทุกคน รถไฟเป็นของประชาชน ทุกคนมีสิทธิที่ใช้และช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของส่วนรวมเพื่อ ความสุขในการใช้บริการ เหตูการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิด สาเหตุเป็นมาอย่างไรก็ไม่ใครรู้ แต่การที่โยนความผิดให้ผู้อื่นโดยไม่มีการตรวจสอบที่แน่ชัดนั้น เป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ทุกคนรักและหวงแหนชีวิตของตนเองทั้งสิ้น ทุกคนต้องร่วมกันแก้ปัญหา รับผิดชอบร่วมกัน และต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อประเทศชาติ เพราะทุกคนเป็นเจ้าของในประเทศนี้
Written by amway on 2009-11-08 21:40:49
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาสุภพร นามสกุล สุนทรโชค 
รหัสนิสิต 50023979 ลำดับเลขที่ 5 
 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ดิฉันมีความเห็นว่า การประท้วงหรือการชุมนุมต่างๆ ส่วนใหญ่จะนึกถึงสิทธิประโยชน์เสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้ทุกฝ่ายเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อทุกๆด้านต่อประเทศชา ติ แต่ในกรณีการประท้วงครั้งนี้ ทางสหภาพได้ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาชนทุกคน รถไฟเป็นของประชาชน ทุกคนมีสิทธิที่ใช้และช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของส่วนรวมเพื่อ ความสุขในการใช้บริการ เหตูการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิด สาเหตุเป็นมาอย่างไรก็ไม่ใครรู้ แต่การที่โยนความผิดให้ผู้อื่นโดยไม่มีการตรวจสอบที่แน่ชัดนั้น เป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ทุกคนรักและหวงแหนชีวิตของตนเองทั้งสิ้น ทุกคนต้องร่วมกันแก้ปัญหา รับผิดชอบร่วมกัน และต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อประเทศชาติ เพราะทุกคนเป็นเจ้าของในประเทศนี้
ทำลายสหภาพ ทำลายปรชาธิปไตย
Written by amway on 2009-11-08 21:44:09
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาวสุภาพร นามสกุล สุนทรโชค 
 
รหัสนิสิต 50023979 ลำดับเลขที่ 5  
 
 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ดิฉันมีความเห็นว่า การประท้วงหรือการชุมนุมต่างๆ ส่วนใหญ่จะนึกถึงสิทธิประโยชน์เสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้ทุกฝ่ายเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อทุกๆด้านต่อประเทศชา ติ แต่ในกรณีการประท้วงครั้งนี้ ทางสหภาพได้ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาชนทุกคน รถไฟเป็นของประชาชน ทุกคนมีสิทธิที่ใช้และช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของส่วนรวมเพื่อ ความสุขในการใช้บริการ เหตูการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิด สาเหตุเป็นมาอย่างไรก็ไม่ใครรู้ แต่การที่โยนความผิดให้ผู้อื่นโดยไม่มีการตรวจสอบที่แน่ชัดนั้น เป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ทุกคนรักและหวงแหนชีวิตของตนเองทั้งสิ้น ทุกคนต้องร่วมกันแก้ปัญหา รับผิดชอบร่วมกัน และต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อประเทศชาติ เพราะทุกคนเป็นเจ้าของในประเทศนี้
ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย
Written by tanchank on 2009-11-09 08:28:15
เรียน อ.วิษณุ บุญมารัตน์  
นางสาวธัญชนก คำแสนพันธ์ 
รหัส 51528138 เลขที่ 13 
คณะ การจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา (ศูนย์ระยอง)  
 
 
 
