หน้าแรก arrow สื่อมวลชน arrow การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FTA ในโครงสร้างทุนนิยมทักษิณ
powered_by.png, 1 kB
การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FTA ในโครงสร้างทุนนิยมทักษิณ PDF พิมพ์ ส่งเมล์
เขียนโดย วิษณุ บุญมารัตน์   
Thursday, 24 November 2005

      สถานการณ์ที่แต่ละประเทศเร่งเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างกันเป็นไปอย่างคึกคัก น่าเสียดายที่รัฐบาลไทยในอดีตไม่ได้มีความกระตือรือร้นที่จะทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง กระทั่งล่วงมาถึงรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึงเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีอย่างเข้มข้น แม้จะมีเสียงคัดค้านจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย แต่นายกฯทักษิณ ยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะมองเห็นโอกาสได้มากกว่า

      นับตั้งแต่รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พลิกจากเวทีพหุภาคีนิยม (กลุ่มประเทศ) หันมาสู่แนวทางทวิภาคีนิยม (2 ประเทศ) โดยเล็งผลเลิศจากการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคีที่ทำไว้กับหลายประเทศ อาทิ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สหรัฐฯ บาห์เรน เปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ กลุ่มประเทศเอเชียใต้ หรือบิมส์เทค ซึ่งประกอบด้วย บังคลาเทศ พม่า ศรีลังกา ภูฐานและเนปาล และกลุ่มเอฟต้า ซึ่งประกอบด้วย สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ลิกเตนสไตน์ และไอซ์แลนด์

     ได้กลายเป็นวิวาทะระดับชาติว่า "การทำเอฟทีเอ ดีหรือไม่" โดยมีคู่วิวาทะคือ รัฐบาลกับนักการเมืองฝ่ายค้าน นักวิชาการอิสระและเอ็นจีโอ"

      ภาครัฐมักจะพร่ำบอกว่า การทำเอฟทีเอของไทยมีประโยชน์ในการจะทำให้เศรษฐกิจ การค้าขาย การส่งออกขยายตัว และมีความจำเป็นต้องทำเพื่อมิให้ไทยต้องตกขบวนรถไฟ

      เป็นการทำในลักษณะที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ทุกฝ่ายได้ประโยชน์  ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ (win-win situation) ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผลดีกับสวัสดิการโดยรวม ตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยรวม

      ขณะที่ฝ่ายคัดค้านบอกว่า การทำเอฟทีเอจะทำให้ไทยเสียเปรียบต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ประเทศคู่เจรจามิได้เริ่มต้นจากจุดเดียวกัน หรือมิได้มีอำนาจการต่อรองที่ทัดเทียมกัน

      เอฟทีเอจึงเป็นกับดักเศรษฐกิจที่สามารถเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าการค้าระหว่างประเทศของไทยอย่างมากมายในอนาคตได้ หากกระทำไปด้วยความไม่รอบคอบ มองเห็นประโยชน์เพียงแค่ระยะสั้นโดยขาดการศึกษาให้รอบคอบและรัดกุมถึงผลดีผลเสีย ตลอดจนขาดการเปิดเผยผลการศึกษานั้นต่อสาธารณชนเพื่อหาหนทางที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทย      

      ในข้อเท็จจริง การจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีและการรวมกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมากมายนั้น จะนำไปสู่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติโดยรวม ก็ต่อเมื่อผลกระทบทางบวกที่เพิ่มปริมาณการค้าระหว่างประเทศคู่สัญญา (Trade Creation) มีมากกว่าผลกระทบทางลบที่ทำให้การค้ากับประเทศนอกกลุ่มเสียหาย (Trade Diversion) แต่ถ้าหากผลทางปฏิบัติ กลับสร้างความเสียหายแก่ประเทศคู่ค้าที่อยู่นอกกลุ่มมากกว่า ในประเด็นนี้ ภาวะระบาดของเอฟทีเอจะเป็นผลเสียต่อการค้าโดยรวมมากขึ้น เมื่อประเทศนอกกลุ่มตอบรับสถานการณ์ด้วยการกีดกันทางการค้าหรือรวมกลุ่มบ้างเพื่อเป็นการตอบโต้

      ที่สำคัญ นอกจากความเหลื่อมล้ำของผลประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างประเทศคู่ค้าแล้ว ภายในประเทศเองก็ย่อมมีผู้ได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์จากการดำเนินมาตรการของภาครัฐ ซึ่งย่อมสะท้อนความมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ของกลุ่มทุนใกล้ชิดในซีกรัฐบาล

      ผลประโยชน์ทับซ้อนต่างจากการคอร์รัปชั่น กล่าวคือ ขณะที่การคอร์รัปชั่นนั้น ผู้มีอำนาจจะเรียกสินบนจากนักธุรกิจ/ประชาชนที่ทำผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้ถูกจับ หรือรับสินบนจากการกำหนดสเปกของบริษัทหนึ่งที่ชนะการประมูล แต่ผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้มีอำนาจจะมี 2 บทบาททั้งที่ทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส ขณะเดียวกันก็อาศัยอำนาจให้สิทธิพิเศษ กำหนดนโยบาย หรือเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของรัฐในการเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนใกล้ชิดรัฐบาลเป็นการต่างตอบแทน

      ผลประโบชน์ที่ทับซ้อนในกรณีเช่นนี้  บางครั้งจึงเรียกว่า "การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย" ซึ่งพิสูจน์ได้ยากว่ามีการดำรงอยู่จริง ยิ่งกว่านั้นเป็นไปได้ยากที่จะวัดขนาดของผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างไรก็ตาม การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือการคอร์รัปชั่นนั้นดำรงอยู่จริง แต่หลักฐานโดยตรงนั้นแทบจะหาไม่ได้

      กลุ่มทุนธุรกิจที่เข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการทำเอฟทีเอร่วมกับฝ่ายการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม มีอย่างน้อย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชินวัตร เจ้าของธุรกิจดาวเทียมและโทรคมนาคม กลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ เจ้าของธุรกิจอะไหล่รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ ซึ่ง ได้แก่ กลุ่มชินวัตร เจ้าของธุรกิจดาวเทียมและโทรคมนาคม กลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ เจ้าของธุรกิจอะไหล่รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ ซึ่ง 2 กลุ่มนี้ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการทำเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ซึ่งไทยได้ลดภาษีเนื้อและผลิตภัณฑ์นมให้

      ขณะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เปิดรับการลงทุนโทรคมนาคม และลดภาษีชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับไทย กลุ่มมหากิจศิริ เจ้าของธุรกิจผลิตกาแฟ แผ่นฟิลม์สำหรับห่ออาหาร เหล็กแผ่น และทองแดงบริสุทธิ์ ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการทำเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย เช่นกัน จากการที่ออสเตรเลียลดภาษีสินแร่ เช่น ทองคำและทองแดง ให้แก่ไทย กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ เจ้าของธุรกิจอาหารสัตว์ ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการทำเอฟทีเอไทย-จีน จากการที่ได้เข้าไปลงทุนในตลาดจีนมาเป็นเวลานาน ทำให้มีความเชี่ยวชาญตลาดจีน และกลุ่มทองแตง เจ้าของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 8 แห่ง ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการทำเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น จากการที่ไทยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยญี่ปุ่นเข้ามารักษาในประเทศโดยเบิกเงินกองทุนบำนาญจากรัฐบาลได้

      การไหลรวมของกลุ่มทุนธุรกิจขนาดใหญ่ จะส่งผลให้เกิดการจัดระเบียบภาคธุรกิจที่ตามมา กลุ่มทุนธุรกิจที่อิงรัฐบาลมักได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐเป็นการตอบแทนจากการที่เป็นผู้บริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมือง ขณะที่กลุ่มทุนธุรกิจใดที่สนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสที่จะประสบปัญหาจากการดำเนินธุรกิจได้

      เมื่ออำนาจทางการเมืองผนวกรวมเป็นเนื้อเดียวกับอำนาจทางธุรกิจเช่นนี้แล้ว จึงทำให้ระบบการเมืองไทยถูกแปรเป็นรูป "ธนกิจการเมือง" อย่างเต็มตัว ปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการคอร์รัปชั่นทางนโยบายจึงปรากฏให้เห็นอยู่บ่อย ๆ และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ขณะที่การแตกไลน์ธุรกิจสู่กิจการอื่นๆ อาทิ สายการบิน โรงพยาบาล บันเทิง อสังหาริมทรัพย์ ก็มักปรากฏขึ้นสอดคล้องกับการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ ๆ ของรัฐบาล

      ถึงแม้ ณ วันนี้ ประเทศไทยจะหลีกเลี่ยงการค้าเสรีไม่ได้ เพราะการค้าเสรีเป็นมนต์ขลัง สำหรับเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน แต่รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก็ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายของรัฐที่เชื่อมโยงไปถึงผลประโยชน์ของกลุ่มทุนในรัฐบาล ซึ่งอาจนำไปสู่บทสรุปว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์ซับซ้อน ซึ่งข้อกล่าวหายังอยู่คู่กับรัฐบาลทักษิณนับตั้งแต่จัดตั้งเอฟทีเอจนกระทั่งปัจจุบัน ทั้งนี้ ปรัชญาการค้าเสรีได้ถูกเปลี่ยนจากผลประโยชน์ของชาติโดยรวม มาเน้นที่ความมั่งคั่งของตลาดที่เน้นการเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนธุรกิจเข้ามาหาผลประโยชน์ได้มากขึ้น

      จึงน่าจะถึงเวลา "เว้นวรรคเอฟทีเอ" เพื่อเปิดทางให้สังคมไทยได้ร่วมกันตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในสิ่งที่รัฐบาลทำ เพื่อมิให้เอฟทีเอเป็นกับดักทางเศรษฐกิจที่สามารถแสดงบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าประเทศไทยอย่างเอนกอนันต์ในอนาคตได้

ความคิดเห็น
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารภาครัฐ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-26 10:34:38
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารภาครัฐ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-26 10:57:47
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
นายพูนลาภ มาเสถียร 
รหัส 47528748 เลขที่ 47 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9:00 - 12:00 น. 
 
ในโลกของปัจจุบัน หลังจากโลกรู้จักคำว่าโลกาภิวัตน์แล้ว ความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในโลกเข้าสู่ระบบไร้พรมแดน การทำธุรกิจในปัจจุบันรัฐบาลเกือบทุกประเทศมีการแอบแฝงของกลุ่ม ทุน ผลประโยชน์โดยใช้ระบบรัฐบาลต่อรัฐบาล โดยมีการอ้างถึงผลประโยชน์แต่ละประเทศ จะได้รับเช่น ยอดการขายสูงขึ้น ผลผลิตแต่ละประเทศสูงขึ้น ทำให้เกิดการสร้างงานและเป็นการกระจายรายได้ ให้กับประชาชนแต่ละประเทศ และเป็นตัวชี้วัด GDP ของแต่ละประเทศ 
และมีการโยกย้ายฐานการผลิต เพื่อลดต้นทุน และแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ และแรงงานราคาถูก 
ข้อดีของ FTA 
1. มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน ในระหว่างประเทศคู่สัญญา FTA 
2. สินค้าเมื่ออยู่ในข้อตกลงแล้วภาษีเสียน้อยมาก หรือบางอย่างไม่เสียภาษี 
3. มีการใช้วัสดุ หรืออะไหล่ร่วมกัน เช่น อะไหล่รถยนต์ 
4. มีการส่งผ่านเทคโนโลยีในการผลิต 
5. สินค้ามีมาตรฐานใกล้เคียงกัน 
6. สินค้าบางอย่างไม่จำเป็นต้องผลิตเอง เพราะต้นทุนต่อหน่วยไม่คุ้มกับการลงทุน ควรนำเข้ามาแบบสำเร็จรูปเลย เช่น รถยนต์ บางรุ่น อาหารแปรรูป คอมพิวเตอร์ 
ข้อเสียของ FTA 
1. ทำให้คนตกงานมากขึ้น 
2. คนบางกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในภาครัฐบาล ของแต่ละประเทศจะเสียผลประโยชน์เพราะไม่ได้ไปกำกับดูแล 
3. ถูกบังคับเรื่องมาตรฐานที่สูงขึ้นในการผลิต 
4. ถูกกำหนดเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องมี เช่น ISO 14000/ISO 9000 เป็นต้น 
5. ถูกกีดกันห้ามใช้แรงงานเด็ก ที่ต่ำกว่า 15 ปี เช่น จีน อินเดีย 
6. ถูกกีดกันในเรื่อง เชื้อโรค เช่น ผัก ผลไม้ ไก่แช่แข็ง หรือไก่ต้มสุก ต้องมีใบรับมาตรฐานการปลอดเชื้อ เป็นต้น 
7. บางประเทศคู่สัญญา FTA ไม่ให้นำเข้าวัตถุดิบ แต่ให้นำเข้าแบบสำเร็จรูป เป็นต้น 
สรุป 
FTA คือคำนิยามใหม่ที่อาศัยช่องว่างทางการค้าที่มีผลมาจากการประชุม กลุ่ม AFTA ในเรื่องการค้าที่เริ่มมีผลในปัจจุบัน แต่ยังไม่ตกลงในรายละเอียด เพราะ AFTA กำหนดในการค้าแบบ ZONE เช่น กลุ่มอาเซียน ทั้งกลุ่ม จะลดภาษี หรือนำเข้าสำเร็จรูป เป็นต้น 
FTA ในปัจจุบันประเทศไทยต้องการทำ FTA กับประเทศใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกลุ่มอาเซียน 
FTA ในประเทศไทย ในยุคทักษิณ ปัจจุบัน เป็นการเล่นการเมืองเพื่อปกป้องธุรกิจ หรือกลุ่มทุนของตัวเอง ในภาครัฐบาล และเมื่อมีการไปต่างประเทศเช่น จีน อินเดีย ก็มีการแอบแฝง ในการทำธุรกิจ เช่น คอมพิวเตอร์ ดาวเทียม หรืออุตสาหกรรมรถยนต์ อาหารต่าง ๆ ถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลก็จะมีการสนับสนุนทางการเงินเป็นต้น
การคอรัปชั่น ( FTA )
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-27 12:45:30
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์  
นายฉัตรชัย จำรัสศรี  
รหัส 47528358 เลขที่ 15  
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร  
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9:00 - 12:00 น 
 
FTA คือ การค้าเสรีระหว่างประเทศซึ่งนายกทักษิณเป็นผู้ดำเนินการเจรจาเข ตการค้าเสรี แต่ก็มีเสียงการไม่เห็นด้วยของฝ่ายคัดค้านซึ่งนายกทักษิณก็ยังค งเดินหน้าต่อไปเพราะมองเห็นโอกาสได้มากกว่า 
ข้อดี ในการเปิดการค้าเสรี นายกทักษิณเห็นโอกาสที่จะพลิกจากเวทีพหุภาคีนิยม หันมาสู่แนวทางทวิภาคีนิยม เพื่อเพิ่มเศรษฐกิจการค้าขาย และการส่งออกขยายตัว ซึ่งประโยชน์จะดีต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค 
ข้อเสีย ในการทำ FTA นั้นอาจจะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบต่างประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่ประเทศคู่เจรจาไม่ได้เริ่มต้นจากจุดเดียวกัน หรืออำนาจในการต่อรองนั้นไม่มีความทัดเทียมกัน 
ข้อดี การจัดทำข้อตกลงเขตการค้า และกลุ่มเสรีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมายนั้นก็เพื่อจะนำไปสู่ประโยชน์ของประเทศทั้งสิ ้น ถ้าไม่มีการค้าเสรีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอาจส่งผลการส่งออ ก และการขยายตัวไม่พัฒนา และไม่มีประสิทธิ์ภาพในการสู้กับคู่แข่งขันในตลาดโลกอาจจะมีผลก ระทบอย่างมากจึงเป็นนโยบายที่นำไปสู่ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มปริมาณการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นด้วย 
ข้อเสีย การที่เปิดการค้าเสรีในแบบรัฐบาลยุคนี้ อาจจะมองได้ถึงการใช้นโยบายที่เป็นประโยชน์ทับซ้อน หมายความว่า การที่ออกนโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้น ได้ไปเอื้อประโยชน์ของนายทุน หรือกลุ่มทุนธุรกิจที่เข้าข่ายได้ประโยชน์ในทางตรงและทางอ้อมอย ่างน้อยมี 5 กลุ่ม คือ กลุ่มชินวัตร กลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ กลุ่มมหากิจศิริ กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทองแตง ซึ่งกลุ่มธุรกิจเหล่านี้มักจะได้ประโยชน์ไปกับนโยบายของรัฐบาลด ้วย 
สรุป จากการที่ประเทศไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงการค้าเสรีได้ เนื่องจากในยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคที่ต้องการความทันสมัย และพัฒนาจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การที่ผู้นำประเทศนี้ออกนโยบายไปสู่การปฏิบัติและผลประโยชน์ที่ ได้จะมาสู่ประชาชน แต่ก็อาจเอื้อผลประโยชน์ให้กับธุรกิจในประเทศได้ จึงอาจส่งผลเสียกับประชาชนที่ไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจที่มีขน าดใหญ่กว่าได้เลย 
 
จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ บทความเรื่อง การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FTA ในโครงสร้างทุนนิยมทักษิณ 
FTA นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-27 12:51:35
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์  
นางสาวรวมศิริ ทองชู  
รหัส 47528837 เลขที่ 53  
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร  
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9:00 - 12:00 น  
 
FTA เป็นนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่รัฐบาลเข้ามามีบทบาทน้อย โดยปล่อยให้เอกชนเข้ามาดำเนินการค้าระหว่างประเทศโดยปราศจากสิ่ งกีดขวางและข้อจำกัดเสรีภาพทางการค้า เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศดำเนินและขยายตัวอย่างกว้างขวาง เพื่อให้สามารถนำทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้เศรษฐกิจระหว่างประเทศขยายตัวและเกิดประโยชน์ต่อผู้ ผลิตและผู้บริโภคโดยส่วนรวม  
ข้อดี  
ในการที่ภาครัฐบาลคิดว่า FTA ของไทยมีประโยชน์ในการจะทำเศรษฐกิจการค้าขาย การส่งออกขยายตัวเป็นความจริงเพราะ เมื่อได้เป็นนโยบาย FTA เขตการค้าเสรีก็สามารถที่จะทำให้ต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุนแลกเ ปลี่ยน ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ 
ข้อเสีย  
เมื่อได้เปิดการค้าเสรี FTA ถ้ารัฐบาลไม่มองเห็นว่าประเทศอาจจะมีข้อเสียเปรียบในการเปิดการ ค้าเสรี ประเทศที่มีอำนาจต่อรองสูงกว่าย่อมจะได้เปรียบ เพราะการทำสัญญาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกันประเทศที่ไม่มีกฎหม ายหรือระเบียบภายในปกครองคุ้มครองการค้าก็จะเสียเปรียบและส่งผล ให้เศรษฐกิจเสียหาย ก่อให้เกิดเป็นปัญหาทางสังคม และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
สรุป  
การทำ FTA สามารถทำให้ประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมกับประเทศต่าง ๆ ในการเป็นคู่ค้าและสามารถรู้ถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจว่าควรจะร ่วมลงทุนหรือไม่ แต่ในทางธุรกิจย่อมต้องมีผลประโยชน์ ประเทศไทยจึงควรจะศึกษาประเทศที่มาเป็นคู่ค้าของตน ว่ามีจุดยืนเดียวกันหรือไม่เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเสียเปร ียบ แต่เห็นได้ว่า การจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี ประเทศที่มีอำนาจมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจ จะเป็นผู้กำหนดเขตการค้าและการกีดกันทางการค้า เพื่อนำผลประโยชน์มาสู่ประเทศของตน 
ดังนั้น การที่ประเทศไทยจะเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศ เราจึงต้องดูเศรษฐกิจของประเทศเราว่าสามารถขยายตัวได้แค่ไหน สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้หรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเสียเปรียบทางการค้าและถูกเอารัดเอ าเปรียบ เราจึงควรศึกษาเรื่อง FTA ให้ชัดเจน ไม่ใช่เล็งเห็นแต่ว่าใครจะได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยไม่เล็งเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเพียงมองแต่ประโยชน์ส่วนตนหรื อกลุ่มของตน 
 
จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ บทความเรื่อง การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FTA ในโครงสร้างทุนนิยมทักษิณ 
 
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-27 12:55:41
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์  
นางสาวนิศรา ป้องเขต  
รหัส 47528594เลขที่ 36  
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร  
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9:00 - 12:00 น. 
 