ประเด็นที่ 1 จุดเริ่มของการเคลื่อนไหว 
ปัญหาการรถไฟยืดเยื้อมานาน ไม่มีการรื้อระบบหรือปรับปรุง จนกระทั่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่มีผู้คนเสียชีวิต ดังนั้นทางประธานสหภาพแรงงาน (คุณสาวิทย์ แก้วหวาน) ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อการรถไฟว่าให้หัวรถจักรอยู่ในสภาพที่สมบ ูรณ์ก่อน แต่ก็ไม่ได้นัดหยุดงานอะไร คำว่าสภาพสมบูรณ์ที่ต้องการคือ อุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยหากพนักงานเผลอหลับหรือวูบ เครื่องก็จะส่งเสียงเตือนอัตโนมัติในทุก ๆ เวลา…… เพื่อช่วยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุได้ 
ประเด็นที่ 2 ถูกมองว่าเป็นอภิสิทธิ์ชน 
ถึงแม้น ายสาวิทย์ แก้วหวาน จะอยู่ในแกนนำพันธมิตร แต่ท้ายสุดก็มองว่าผลประโยชน์อยู่ที่ประชาชน เพราะขณะนี้ความเดือนร้อนเกี่ยวกับการเมืองเข้าไปอยู่ทุกระบบแล ้ว ซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้เราเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อปกป้องและเพิ ่มความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน 
ทางสหภาพมองว่าเป็นการโยนความผิดมาให้ มีการปล่อยข่าวต่าง ๆ และควรมองความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักอย่ามองแต่ด้านเดียว ดังนั้นประชาชนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไยปัญหา มิใช่ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ได้เพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบคือประชาช น 
ปัจจุบันนี้ หัวรถจักรที่เก่า มีสภาพชำรุดลงทุกวัน ความชัดเจนด้านนโยบายกับการรถไฟ ก็ไม่มีตั้งแต่ต้น ถึงแม้ว่าผลประโยชน์มีมาอย่างมากมาย ก็น่าจะทดแทนสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่น เอาไปซื้อรถจักร หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
 
 
ประเด็นที่ 3 จะสร้างรายได้จากที่ดินอย่างไร 
ทางสหภาพเสนอมาโดยตลอด และจากที่ดูมีการคอร์รัปชั่นกันพอสมควร อาจมีหน่วยธุรกิจหรือบริษัทลูก ภายใต้กฎหมายของการรถไฟฯ แต่ท้ายสุดผลประโยชน์ต้องกลับคืนให้กับการรถไฟฯ กรณีของที่ดิน ถ้าทำดีๆ มีกำไรแน่นอนซึ่งก็ต้องดูเบื้องหลังว่าผลประโยชน์อยู่ในมือใคร ใครมาเช่าที่ดินของการรถไฟฯ 
 
ประเด็นที่ 4 มติ ครม.ที่ห้ามรับคนเพิ่ม 
หากมีการทำลายรถไฟฟ้าหรือรัฐวิสาหกิจโดยจำกัดอัตรากำลัง เพราะถ้าลดกำลังไปเรื่อย ๆ ในขณะทีมีความต้องการของภาคสังคมไม่ว่าเป็นสินค้าหรือรถโดยสารก ็ดี แน่นอนที่สุดการขนส่งทางถนนมีปัญหาและความต้องการเพิ่มขึ้นแต่ค นไม่มีรองรับ ท้ายสุดก็นำไปสู่การแปรรูปแล้วให้บริษัทเอกชนเข้ามาเมื่อถึงจุด นั้นประชาชนจะเป็นผู้แบกรับทั้งหมด เพราะกลุ่มนักธุรกิจเข้ามาต้องการแต่กำไร ไม่เหมือนการรถไฟฯที่ทำอยู่ในปัจจุบัน 
ทรัพยากรในประเทศไทยมิใช่ของรัฐบาลเท่านั้นที่เป็นเจ้าของ กลุ่มคนอาชีพอื่นๆ ก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาปกป้องวิธีชีวิตของเขาเช่นกัน ประเทศไหนที่เจริญแล้วเขามีสหภาพที่เข้มแข็งมาก ดังนั้นการทำลายกระบวนการเหล่านี้เป็นการทำลายประชาธิปไตย เป็นตัวบ่งชี้ถึงรัฐบาลว่ามีความคิดต่อต้านกระบวนการสิทธิเสรีภ าพของประชาชนมากน้อยแค่ไหน  
 
ที่มา : ณัฐกฤตา โปร่งปรีชา ฟังจากปาก ปีที่ 5 (10) ฉบับที่ 231 วันที่ 31 ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
 