เห็นด้วย คือ 
1. ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเกี่ยวกับการค้า การส่งออกขยายตัว และทำให้ประเทศไม่ล้าหลังไปกว่าประเทศอื่น ๆ ทุกผ่ายได้ประโยชน์ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ 
2. ช่วยจัดสรรทรัพยาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผลดีกับ เศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยรวม 
3. มีการเปิดกว้างให้กับธุรกิจบางประเภท โดยมีเสรีทางการค้าเพิ่มขึ้น ทำให้เราได้มีการส่งออกสินต้าและทำให้ต่างชาติรู้จักสินค้าของไ ทยเพิ่มขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนการส่งออกและการนำเข้า 
ไม่เห็นด้วย คือ  
1. การทำ FTA จะทำให้เสียเปรียบขต่างชาติทางด้านประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ประเทศคู่เจรจามิได้เริ่มจากจุดเดีย วกัน หรือมิได้มีอำนาจการต่อรองที่ทัดเทียมกัน 
2. หากกระทำไปด้วยความไม่รอบคอบมองเห็นผลประโยชน์แต่เพียงระยะสั้น โดยขาดการศึกษาให้รอบคอบและรัดกุมถึงผลดีผลเสีย จะทำให้เกิดความเสียหายในระยะยาว ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
3. การที่เราเปิดการค้าเสรีให้กับประเทศอื่นนั้น จะทำให้ต่าชาติเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อแรงงานของไทยเกี่ยวกับรายได้ 
4. ภาวะระบาดของ FTA จะเป็นผลเสียต่อการค้าโดยรวมมากขึ้นเมื่อประเทศนอกกลุ่มตอบรับส ถานการณ์ด้วยการกีดกันทางการค้าหรือมีการรวมกลุ่มเพื่อตอบโต้ 
5. กลุ่มผลประโยชน์ทับซ้อนจะอาศัยอำนาจให้สิทธิ์พิเศษกำหนดนโยบาย หรือเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของรัฐในการเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจขบางประเภ ทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนใกล้ชิดรัฐบาลเป็นการต่างตอบแทน หรือเรียกว่า "การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย" 
6. มีการไหลรวมของกลุ่มทุนธุรกิจขนาดใหญ่ และส่งผลให้เกิดการจัดระเบียบภาคธุรกิจที่อาจตามมา 
สรุป 
ควรระมัดระวังความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายของรัฐที่เชื่อมโยงไปถึ งผลประโยขน์ของกลุ่มทุนในรัฐบาล ซึ่งอาจนำไปสู่เรื่องผลประโยชน์ซับซ้อน และประสบการณ์ที่อาจยังด้อยกว่าประเทศอื่นซึ่งอาจทำให้เราเสียเ ปรียบทางด้านการค้าเสรีที่มีช่องว่างอย่างมาก 
 
 
FTA โครงสร้างทุนนิยม
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-27 18:44:19
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางสาวสุกัญญา อโสโก 
รหัส 47529087 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9:00 - 12:00 น. 
 
ไม่เห็นด้วย 
1. ในการทำ FTA จะทำให้ไทยมีการเสียเปรียบกับต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ประเทศคู่เจรจานั้นมิได้เริ่มต้นจาก จุดเดียวกัน ทำให้ประเทศที่ด้อยพัฒนา มีการทำงานที่ล้าหลังช้ากว่าประเทศอื่น ๆ 
2. มีผลประโยชน์ทับซ้อนกัน อย่างเช่น ผู้มีอำนาจเรียกสินบนจากนักธุรกิจ ผู้มีอำนาจมีทั้งทำงานอย่างโปร่งใสเที่ยงธรรม และอาศัยอำนาจพิเศษมาข่มเหงประชาชน 
3. การแข่งขันทางด้านการค้า อุตสาหกรรม ประเทศเราไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้เพราะเรามีความชำนาญในการผลิต ความชำนาญเฉพาะด้านมีน้วย เทคโนโลยีไม่ทันสมัยเหมือนกับประเทศมหาอำนาจ 
เห็นด้วย 
1. มีการเปิดการค้าที่มีความเท่าเทียมกันโดยให้ความสำคัญเท่าเทียม กัน 
2. ประเทศที่ด้อยกว่าประเทศมหาอำนาจก็ได้รับประโยชน์จากแนวทุนนิยม เสรี ดีเท่ากัน 
3. เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศเพื่อให้การค้าเป ็นไปอย่างสะดวก 
4. ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสในการค้าในด้านต่าง ๆ มากขึ้น มีการส่งสินค้าไปต่างประเทศโดยมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเหมือนก่อน 
5. ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยในการจัดสรรทรัพยากรภายในประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสู งสุด 
สรุป 
อย่างไรก็ตามในการเปิดการค้าเสรีมีทั้งผลดีและผลเสียแต่ที่เห็น ได้ชัดจะเห็นว่าผลเสียมีมากกว่าผลดีเพราะคาดว่าประเทศไทยจะไม่ไ ด้รับประโยชน์อย่างที่ควรจะได้รับ และหากเรารู้ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมกลไกทางการตลาดของประเทศคู่ค้าแ ล้ว ก็จะทำให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์ ในการที่จะทำให้ได้รับประโยชน์ควรปฏิบัติโดยอย่างระมัดระวังมิฉ ะนั้นประชาชนภายในประเทศของตนก็ต้องได้รับผลกระทบจากการตัดสินใ จของท่านด้วย :grin
ดีค่ะ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 07:31:14
คนไทยไร้ความคิดจัง :upset :roll :sigh
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 10:21:25
อ.วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางสาวณัฐติยา ดีพร้อม 
รหัส 47528405 เลขที่ 18 
วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 
การค้าเสรี (FTA) 
เห็นด้วย 
1. มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในไทยทำให้ประชาชนมีรายได้ มีอาชีพ 
2.การส่งออกขยายตัวมากขึ้นเป็นการนำเงินต่างชาติเข้ามาในประเทศ 
3.มีการเก็บภาษีเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นพวกยานยนต์ 100%ทำให้มีเงินมาพัฒนาประเทศ 
4. เปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศเพื่อดำเนินงานการขยายตัวของเศรษฐก ิจไทย 
ไม่เห็นด้วย 
1.มีการเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจบางกลุ่มที่เป็นพรรคพวก พี่น้อง ของนักการเมือง โดยใช้อำนาจที่มีอู่บริหารจัดการให้ธุรกิจเหล่านี้และบอกกล่าวก ับประชาชนว่าทำเพื่อประโยชน์ของชาติแต่จริง ๆ แล้วมีสิ่งแอบแฝงอยู่ 
2.นักลงทุนต่างชาติเข้ามาใช้แรงงานราคารถูกและใช้ทรัพยากรของไทย บางโรงงานทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ ทะเล ทำให้ส่งผลเสียแก่สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากสิ่งเหล่านี้เงินไม่ส ามารถทำให้สิ่งที่เสียไปกลับมาได้เหมือนเก่าเพราะนักลงทุนต่างช าติคิดว่าไม่ใช้ประเทศของตัวเอง 
3.การค้าเสรีสร้างข้อผูกมัดให้กับประเทศ เพราะนักลงทุนที่เข้ามาส่วนมากมักจะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในประเท ศมหาอำนาจ เช่น สหรัฐ ญี่ปุ่น ฯ ทำให้ประเทศมหาอำนาจเหล่านี้มีเงื่อนไขในการทำการค้าที่เอื้อปร ะโยชน์แก่ประเทศและพยายามปกป้องสินค้าของประเทศตัวเอง 
สรุป 
ข้อตกลงในการเปิดการค้าเสรีทำให้ไทยเสียเปรียบต่างชาติและเป็นก ารผูกมัดประเทศการบริหารงานไม่รอบคอบเล็งเห็นประโยชน์แค่ระยะสั ้นโดยไม่คำนึงถึงผลดีผลเสียและไม่เปิดเผยข้อมูลเพื่อหาหนทางที่ ดีที่สุดสำหรับประเทศ มีการขายรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นการแปรรูป ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาติที่ต้องใช้และขาดไม่ได ้ โดยการนำเข้าตลาดหลักทรัพย์และขายหุ้นให้กับประชาชนแต่พวกที่ซื ้อหุ้นส่วนมากมักเป็นญาติพี่น้องของนักการเมือง กลุ่มนักธุรกิจและชาวต่างชาติอย่างที่เคยปรากฎในการขายหุ้นของ ปตท. การเปิดการค้าเสรีทำให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยโดยการ เปิดห้างสรรพสินค้า คาลฟูร์ Big C ทำให้ประชาชนเกิดการฟุ่มเฟือย ร้านค้าขายของชำเล็ก ๆ ไม่สามารถขายของได้เพราะประชาชนมักชอบเข้าห้างสรรพสินค้าและสิน ค้าในห้างมีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป เป็นการให้ชางต่างชาติขนเงินออกนอกประเทศปีละหลายแสนล้านบาท รัฐบาลจึงต้องออกมาตรการควบคุมสินค้าการนำเข้าของสินค้าหรือการ ตั้งห้างสรรพสินค้ให้ห่างจากชุมชนเมืองเพื่อไม่เป็นการให้ประชา ชนติดนิสัยฟุ่มเฟือย โดยการเปิดการค้าเสรีต้องมีความโปร่งใสและไม่เอื้ออำนวยกับพรรค พวกและพี่น้องของตนเอง
FTA กับการคอรัปชั่น
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 10:27:40
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางพรทิพย์ กัณทา 
รหัส 47528683 เลขที่ 42 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9.00 - 12.00 น. 
 
1. เห็นด้วยที่มีการเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศเพราะจะทำให้ราคาส ินค้าสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด มะม่วง ซึ่งประเทศไทยปลูกผลไม้เหล่านี้ได้ในปริมาณที่มากพอต่อการส่งออ กอีกทั้งรสชาตของผลไม้ไทยเราก็ไม่เป็นรองประเทศใด ๆ การส่งออกสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ก็เป็นสินค้าเศรษฐกิจอันดับต้น ๆ ของประเทศ สามารถสร้างรายได้จะนวนมหาศาล เป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วเป็นการสร้างรายได้ให ้กับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การส่งออกสินค้าทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมจึงเปรียบเสมื อนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศไทย หากประเทศไทยไม่สามารถส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ จะทำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ อีกมากมาย 
2. ไม่เห็นด้วย การทำ FTA กับประเทศต่าง ๆ รัฐบาลควรศึกษาผลกระทบที่ได้รับและผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง การทำการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ ควรศึกษาถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของบุคลเพียงบางกล ุ่ม การสนับสนุนกลุ่มผลประโยชน์เพียงบางกลุ่มสร้างผลกระทบต่อระบบเศ รษฐกิจทั้งประเทศมีเพียงบางคนที่ได้รับประโยชน์จากการทำ FTA การเปิดการค้าเสรีเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศคู่ค้าการลด ภาษีนำเข้าลงเรื่อย ๆ จนไม่มีการเก็บภาษี ทำให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่จะต้องสูญเสียไปคุ้มค่าหรือไม่ ประเทศคู่ค้ามีความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรในระยะยาวหากเทีย บกันแล้วประเทศคู่ค้าได้เปรียบประเทศไทยมากเกินไป ทำให้ประเทศไทยนั้นเสียดุลการค้ามากจนเกินไป 
3.สรุป การทำ FTA กับต่างประเทศต้องศึกษาความได้เปรียบ เสียเปรียบต่อประเทศคู่ค้าเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียดุลการค้าซึ ่งเป็นจำนวนเงินมหาศาลไป โดยได้รับผลประโยชน์เพียงคนบางกลุ่มรัฐบาลควรศึกษาให้ละเอียด เพราะผลกระทบจะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ การถูกควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อเป็นการกีดกันทางการค้า การทำ FTA จะสร้างความกดดันให้กับผู้ผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก การคอรัปชั่นเชิงนโยบายของกลุ่มผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยการสน ับสนุนพรรคการเมือง เพื่อเอื้อโอกาสและผลประโยชน์ของคนทั้งประเทศแก่ตนเองเป็นการเอ าเปรียบเพื่อนร่วมชาติ :)
FTA กับการคอรัปชั่น
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 10:30:41
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางพรทิพย์ กัณทา 
รหัส 47528683 เลขที่ 42 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9.00 - 12.00 น. 
 
1. เห็นด้วยที่มีการเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศเพราะจะทำให้ราคาส ินค้าสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด มะม่วง ซึ่งประเทศไทยปลูกผลไม้เหล่านี้ได้ในปริมาณที่มากพอต่อการส่งออ กอีกทั้งรสชาตของผลไม้ไทยเราก็ไม่เป็นรองประเทศใด ๆ การส่งออกสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ก็เป็นสินค้าเศรษฐกิจอันดับต้น ๆ ของประเทศ สามารถสร้างรายได้จะนวนมหาศาล เป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วเป็นการสร้างรายได้ให ้กับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การส่งออกสินค้าทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมจึงเปรียบเสมื อนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศไทย หากประเทศไทยไม่สามารถส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ จะทำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ อีกมากมาย 
2. ไม่เห็นด้วย การทำ FTA กับประเทศต่าง ๆ รัฐบาลควรศึกษาผลกระทบที่ได้รับและผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง การทำการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ ควรศึกษาถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของบุคลเพียงบางกล ุ่ม การสนับสนุนกลุ่มผลประโยชน์เพียงบางกลุ่มสร้างผลกระทบต่อระบบเศ รษฐกิจทั้งประเทศมีเพียงบางคนที่ได้รับประโยชน์จากการทำ FTA การเปิดการค้าเสรีเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศคู่ค้าการลด ภาษีนำเข้าลงเรื่อย ๆ จนไม่มีการเก็บภาษี ทำให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่จะต้องสูญเสียไปคุ้มค่าหรือไม่ ประเทศคู่ค้ามีความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรในระยะยาวหากเทีย บกันแล้วประเทศคู่ค้าได้เปรียบประเทศไทยมากเกินไป ทำให้ประเทศไทยนั้นเสียดุลการค้ามากจนเกินไป 
3.สรุป การทำ FTA กับต่างประเทศต้องศึกษาความได้เปรียบ เสียเปรียบต่อประเทศคู่ค้าเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียดุลการค้าซึ ่งเป็นจำนวนเงินมหาศาลไป โดยได้รับผลประโยชน์เพียงคนบางกลุ่มรัฐบาลควรศึกษาให้ละเอียด เพราะผลกระทบจะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ การถูกควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อเป็นการกีดกันทางการค้า การทำ FTA จะสร้างความกดดันให้กับผู้ผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก การคอรัปชั่นเชิงนโยบายของกลุ่มผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยการสน ับสนุนพรรคการเมือง เพื่อเอื้อโอกาสและผลประโยชน์ของคนทั้งประเทศแก่ตนเองเป็นการเอ าเปรียบเพื่อนร่วมชาติ :)
FTA กับการคอรัปชั่น
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 10:31:10
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางพรทิพย์ กัณทา 
รหัส 47528683 เลขที่ 42 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9.00 - 12.00 น. 
 
1. เห็นด้วยที่มีการเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศเพราะจะทำให้ราคาส ินค้าสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด มะม่วง ซึ่งประเทศไทยปลูกผลไม้เหล่านี้ได้ในปริมาณที่มากพอต่อการส่งออ กอีกทั้งรสชาตของผลไม้ไทยเราก็ไม่เป็นรองประเทศใด ๆ การส่งออกสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ก็เป็นสินค้าเศรษฐกิจอันดับต้น ๆ ของประเทศ สามารถสร้างรายได้จะนวนมหาศาล เป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วเป็นการสร้างรายได้ให ้กับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การส่งออกสินค้าทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมจึงเปรียบเสมื อนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศไทย หากประเทศไทยไม่สามารถส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ จะทำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ อีกมากมาย 
2. ไม่เห็นด้วย การทำ FTA กับประเทศต่าง ๆ รัฐบาลควรศึกษาผลกระทบที่ได้รับและผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง การทำการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ ควรศึกษาถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของบุคลเพียงบางกล ุ่ม การสนับสนุนกลุ่มผลประโยชน์เพียงบางกลุ่มสร้างผลกระทบต่อระบบเศ รษฐกิจทั้งประเทศมีเพียงบางคนที่ได้รับประโยชน์จากการทำ FTA การเปิดการค้าเสรีเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศคู่ค้าการลด ภาษีนำเข้าลงเรื่อย ๆ จนไม่มีการเก็บภาษี ทำให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่จะต้องสูญเสียไปคุ้มค่าหรือไม่ ประเทศคู่ค้ามีความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรในระยะยาวหากเทีย บกันแล้วประเทศคู่ค้าได้เปรียบประเทศไทยมากเกินไป ทำให้ประเทศไทยนั้นเสียดุลการค้ามากจนเกินไป 
3.สรุป การทำ FTA กับต่างประเทศต้องศึกษาความได้เปรียบ เสียเปรียบต่อประเทศคู่ค้าเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียดุลการค้าซึ ่งเป็นจำนวนเงินมหาศาลไป โดยได้รับผลประโยชน์เพียงคนบางกลุ่มรัฐบาลควรศึกษาให้ละเอียด เพราะผลกระทบจะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ การถูกควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อเป็นการกีดกันทางการค้า การทำ FTA จะสร้างความกดดันให้กับผู้ผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก การคอรัปชั่นเชิงนโยบายของกลุ่มผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยการสน ับสนุนพรรคการเมือง เพื่อเอื้อโอกาสและผลประโยชน์ของคนทั้งประเทศแก่ตนเองเป็นการเอ าเปรียบเพื่อนร่วมชาติ :)
การค้าเสรีกับผลประโยชน์ทับซ้อน
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 11:00:11
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางสาวจารุนี กองทรัพย์เจริญ 
รหัส 47528316 เลขที่ 12 
วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9.00 - 12.00 น. 
:)  
การค้าเสรีกับผลประโยชน์ทับซ้อน การที่มีการค้าที่มีความก้าวหน้านี้นายกทักษิณที่มองเห็นโอกาสห รือแนวทางในการนำเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 
เห็นด้วย 
1. การที่มีการค้าเปิดกว้างมากขึ้นทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยได้มี ความเจริญก้าวหน้ากว่าเดิม มีผลประโยชน์กับชาติ 
2. เป็นการพัฒนาให้เศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิม 
ไม่เห็นด้วย 
1. ถึงแม้ว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิธีนี้แต่อาจจะมีผลประโยชน์นี้ทา งนักธุรกิจอาจจะมีผลพลอยได้ก็ได้ 
2. อาจจะมีปัญหาถึงผลกระทบทางลบทำให้การค้ามีผลเสียหาย 
3. ทำให้เกิดปัญหาเรื่องผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกัน 
4. การทำ FTA ทำให้ไทยเสียเปรียบต่างชาติ เพราะประเทศเราเพิ่งจะมีการเปิดการค้าจึงทำให้เสียเปรียบกับประ เทศมหาอำนาจ 
 
สรุป  
การทำการค้าเสรีทำการค้าเป็นผลดีที่ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวกว้างม ากขึ้นเป็นการทำธุรกิจขนาดใหญ่ที่ทำให้มีการค้าระหว่างหลายประเ ทศแต่การที่จะเปิดการค้านี้ถ้าเป็นการทำธุรกิจที่ทางนักธุรกิจห รือคนของรัฐจะมีการทำการค้าที่โปร่งใสโดยไม่หวังผลประโยชน์หรือ ทำอะไรที่ทำให้ประเทศได้รับความเสียหาย และถ้าหากมีการค้าที่ผู้นำมีคุณภาพไม่คิดถึงผลประโยชน์ก็จะเป็น การค้าที่สามารถเป็นการทำให้เศรษฐกิจมีการพัฒนาทำให้ประเทศของเ ราได้เปิดกว้างยิ่งขึ้น :roll
FTA การค้าเสรี
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 11:31:15
อาจารย์ผู้สอน วิษณู บุญมารัตน์ 
นางสาว นงคราญ รินชุม 
รหัส 47528510 เลขที่ 28 
วิชา เศณษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9.00-12.00 น. 
 