 
Written by mod on 2009-11-09 09:58:32
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาวมนัญญา นามสกุลเทียนเครือ 
รหัสนิสิต 51528299 ลำดับเลขที่ 22  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ระยอง ภาคพิเศษต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
คำถามให้นิสิตแสดงการวิพากษ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ ประเด็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย "ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย" 
ที่มา : โลกวันนี้วันสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 231 วันที่ 31 ต.ค.- 6 พ.ย. 2552 หน้าที่16-17  
ตอบ นิสิตขอวิพากษ์(Critical)ประเด็นแรงงานสันพันธ์ดังนี้ 
จุดเริ่มของการเคลื่อนไหว 
เมื่ออ่านแล้วจะเห็นว่าประเด็นที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเคลื่อน ไหวในครั้งนี้ ก็คือ ความไม่พร้อมของการรถไฟในด้านของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่มี การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น และส่วนผู้บริหารระดับสูงของการรถไฟก็มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วา งใจ ในเรื่องของการไม่โปรงใสในการบริหารจัดการ 
ถูกมองว่าเป็นอภิสิทธิ์ชน 
ประเด็นหลักที่สหภาพออกมาเรียกร้องในครั้งนี้ ก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของการรถไฟฯ ให้เป็นของประชาชน ไม่ใช้เป็นของคนใดคนหนึ่ง หรือของรัฐบาล 
สหภาพขวางแอร์พอร์ตลิ้งค์ 
ในการสร้างทางรถไฟสายแอร์พอร์ตลิ้งค์นั้นได้ใช้งบประมาณจำนวนม าก และผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับกลับมาก็มากเช่นกัน ทางสหภาพจึงมีข้อเรียกร้องให้มีการจัดการที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปรงใสในการบริหารจัดการ เพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์มากที่สุด ส่วนในเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆ ของสหภาพ ไม่ว่าจะเป็นนัดหยุดงาน ก็อาจทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนบ้าง ในด้านของการหยุดเดินรถ แต่ในกรณีนี้ก็อาจได้รับประโยชน์ระยะยาวกลับคืนสู้ประชาชน ถ้าการเรียกร้องต่าง ๆ ประสพความสำเร็จ 
จะขอโทษประชาชนหรือไม่ 
ในประเด็นที่ผู้ว่าการรถไฟสร้างเรื่องขึ้น และโยนความผิดให้กับสหภาพนั้น เพื่อที่ยุติการเคลื่อนไหวและข้อเรียกร้องต่าง ๆ เพื่อที่จะให้ประชาชนได้มองสหภาพในทางที่ไม่ดี 
เรื่องที่ดินการรถไฟฯ 
จากข้อมูลที่ได้อ่าน เกี่ยวกับที่ดินของการรถไฟฯ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ผลประโยชน์ที่การรถไฟฯ ได้รับจากที่ดินทั้งหมดนี้มีมูลค่าน้อยมาก เหตุเกิดจากการคอร์รัปชันที่ยังตรวจสอบไม่ได้ ซึ่งในสังคมไทยมีอยู่มากมายในปัจจุบัน 
จะสร้างรายได้จากที่ดินอย่างไร 
ในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องที่ดิน การรถไฟฯ น่าจะนำมาประติรูป และจัดการให้ชัดเจน รายได้ส่วนนี้จะได้สามารถนำมาพัฒนาการรถไฟฯ ในส่วนต่าง ๆ ให้ดีขึ้น 
มติ ครม.ที่ห้ามรับคนเพิ่ม 
จากมติ ครม.ที่ห้ามรับคนเพิ่มนั้นก็เพื่อต้องการแปรรูปการรถไฟฯ ที่เป็นรัฐวิสาหกิจให้เป็นในรูปของเอกชนเข้ามาดูแลแทนนั้น ซึ่งมันก็เป็นในเรื่องของอนาคต ซึ่งเราก็ไม่อาจทราบได้ว่าเมื่อมีเอกชนเข้ามาดูแลแทนแล้ว จะดีกว่าการรถไฟฯ หรือไม่ แต่ก็อาจจะลดปัญหาการขัดแย่งส่วนนี้ลงได้บ้างถ้าหากว่ามีการบริ หารจัดการที่ดี 
การที่สหภาพการรถไฟฯ ออกมาเรียกร้องก็เป็นสิทธิเสรีภาพทางประชาธิปไตย ซึ่งสามารถทำได้เพื่อเรียกร้องสิทธิที่พวกเขาและประชาชนทั่วไปค วรจะได้รับนั้น และส่วนนี้รัฐบาลก็ต้องจัดการและแก้ไขให้ดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติของเราสงบสุขในที่สุด  
ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์ 
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
ตอบค่ะ
Written by beau on 2009-11-09 21:11:26
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต มณีวรรณ นามสกุล เอกจันทรี 