การเปิดการค้าเสรีนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาเศณษฐกิ จของประเทศ ซึ่งถ้ามองถึงประโยชน์ในด้านดีก็จะเห็นด้วยคือ 
1.มองว่าการทำการค้าเสรี FTA เป็นการทำในลักษณะที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะว่าทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ จะช่วยในการจัดสรรคทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสุทธิภาพ 
2.FTA เป็นการค้าระหว่างประเทศที่รัฐจะเข้ามามีบทบาทแซกแซงน้อยที่สุด เป็นการปล่อยให้เอกชนดำเนินการเอง คือ รัฐจะได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจของประเทศจากกการดำเนินการธุรกิ จของเอกชนถ้าหากเอกชนดำเนินการไปแล้วได้ผลกำไร แต่ถ้าเอกชนทำแล้วขาดทุนรัฐก็จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมนั้นด้วย 
3. ในการที่รัฐไม่ควบคุมหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นอุปสรรคกีดขวางการค้าระหว่างประเทศก็เพื่อให้กา รค้าดำเนินการและขยายตัวไปอย่างกว้างขวาง ซ฿งจะช่วยให้การจัดสรรคทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่ สุดและเป็นผลดีต่อสวัสดิการทางเศณษฐกิจ 
ไม่เห็นด้วยกับการเปิดการค้าเสรี FTA คือ 
1. การทำ FTA นั้นมีส่วนเกื้อกูลผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจและบริษัทข้ามชา ติเป็นอย่างยิ่ง เพราะ FTA นั้นเหมือนเป็นกับดักทางเศรษฐกิจ ถ้าหากว่าเรายังไม่แข็งแรงพอ หรือขาดการศึกษาข้อมูลที่เพียงพอการเข้าไปเสี่ยงกับการทำการค้า เสรีก็อาจจะทำให้เราเสียประโยชน์มากกว่าจะได้รับประโยชน์ 
2.ในการทำการค้า FTA นอกจากจะมีความเหลื่อมลำทางผลประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างประเทศ คู่ค้าแล้ว ภายในประเทศเองก็ยังอาจเกิดปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการคอลัปชั่น คือ ผู้มีอำนาจจะมีบทบาท 2 บทบาท คือ ทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส แต่ในขณะเดียวกันก็อาจใช้อำนาจในการให้สิทธิพิเศษกำหนดนโยบายหร ือเปลี่ยนแปลงกฎของรัฐในการเอื้อประโยชน์แกธุรกิจบางประเภทที่เ กี่ยวข้องกับกลุ่มทุนใกล้ชิดรัฐบาลเป็นการต่างตอบแทน ซึ่งบางทีเรียกว่า"การคอลัปชั่นทางนโยบาย" ซึ่งถ้าหากเกิดปํญหานี้แล้วผู้ที่ต้องประสบกับปัญหาจริงๆแล้วก็ คือประชาชนทั่วไปในประเทศ 
สรุป แม้ว่าการทำ FTA วันนี้ประเทศไทยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการทำการค้าเสรีเป็นมนต์ขลังสำหรับเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน แต่ในการตัดสินใจทุกครั้งรัฐบาลก็ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ระ หว่างการกำหนดนโยบายของรัฐที่บางทีก็อาจจะเชื่อมโยงถึงผลประโยช น์ของกลุ่มทุนในรัฐบาล ซึ่งอาจนำไปสู่เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน 
การทำ FTA นั้นเปรียบเสมือนกับดักทางเศรษฐกิจที่สามารถมีบทบาทต่อการเปลี่ ยนแปลงโฉมหน้าของประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่เราก็ต้อระมัดระวังเมื่อประเทศเกษตรกรรมเล็กๆอย่างประเทศไทย ต้องค้าขายกับประเทศอภิมหาอำนาจทางเศรษฐกิจระดับโลก หากระทำไปด้วยความรอบคอบมองผลประโยชน์เพียงระยะสั้น ขาดการศึกษาถึงผลดีผลเสีย ก็อาจทำให้ประเทศต้องประสบกับผลเสียมากกว่าที่จะได้รับประโยชน์ javascript:ac_smilie(':zzz') 
 
FTA ผลประโยชน์แห่งชาติหรือผลประโยชน์ของ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 11:38:53
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์  
นางสาวศิริรัตน์ ดีแก้ว 
รหัส 47529027 เลขที่ 64  
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร  
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9:00 - 12:00 น. 
 
"ชะตากรรมของประเทศชาติจะเป็นไปในทิศทางใด หากประเทศของเรามีแต่ผู้ที่คิดหวังเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน" 
 
เห็นด้วย 
1.การที่ประเทศไทยเข้าร่วมเขตการค้าเสรี (FTA) ทำให้เสียเปรียบต่างชาติ เพราะประเทศคู่เจรจามิได้มีการเริ่มต้นที่จุดจุดเดียวกัน หรือมิได้มีอำนาจการต่อรองที่ทัดเทียมกัน หากกระทำไปด้วยความไม่รอบคอบ มองเห็นประโยชน์เพียงแค่ระยะสั้น โดยขาดการศึกษาให้รอบคอบและรัดกุม จะทำให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ 
2.ประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น เกิดจากการอาศัยอำนาจในการกำหนดนโยบาย หรือเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของรัฐในการเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจบางประเภท ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนใกล้ชิดรัฐบาล (การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย) เมื่ออำนาจทางการเมืองผนวกเข้ากับอำนาจทางธุรกิจ ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายของรัฐที่เชื่อมโยงไปถ ึงผลประโยชน์ของกลุ่มรัฐบาล ซึ่งอาจนำไปสู่บทสรุปที่ว่า "การค้าเสรีได้ถูกเปลี่ยนจากผลประโยชน์ของชาติโดยรวม มาเน้นที่ความมั่นคงของตลาด โดยการเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนธุรกิจ เข้ามาหาผลประโยชน์ได้มากขึ้น" 
3.อุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ ไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าชนิดเดียวกันกับประเทศอื่น ที่มีความชำนาญในการผลิตมากกว่าได้ เนื่องจากคุณภาพของสินค้ายังต่ำ ความชำนาญในการผลิตมีน้อย ทำให้ผู้บริโภค หันไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศแทน อาจส่งผลกระทบกลับมาในภาคเศรษฐกิจของประเทศได้ รวมถึงการเปิดเสรีทางอาชีพให้กับต่างชาติ ซึ่งเป็นการสร้างความเจ็บปวดให้กับคนไทย โดยทำได้แค่ยืนมองใครหน้าไหนก็ไม่รู้ มาแย่งอาชีพที่ใช้ทำมาหากินคนไทยเราไปอย่างหน้าตาเฉย 
ไม่เห็นด้วย 
1.การส่งสินค้าการเกษตรไปขายยังต่างประเทศนั้น ในช่วงแรกย่อมมีการขาดดุลการค้าจากประเทศต่างๆอยู่บ้าง ยิ่งมีขั้นตอนการตรวจรับสินค้า การตรวจสารพิษตกค้างจากประเทศคู่ค้า ก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้มีการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรขอ งประเทศให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างชาติมากขึ้น มีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความแปลกใหม่หลากหลาย พัฒนา Packet ให้มีคุณภาพมีความเป็นสากลยิ่งขึ้น หากผ่านในช่วงแรกไปแล้ว ช่วงต่อๆไปประเทศไทยก็มีโอกาสเรียกเงินคืนจากประเทศคู้ค้า กลับมาได้บ้างไม่มากก็น้อย 
การพัฒนา การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เช่น สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ยังเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในระดับล่าง อย่างพวกชาวบ้านที่ว่างจากหน้านา หรือฤดูเก็บเกี่ยว ก็สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวพวกเขาได้อีกทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความรู้ ความสามารถ ความคิด ความสร้างสรรค์ และประสิทธิภาพให้กับชาวบ้านด้วย 
สรุป 
การค้าเสรี (FTA) เป็นสิ่งที่ประเทศของเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเราปิดกั้นตัวเองจากระบบเศรษฐกิจ ก็ไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศเคลื่อนตัวต่อไปได้ เมื่อประเทศของเรามีการเปิดการค้าเสรีขึ้นแล้ว ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีความรอบคอบ และรัดกุม เพื่อช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลดีกับสวัสดิการโดยรวม ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุนธุรกิจเป็นสำคัญ โดยนำประเทศชาติเข้าไปร่วมเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งผลสะท้อนกลับมานั้นพูดได้คำเดียวว่า "ได้ไม่เท่าเสีย"javascript:ac_smilie(':cry')
FTA ผลประโยชน์ส่วนรวมจริงหรือ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 12:15:59
อาจารย์ผู้สอน วิษณุบุญ มารัตน์ 
นางสาวฤทัยรัตน์ ธงฤทธิ์ 
รหัส 47528853 เลขที่ 55 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9.00 - 12.00 น. 
:eek ...................................................... :eek  
การที่จะเปิดการค้าเสรี FTA นั้นจะต้องมีการตัดสินใจหรือกระทำตามนโยบายที่รอบคอบเป็นอย่ามา กไม่อย่างนั้นผลเสียต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นก็จะตกอยู่กับประชาชนและประเทศชาตินั่นเอง 
กรณีที่เห็นด้วย 
ในการที่จะเปิดการค้าเสรี หรือ FTA ซึ่งก็จะสามารถทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น การเกษตร การส่งออกขยายตัวเพิ่มมากขึ้นรายได้ก็จะกลับเข้ามาสู่ประเทศเพิ ่มมากขึ้นเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าที่ดี รายได้ก็จะนำมาพัฒนาประเทศได้มาก เศรษฐกิจดี การเป็นอยู่ก็จะดีไปด้วย 
กรณีที่ไม่เห็นด้วย 
1. ถ้าหากศึกษาถึงผลกระทบที่จะตามมาไม่ครอบคลุมทุกด้านจะทำให้ผลเส ียมีมากกว่าผลดีหรือเห็นรายได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขอยู่ในการคาดก ารณ์เท่านั้น 
2. การเปิดการค้าเสรีนั้นสิ่งที่น่าคิดอีกอย่างก็คือถ้าหากทำการเป ิดการค้าเสรีแล้วรัฐสามารถที่จะแทรกแซงการทำการค้าของภาคเอกชนไ ด้น้อยทำให้เอกชนทำการค้าได้อย่างเสรี ถ้าหากรัฐควบคุมไม่ได้ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปิดการค้าเส รีนั้นก็จะได้น้อยตามไปด้วย ดังนั้นรัฐควรที่จะดำเนินการแก้ไขในข้อนี้เพื่อที่จะรักษาผลประ โยชน์ให้ได้มากที่สุด 
3. จะเห็นได้ว่าการค้าเสรี FTA นั้นเป็นนโยบายที่ออกมาเพื่อเกื้อกูลผลประโยชน์ของพวกพ้องหรือบ ุคคลใกล้ชิดไม่ว่าจะเปิดการค้าเสรีกับประเทศใดก็ตามที่เกี่ยวกั บธุรกิจที่พวกพ้องทำอยู่ก็จะเป็นการกระจายรายได้ให้แก่พวกพ้อง โดยที่ประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นของประเทศกลับกลายมาเป็นของพวกพ้ องอย่างเห็นได้ชัด รัฐบาลควรที่จะหาทางแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนถ้าหากยังจะต้อง การผลประโยชน์จากการที่เปิดการค้าเสรีอย่างแท้จริง 
4. การที่เปิดให้สินค้าต่าง ๆ เข้ามามากเกินไปนั้นจะเป็นผลเสียต่อสินค้าที่มีอยู่ในประเทศไทย เกิดการตัดราคากัน เช่น สินค้าที่เข้ามานั้นราคาถูก และในทางกลับกันสินค้าที่ไทยมีราคาแพงทำให้ขายไม่ได้เกษตรกรขาด รายได้และผลผลิตก็จะเหลือแทนที่จะขายได้หมดตามที่คาดหมายเอาไว้  
 
สรุป 
การค้าเสรีเป็นการเปิดประเทศเพื่อลงทุนการค้าทั้งภาคเกษตรกรรมแ ละอุตสาหกรรมเพื่อที่จะนำรายได้มาพัฒนาประเทศให้มากขึ้น และเน้นการส่งออกมากขึ้น รายได้เข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้นนั้นจริงแต่ใครจะคิดว่าส่วนให ญ่รายได้ที่เข้ามาจะตกอยู่กับกลุ่มพวกพ้อง หรือกลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ อย่างมากมาย ดังนั้นการที่ประชาชนอยากเห็นการแก้ปัญหานี้ รัฐบาลเองก็ควรที่จะหาคำตอบหรือคำอธิบายให้กับประชาชนได้และสาม ารถแก้ไขปัญหานี้ได้เช่นกัน :grin  
 
:upset ............................................ :upset
FTA กับผลประโยชน์ทับซ้อน
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 12:59:16
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางสาวทัศนีวรรณ เพิกเมลัย 
รหัส 47528447 เลขที่ 21 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9.00-12.00 น. 
นโยบาย FTA มีทั้งข้อดีและข้อเสียในการดำเนินนโยบายแต่ถ้าศึกษาลึกลงไปจะพบ ข้อเสียมากมาย 
ข้อดีของ FTA  
1. ประเทศไทยสามารถนำเข้าสินค้าที่ประเทศไม่สามารถไม่ผลิตขึ้นได้ห รือมีทรัพยากรในการผลิตน้อยจากต่างประเทศได้โดยนำเข้าในราคาที่ ถูกลงเพราะมีการลดภาษีนำเข้าและไทยก็สามารถส่งสินค้าของประเทศอ อกไปได้มากเช่นกัน  
2. การดำเนินนโยบาย FTA รัฐบาลจะเข้ามามีบทบาทแทรกแซงน้อยที่สุดเอกชนสามารถดำเนินการค้ าโดยปราศจากข้อจำกัดเสรีภาพทางการค้าต่าง ๆ 
3. นโยบาย FTA จะส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศดำเนินและขยายตัวได้อย่างกว้า งขวางซึ่งส่งประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่ม 
ข้อเสียของ FTA  
1. นโยบาย FTA จะส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่นอกกล่มข้อตกลงหรือประเทศที่มีฐาน ะทางเศรษฐกิจอ่อนแอด้อยกว่าจะไม่ได้รับประโยชน์และถูกจำกัดสิทธ ิทางการค้ามากขึ้น 
2. เมื่อมีการใช้นโยบาย FTA ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะเสียโอกา สอย่างเช่น ไทย เมื่อมีการส่งสินค้าอุตสาหกรรมออกไปจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกป ระเทศอาจได้รับความนิยมน้อยเพราะเป็นสินค้าใหม่ของโลกยังไม่เป็ นที่รู้จักและเป็นสินค้าที่มีต้นทุนสูงคุณภาพสินค้าอาจยังต่ำอย ู่ผู้บริโภคอาจหันไปบริโภคสินค้าที่คุณภาพและราคาถูกกว่า เช่นการผลิตรถยนต์ของไทยยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมของคนไทยเอง 
3. การเปิดเสรีการค้าอาจนำมาซึ่งความเสียหายของคนในประเทศเนื่องจา กต่างชาติอาจเข้ามาประกอบอาชีพที่ประชาชนของไทยทำอยู่แทนอาจก่อ ให้เกิดภาวะการว่างงานประเทศที่มีอำนาจต่อรองสูงกว่าจะได้เปรีย บมากกว่าสามารถใช้พื้นที่ของไทยลงทำกิจการได้ 
4. ถึงแม้การใช้นโยบาย FTA จะมีประโยชน์ในการส่องออกสินค้าแต่ผลเสียก็คือการทีจะส่งสินค้า ออกไปจำหน่ายไม่ง่ายนักเพราะต้องผ่านการตรวจสอบหลายขั้นตอนพบได ้จากข่างสารในปัจจุบันมากมายเช่น การส่งกุ้งไปแล้วตรวจไปสารตะกั่วในตัวกุ้ง หรือส่งผักออกไปจำหน่ายพบสารพิษตกค้างทำให้ไทยเสียประโยชน์ไม่ไ ด้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ 
5. ในด้านการลดหย่อนภาษีทางการค้าประโยชน์ก็เพื่อเอกชนหรือเจ้าของ ธุรกิจบางกลุ่มเท่านั้นแต่ผู้เสียประโยชน์ส่วนใหญ่กลับไปตกอยู่ ที่ประชาชนเนื่องจากแทนที่ประชาชนจะได้รับการบริการที่ดีจากเงิ นภาษีนำเข้าที่รัฐมอบให้ แต่ภาษีส่วนนี้กลับเอื้อประโยชน์ให้กับลงทุนส่วนใหญ่ 
6. ผลกระทบใหญ่ที่ประชาชนได้รับจากการเปิดเสรีการค้าก็คือ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ผู้มีอำนาจได้รับจากการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดออกมาเช่น การที่รัฐเปิดโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นเข้ามารักษาในไทยโดยเบิกเงินกอ งทุนบำนาญจากรัฐบาลได้แต่ผู้ได้ประโยชน์ตรงนี้ก็คือเจ้าของโรงพ ยาบาลเอกชนที่ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลแต่ผู้ที่ไม่ได้รับอะไรจ ากรัฐเลยก็คือประชาชนเพราะแทนที่จะได้รับการบริการ การพัฒนา จากเงินภาษีแต่เงินภาษีส่วนนี้รัฐบาลกลับนำไปอุดหนุนนายทุนบางก ลุ่มแทน ประโยชน์ทับซ้อนเช่นนี้ ยังเกิดกับธุรกิจอีกหลายประเภท ซึ่งธุรกิจบางอย่างก็เอื้อประโยชน์ต่อคนในภาครัฐเอง เช่นธุรกิจดาวเทียม 
สรุป 
การที่จะดำเนินนโยบาย FTA และให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกฝ่ายร ัฐบาลควรมีการไตร่ตรองที่ดี วิเคราะห์ถึงผลได้หรือผลเสียที่จะได้รับมองผลตอบกลับในระยะยาว รวมถึงการทำข้อตกลงต่าง ๆ กับประเทศคู่ค้าให้รัดกุม เพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนส่วนใหญ่ 
ข้อตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี (FTA)คน
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 13:26:32
อ.วิษณุ บุญมารัตน์ 
นายทวีศักดิ์ โนนรุ่งเรือง 
รหัส 47528437  
วิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยบูรพา 
เวลาเรียน 09.00 - 11.50 น. 
ข้อตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี (FTA)คนไทยได้หรือเสีย 
การวิเคราะห์พบว่า รัฐบาลของทักษิณได้ทำข้อตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี (FTA) เพื่อพลิกโฉมหน้าทางเศรษฐกิจใหม่ของการค้าไทยให้เข้าสู่การค้าร ะดับโลก 
เห็นด้วยกับเรื่องการทำข้อตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี ดังต่อไปนี้ 
1) ประเด็นที่ 1 คือ สามารถพลิกโฉมหน้าใหม่ของเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อเปิดเป็นตลา ดการค้าเสรีของโลกทำให้ประเทศไทยมีดุลการค้าเพิ่มขึ้น มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น 
ไม่เห็นด้วยกับเรื่องการทำข้อตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี ดังต่อไปนี้ 
ประเด็นที่ 1 คือ การทำ FTA เปรียบเสมือนเป็นกับดักทางเศรษฐกิจที่สามารถแสดงบทบาทต่อการเปล ี่ยนแปลงโฉมหน้าใหม่แต่จะต้องพึงระวังการกระทำให้รอบคอบและมองถ ึงผลประโยชน์ที่จะได้รับต่อประเทศชาติ 
ประเด็นที่ 2 คือ การทำ FTA มีส่วนเกื้อกูลผลประโยชน์ต่อประเทศมหาอำนาจและบรรษัทข้ามชาติเป ็นอย่างยิ่ง ในเรื่องของระบบทุนนิยมที่มิได้มีความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ 
ประเด็นที่ 3 คือ การทำ FTA ทำให้ประเทศไทยเสียดุลการค้าให้กับประเทศมหาอำนาจเป็นอย่างมาก และมีผลต่อระบบเศรษฐกิจการคลังของผู้ผลิตภายในประเทศ 
ประเด็นที่ 4 คือ การทำ FTA นั้นเมื่อมีการทำสัญญาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกันประเทศที่ไม่ มีกฏหมายในการป้องกันคุ้มครองการค้าก็จะเสียเปรียบและส่งผลกระท บให้ธุรกิจเสียหาย ก่อให้เกิดความมั่นคงของประเทศ 
สรุป การทำข้อตกลงการค้าเสรีในระบบทวิภาคี FTA  
ในการทำข้อตกลงการค้าเสรีในระบบทวิภาคี (FTA) กับประเทศมหาอำนาจเป็นการพลิกโฉม 
หน้าใหม่ของเศรษฐกิจในเรื่องการค้าเสรีทำให้มีการแข่งขันทางการ ค้าเพิ่มมากขึ้นและเปิดกว้างในระบบการค้า แต่ถ้ามีการทำข้อตกลงการค้าเสรีในระบบทวิภาคีจะต้องมีการศึกษาผ ลดี ผลเสียต่าง ๆ ให้รอบคอบในอนาคตว่าประเทศชาติได้อะไร เสียเปรียบอะไร  
 