รหัสนิสิต 51528282 ลำดับเลขที่ 21  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
คำถามให้นิสิตแสดงความคิดเห็นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประเด็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย "ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย" 
ที่มา : โลกวันนี้วันสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 231 วันที่ 31 ต.ค.- 6 พ.ย. 2552 หน้าที่16-17  
ปัญหาเรื่องการรถไฟ มีมานาน และยืดเยื้อมาก ในด้านของความพร้อมในการให้บริการรวมถึง สภาพของรถไฟ ในเรื่องของหัวรถจักรด้วย อีกทั้งยังเกี่ยวพันกับผู้บริหารที่ อาจบริหารงานด้วยความไม่โปร่งใส ในการเรียกร้องของสหภาพในครั้งนี้ อาจจะทำให้ปัญหาเรื่องการรถไฟที่มีความยืดยื้อ ด้านต่าง ๆ ลดน้อยหรือหมดไปได้ แต่วิธีบางวิธีที่ สหภาพนำมาโต้ตอบในเรื่องนี้ ก็อาจจะไม่เหมาะสม อย่างเช่นการนัดหยุดงาน ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน  
การติดตั้งแอร์พอร์ตลิ้งค์ เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับประชาชน ที่มีความเร่งรีบ และมีเวลาอย่างจำกัด เตรียมรองรับกับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เพราะปัจจุบัน บนท้องถนนมีความแออัด และมลพิษ มาก ที่สำคัญน้ำมันแพงด้วย การขนส่งทางรางจึงมีความจำเป็นมาก แต่ปัญหาในตอนนิ้ การจัดการแอร์พอร์ตลิ้งค์ ไม่มีความจัดเจนในเรื่องของการบริหารจัดการ  
ความเดือนร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นในตอนที่ โดน ทิ้งระหว่างการเดินทางนั้น นับว่าดีที่ ผู้ว่า ออกมายอมรับว่าเป็นคนสั่ง ไม่ใช่สหภาพ ทำให้สหภาพพ้นการครหา แต่ปัญหาในตอนนี้ประชาชนส่วนมากได้รับผลกระทบในความวุ่นวายในด้ านตอน เพราะเหมือนมีสัญญาณว่า จะมีเรื่องการการเมืองเข้ามาร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่องการทางรถไฟจะจบอย่างไร ก็ได้นึกถึง ผลประโยชน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับเป็นหลัก 
Written by wasan on 2009-11-12 12:04:38
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นายวสันต์ จันทร์เมืองหงษ์ 
รหัสนิสิต 50023818 ลำดับเลขที่ 3  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจักการธุรกิจและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
ความคิดเห็น  
ในบางครั้งความคิดเห็นของผู้ใหญ่บางท่านมีอำนาจมากมายนัก แต่ผลของการใช้อำนาจถ้าจะให้ประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมเท่าไรนัก จึงอยากให้ผู้ใหญ่ในสังคม การเมือง ที่เข้ามานั่งบริหารหรือเป็นตัวแทนของภาคประชาชนได้พิจารณาและม ีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีการยอมรับฟังเสียงจากหลาย ๆ ฝ่ายบ้าง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ให้ดีขึ้น เช่นเดียวกับกรณีศึกษา การประท้วงของสหภาพแรงงานการรถไฟในจังหวัดภาคใต้ ทีมผู้บริหารควรเปลี่ยนความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ในอนาคต มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล วางระบบ และจัดคนให้เหมาะสม ก็จะช่วยให้การดำเนินงานไม่เป็นอุปสรรคอย่างที่เป็นอยู่ได้ในขณ ะนี้ 
เมื่อเรื่องเกิดขึ้นถึงขั้นรุนแรง และเป็นหน้าเป็นตาของชาติบ้านเมืองที่มีต่อนักท่องเที่ยว นักธุรกิจต่างชาตินั้น เราคนไทยทุกคนไม่ควรจะมองเพียงแค่ให้ใครมารับผิดชอบ หรือแก้ไขปัญหา ทุก ๆ คนต้องร่วมมือกัน เพราะนั้นคือคนไทยเป็นเจ้าของทรัพยากร หากไม่ห่วงแหนจะปล่อยให้คนอื่นเป็นเจ้าของแทน แล้ววันข้างหน้าลูกหลานก็จะลำบาก ประเทศชาติก็จะล่าหลังอย่างแท้ที่สุด
Written by tapanee on 2009-11-12 13:23:42
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิต นางสาวฐาปณีย์ นามสกุล กุลภัทร์แสงทอง 
รหัสนิสิต 50122610 ลำดับเลขที่18 
 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
คำถามให้นิสิตแสดงความคิดเห็นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประเด็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย "ทำลายสหภาพ ทำลายประชาธิปไตย" 
 