การค้าเสรีแบบFTA
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 13:54:14
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
น.ส.ธาริณี พงษ์รักษา 
รหัส 47528497 เลขที่ 26 
วิชา เศรษฐศาตร์การเมืองการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2  
เวลาเรียน 09.00-11.50 น. 
การวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบาย FTA 
เห็นด้วยในกรณี 
1. การทำ FTA จะทำให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวจริง แต่อาจจะเกิดผลเสียได้ถ้าการเจรจาทำข้อตกลงการค้ากับประเทศที่ม ีประสิทธิภาพกว่าเรา ก็อาจจะทำให้เราเสียเปรียบ เสียดุลการค้าได้ ส่วนการทำ FTA ที่จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้จริงนั้น เราจะต้องทำการศึกษาถึงเศรษฐกิจภายในประเทศของตนเองให้ถ่องแท้เ สียก่อนว่าอยู่ในจุดใด และทำการศึกษาถึงเศรษฐกิจหรือธุรกิจของประเทศที่เราจะทำสัญญาด้ วย แล้วนำมาเปรียบเทียบกันว่าได้ผลได้ผลเสียอย่างไร การทำFTA ด้วยวิธีแบบนี้จะสามารถทำให้ไทยได้รับประโยชน์มากกว่าเสียประโย ชน์ 
2. การทำ FTA ปัจจุบันที่เป็นอยู่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจริง เหตุเพราะธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นพรรคพวกกับรัฐบ าลทั้งนั้น รัฐบาลก็จะต้องสรรหาวิธีการเพื่อรักษาคะแนนเสียงของตัวเอง โดยการให้ผลประโยชน์กับพวกพ้องก่อนอันดับแรก แทนที่จะเห็นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ 
3. การทำ FTA กับสหรัฐและญี่ปุ่น ไทยจะเป็นผู้เสียเปรียบ แต่ที่รัฐบาลยังคงตกลงทำสัญญานั้น เหตุก็เพราะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกัน ซึ่งผลประโยชน์ที่รัฐบาลหวังก็เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริหารและพ รรคพวกของตนเอง ที่มุ่งหวังจะให้พรรคพวกได้รับผลกำไรมหาศาล ซึ่งเป็นการทำโดยไม่ได้คำนึงถึงผลระยะยาวต่อชาติโดยรวมเลยว่าจะ เสียดุลการค้าแค่ไหน เพียงแต่พวกพ้องของตนได้ก็พอ สมัยหน้าตนก็จะได้เป็นรัฐบาลอีก เพราะพวกพ้องพึงพอใจกับผลประโยชน์ที่ได้รับ 
4. อุตสาหกรรมรถยนต์ ถ้ามีการเปิดการค้า FTA อาจได้รับผลเสียมากกว่า เหตุเพราะประสิทธิภาพของไทยในการผลิตยังด้อยกว่าประเทศชั้นนำอื ่นๆ อีกมาก จึงไม่ควรที่จะทำ FTA กับประเทศที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ แต่การทำกับอินเดียที่ดีอยู่แล้วก็ควรทำต่อไป และต้องพัฒนาคุณภาพด้วย เพื่อปัองกันการที่อินเดียจะพัฒนาธุรกิจของตนจนนำหน้าไทยได้ 
ไม่เห็นด้วยในกรณี 
1. ในการทำ FTA เพื่อการคอรัปชั่นเชิงนโยบาย ซึ่งการทำคอรัปชั่นในลักษณะนี้ ประชาชนจะทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่ารัฐทำการคอรัปชั่นอยู่ แต่ประชาชนไม่สามารถที่จะเรียกร้องได้เพราะไม่สามารถที่จะหาข้อ จับผิดได้ เหตุเพราะเป็นการคอรัปชั่นเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นวิธีการคิดที่ชาญฉลาดของผู้บริหารประเทศในการจะโกงกินอ ย่างถูกกฎหมาย ซึ่งถือเป็นการบริหารงานที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักการเมืองเป็นอย่างมาก นักการเมืองควรเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเห็น ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 
2. การทำ FTA กับ่จีน เกี่ยวกับผักและผลไม้ ซึ่งเป็นการทำ FTA ที่ถือว่าผิดพลาด และส่งผลกระทบโดยควมต่อประชาชนทั้งประเทศ เหตุเพราะประเทศไทยประชาชนโดยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นประชาชนที่มีอาชีพนี้อาจถือได้ว่ามีจำนวนมากที่สุด มากกว่าอาชีพอื่นๆ การทำ FTA กับจีนเมื่อเราเสียเปรียบจึงส่งผลกระทบกับประชาชนส่วนใหญ่ของปร ะเทศ รับไม่ควรที่จะเลือกทำกับจีนเลย เหตุเพราะจีนมีความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรได้ต้นทุนที่ต่ำก ว่าเรา จึงทำให้สินค้าที่ผลิตในประเทศสู้ของจีนไม่ได้ เป็นผลทำให้เกษตรกรเกิดความยากลำบากในการทำมาหากิน ถือได้ว่าเป็นผลเสียอย่างรุนแรงในการทำ FTA กับจีนฃ 
3. การทำ FTA โดยไม่ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภา เหตุเพราะรัฐกลัวว่าจะไม่ผ่านการเห็นชอบเพราะรัฐสภาจะต้องทำการ พิจารณาผลได้ผลเสียโดยรวมของประเทศ ถึงจะผ่านการเห็นชอบ แต่ผู้บริหารต้องการทำ FTA โดยพิจารณาถึงผลได้ผลเสียของตนเองและพวกพ้องเป็นหลัก ถ้ารัฐสภาพิจารณาเห็นชอบ ผลประโยชน์ของตนและพวกพ้องก็จะไม่ได้ 
สรุป 
การทำ FTA ในไทยจะได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ นั้นขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารประเทศที่มองเห็นประโยชน์ของตนหรือ ของส่วนรวมเป็นหลัก ถ้าผู้บริหารมองผลประโยชน์ของตนและพวกพ้องเป็นหลัก ผลเสียย่อมเกิดกับประเทศเป็นแน่ แต่ถ้าผู้บริหารที่มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง เห็นประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก ผลได้ต้องเกิดกับประเทศชาติเป็นแน่เช่นกัน 
อีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ FTA ประสบผลสำเร็จก็คือ การศึกษาถึงลักษณะของประเทศที่จะทำสัญญาด้วย และต้องทำการศึกษาถึงลักษณะของประเทศไทยด้วย เพื่อที่จะได้ไม่ทำให้การทำสัญญานั้นเราเสียเปรียบเพียงฝ่ายเดี ยว หรือที่เรียกว่า เสียรู้เขา
ข้อตกลงการค้าเสรีระดับทวิภาคี (FTA)
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 14:15:50
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์  
นางสาวอนันนิตา ผิวน้อย 
รหัส 47529207 เลขที่ 75  
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร  
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9.00-12.00 น.  
โฉมหน้าใหม่การค้าระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์การเจรจาทำข้อตกลงการค้าเสรีระดับทวิภาคี (Free Trade Agreement)  
ประเด็นที่เห็นด้วย 
1. การทำ FTA ของประเทศไทย จะทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการขาย การส่งออก ทำให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัว และไม่กลายเป็นประเทศที่ล้าหลัง เนื่องจากตามประเทศอื่นไม่ทัน 
2. เห็นด้วยถ้าหากการทำสัญญาข้อตกลงของประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองก ารค้าที่มั่นคง มีกฎหมายป้องกันประเทศอย่างชัดเจน  
3. เห็นด้วยถ้าหากไทยจะทำการค้าทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ กับประเทศอินเดีย เพราะไทยมีสภาพความพร้อมมากกว่า ก็จะได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างมาก 
ประเด็นที่ไม่เห็นด้วย 
1. การทำ FTA อาจทำให้ไทยเสียเปรียบได้ หากทำข้อตกลงการค้ากับประเทศที่ไม่ได้มาจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน เพราะอาจเกิดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความรู้ความสามารถ และความชำนาญของประเทศคู่ค้า 
2. ผู้มีอำนาจจะมี 2 บทบาท ทั้งเที่ยงธรรมและโปร่งใส และก็อาจจะอาศัยอำนาจในการให้สิทธิพิเศษในการกำหนดนโยบายให้เอื ้อประโยชน์ต่อธุรกิจ จนกลายเป็น "ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
3. FTA เปรียบเหมือนกับดักทางเศรษฐกิจ หากกระทำข้อตกลงกันโดยไม่ศึกษาให้รอบคอบหรือมองผลประโยชน์ระยะส ั้น อาจส่งผลเสียอย่างรุนแรงแก่ประเทศ 
4. FTA ไม่ได้มีประโยชน์เกื้อกูลกันอย่างแท้จริง เพราะความไม่เท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจ ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอ่อนแอ จะไม่ได้ผลประโยชน์แต่กลับเป็นฝ่ายเสียประโยชน์มากกว่า 
5. ไม่ควรเปิดเสรีอาชีพสงวนของคนไทยให้กับคนต่างชาติ เพราะเป็นอาชีพหลักที่ถือว่าเป็นอาชีพของคนไทยโดยแท้  
สรุป 
FTA จริงๆแล้ว ไม่ส่งผลดีทางด้านเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ยังจะส่งผลเสียต่อประเทศอย่างรุนแรงในอนาคต หากไม่มีการศึกษาให้รอบคอบ และหากขาดกฎหมายป้องกันคุ้มครองการค้าก็จะเสียเปรียบ และส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหาย 
โดยภาครัฐควรทำการศึกษาถึงผลดีผลเสียก่อนจะดำเนินการตกลงการค้า กับประเทศมหาอำนาจ (สหรัฐอเมริกา) เพราะจากความสัมพันธ์แบบ "พันธมิตร" อาจกลายเป็น "บริวาร" ของประเทศมหาอำนาจได้ 
การลงทุนการค้าทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ จะส่งผลดีหากลงทุนกับประเทศที่มีความสามารถด้อยกว่า ประเทศไทย แต่ไม่ควรเปิดการค้าเสรีกับประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ยานยนต์ เช่น ญี่ปุ่น 
สุดท้าย การทำ FTA ควรเปิดโอกาสให้สังคมไทยได้ร่วมกันตรวจสอบความโปร่งใส ในการบริหารงานทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
FTA ข้อตกลงการค้าเสรีระดับทวิภาคี
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 14:36:54
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์  
นางสาวอนันนิตา ผิวน้อย  
รหัส 47529207 เลขที่ 75  
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร  
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9.00-12.00 น.  
:)  
เห็นด้วย 
1. FTA เปรียบเสมือนตัวกระตุ้นให้ระบบการค้าเสรีของประเทศที่มีความเจร ิญก้าวหน้าในการขยายตัวของสินค้ารวมถึงความจำเป็นต้องทำเพื่อให ้ประเทศไทยไม่ตกยุค หรือล้าหลัง 
2. มีการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นจำนวนมากและยังส่งผ ลกระทบทางบวกที่เพิ่มปริมาณการค้าระหว่างประเทศคู่สัญญา มากกว่าส่งผลกระทบให้กับประเทศ 
3. FTA เป็นนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่รัฐบาลเข้ามามีบทบาทแทรกแซงน้ อยที่สุด จึงทำให้เอกชนมีสิทธิดำเนินธุรกิจได้อย่างปราศจากสิ่งกีดขวาง และข้อจำกัดเสรีภาพทางการค้าให้มีสิทธิและอำนาจในการทำการค้าเส รี 
4. เป็นตัวผลักดันการแปรรูปการค้าโดยให้ประเทศโลกที่สาม เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหรือผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากประเทศโลกที่สามอาจมีประสบการณ์และความเชียวชาญสูงในก ารผลิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะส่งผลกระทบให้ประเทศมีความเจริญมากขึ้น 
5. ทำให้ประเทศไทยสามารถทันสมัยตามประเทศเพื่อนบ้าน และยังเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น เพราะจะมีประเทศอื่นมาร่วมลงทุนของประเทศมากขึ้น 
ไม่เห็นด้วย :(  
1. เป็นการทำให้ประเทศขาดหรือเสียผลประโยชน์เพราะเนื่องจากให้ประเ ทศที่สามเข้ามาควบคุมซึ่งถ้ามองในแง่อีกแง่ คนไทยจะดูว่าไม่เป็นธรรม  
2. ทำให้เศรษฐกิจของไทยขาดดุลการค้าเป็นอย่างมาก เพราะสินค้าจากต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลมากในด้านเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศเกิดความกดดันมากในด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
3. ส่งผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การผลิตและการตลาดซึ่งการค้าเส รีทำให้มีการลดภาษีการนำเข้าเรื่อยๆ ทำให้ประเทศที่สามส่งสินค้าเข้ามา จึงทำให้ประเทศเสียเปรียบทางการค้า 
4. ควรมีกฎหมายคุ้มครองประเทศให้มั่นคง และทำการตกลงเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศว่าจะไม่ทำให้ประเทศไ ทยเสียดุลหรือขาดทุน 
5. การเปิดการค้าเสรีควรได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล และประชาชน เพื่อเป็นประชาธิปไตยของประเทศ เพราะถ้ากระทำโดยขาดการศึกษาไตร่ตรอง ก็จะทำให้ประเทศ เกิดความล่มจม ควรจะศึกษาผลดี และผลเสียก่อนการทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ 
สรุป 
ในการจัดทำการค้าเสรีนั้น มีทั้งผลดีและผลเสีย อาจจะดีสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านเอกชน ในการจัดทำ FTA นั้น ต้องมองถึงผู้บริหารว่าที่จัดทำขึ้นมานั้น หวังผลอะไรมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรกับการจัดทำการค้าเสรี ควรจะศึกษาให้รู้ถึงแก่นแท้ของการทำสัญญา ควรยึดถือเรื่องผลประโยชน์ของบ้านเมืองก่อนที่จะคิดถึงเรื่องอื ่น ยังทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่าประเทศของเราดูด้อยพัฒนาและขาดป ระสิทธิภาพในการบริหาร เพราะให้ชาวต่างชาติมาร่วมบริหาร
FTA ข้อตกลงการค้าเสรีระดับทวิภาคี
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 14:40:19
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์  
นางสาวกนกอร ขุนสิทธิเจริญ 
รหัส 47528170 เลขที่ 4  
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร  
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9.00-12.00 น.  
 