ที่มา : โลกวันนี้วันสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 231 วันที่ 31 ต.ค.- 6 พ.ย. 2552 หน้าที่16-17  
 
 
จากการที่ได้อ่านบทความดิฉันมีความคิดเห็นว่า การที่รถไฟปัญหาล่าช้าก็เพราะเกิดจาการบริหารจัดการของผู้บริหา รที่ไม่ได้ตรวจสอบอย่างดี จึงทำให้มีปัญหามีการไม่ซื่อในระบบการทำงานทำให้ประชาชนเดือดร้ อน การเมืองก็เข้ามาเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการของการรถไฟฯ ด้วย เงินที่ได้จากการให้เช่าที่ดินก็น้อยจัดสรรได้ไม่ดี คนก็ไม่รับเพิ่มแต่ก็ไม่ไล่ออกการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับก ารรถไฟ ก็ไม่มีเกิดขึ้นเลยรถไปบางคันสภาพก็ไม่สมบูรณ์เหมือนไม่ได้รับก ารดูแล ควรจะเปลี่ยนรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดีกว่าเดิมทันสมัยกว่าเ ดิมมีความปลอดภัยกว่าเดิม 
 
ว่าที่พันตรี วิษณุ บุญมารัตน์ 
 
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ 
คำถามให้นิสิตแสดงความคิดเห็นด้านแรงงานสั
Written by aimja6 on 2009-11-19 11:08:19
เรียน อาจารย์ว่าที่พันตรีวิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนิสิตน.ส.เอมทิกา อวบอ่อน 
รหัสนิสิต 50024082 ลำดับเลขที่ 6  
 
 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  
สาขาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
จากที่ได้อ่านบทความนั้น 
ได้มีความคิดเห็นว่าปัญหาเช่นนี้เป็นปัญหาระดับประเทศ ที่มีคนใหญ่หรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยช์ของตนเอง ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโ ดยตรง ซึ่งจะกลายเป็นร่างแหติดไปด้วย..และการที่สหภาพต้องการหน่วยงานที่เป็นอิสระนั้น เพราะต้องการบริหารงานที่ง่ายขึ้น และต้องการให้มีความปลอดภัยกับประชาชนมากขึ้น ในการใช้บริการรถไฟ เพราะปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยาวนานมาแล้ว 

เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิแสดงความคิดเห็นครับ.
กรุณาเข้าระบบ หรือสมัครสมาชิกก่อนครับ

Powered by AkoComment 2.0!

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 06 November 2009 )

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.