เห็นด้วย  
1. FTA เปรียบเสมือนตัวกระตุ้นให้ระบบการค้าเสรีของประเทศที่มีความเจร ิญก้าวหน้าในการขยายตัวของสินค้ารวมถึงความจำเป็นต้องทำเพื่อให ้ประเทศไทยไม่ตกยุค หรือล้าหลัง  
2. มีการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นจำนวนมากและยังส่งผ ลกระทบทางบวกที่เพิ่มปริมาณการค้าระหว่างประเทศคู่สัญญา มากกว่าส่งผลกระทบให้กับประเทศ  
3. FTA เป็นนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่รัฐบาลเข้ามามีบทบาทแทรกแซงน้ อยที่สุด จึงทำให้เอกชนมีสิทธิดำเนินธุรกิจได้อย่างปราศจากสิ่งกีดขวาง และข้อจำกัดเสรีภาพทางการค้าให้มีสิทธิและอำนาจในการทำการค้าเส รี  
4. เป็นตัวผลักดันการแปรรูปการค้าโดยให้ประเทศโลกที่สาม เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหรือผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากประเทศโลกที่สามอาจมีประสบการณ์และความเชียวชาญสูงในก ารผลิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะส่งผลกระทบให้ประเทศมีความเจริญมากขึ้น  
5. ทำให้ประเทศไทยสามารถทันสมัยตามประเทศเพื่อนบ้าน และยังเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น เพราะจะมีประเทศอื่นมาร่วมลงทุนของประเทศมากขึ้น  
ไม่เห็นด้วย  
1. เป็นการทำให้ประเทศขาดหรือเสียผลประโยชน์เพราะเนื่องจากให้ประเ ทศที่สามเข้ามาควบคุมซึ่งถ้ามองในแง่อีกแง่ คนไทยจะดูว่าไม่เป็นธรรม  
2. ทำให้เศรษฐกิจของไทยขาดดุลการค้าเป็นอย่างมาก เพราะสินค้าจากต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลมากในด้านเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศเกิดความกดดันมากในด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
3. ส่งผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การผลิตและการตลาดซึ่งการค้าเส รีทำให้มีการลดภาษีการนำเข้าเรื่อยๆ ทำให้ประเทศที่สามส่งสินค้าเข้ามา จึงทำให้ประเทศเสียเปรียบทางการค้า  
4. ควรมีกฎหมายคุ้มครองประเทศให้มั่นคง และทำการตกลงเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศว่าจะไม่ทำให้ประเทศไ ทยเสียดุลหรือขาดทุน  
5. การเปิดการค้าเสรีควรได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล และประชาชน เพื่อเป็นประชาธิปไตยของประเทศ เพราะถ้ากระทำโดยขาดการศึกษาไตร่ตรอง ก็จะทำให้ประเทศ เกิดความล่มจม ควรจะศึกษาผลดี และผลเสียก่อนการทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ  
สรุป  
ในการจัดทำการค้าเสรีนั้น มีทั้งผลดีและผลเสีย อาจจะดีสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านเอกชน ในการจัดทำ FTA นั้น ต้องมองถึงผู้บริหารว่าที่จัดทำขึ้นมานั้น หวังผลอะไรมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรกับการจัดทำการค้าเสรี ควรจะศึกษาให้รู้ถึงแก่นแท้ของการทำสัญญา ควรยึดถือเรื่องผลประโยชน์ของบ้านเมืองก่อนที่จะคิดถึงเรื่องอื ่น ยังทำให้ประเทศเพื่อนบ้านมองว่าประเทศของเราดูด้อยพัฒนาและขาดป ระสิทธิภาพในการบริหาร เพราะให้ชาวต่างชาติมาร่วมบริหาร
การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FTA
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 15:45:24
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์  
นางสาวสายใจ แก้วคำ 
รหัส 47529061 เลขที่ 65 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร  
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9:00 - 12:00 น 
 
ประเด็นที่เห็นด้วย  
1.การทำ FTA ทำให้เศรษฐกิจการค้าของไทยเกิดการขยายตัวมากขึ้น เพราะเป็นการเปิดโอกาสที่จะทำให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีป ระสิทธิภาพ  
2.เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนมากขึ้น โดยปราศจากสิ่งกีดขวางและข้อจำกัดเสรีทางการค้า 
3. ทำให้ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะมีการติดต ่อกับต่างประเทศ  
 
ประเด็นที่ไม่เห็นด้วย 
1.การทำ FTA เสียเปรียบกับต่างชาติ เพราะปะเทศที่มีอำนาจต่อรองสูงมักจะได้เปรียบ เพราะในขณะที่เปิดเสรีทางการค้านั้นก็ได้สร้างกำแพงทางการค้าหร ือกฏหมายที่มีการคุ้มครองกาค้าภายใน  
3. ทำให้อุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดใหม่ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันกับปร ะเทศอื่นที่มีสินค้าชนิดเดียวกันได้  
4.ทำให้แรงงานมีค่าจ้างต่ำเพราะถูกขูดรีดจากประเทศมหาอำนาจ  
5.ผลประโยชน์ตกอยู่ที่กลุ่มธุรกิจเพียงบางกลุ่มเท่านั้น 
 
สรุป  
อาจจะกล่าวได้ว่า นโยบายการทำ FTA หรือการเปิดเสรีทางการค้า นั้น อาจจะมีผลดีอยู่ก็เพียงทำให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการขยายตัวใน ระดับหนึ่ง แต่หากขาดการบริหารที่รอบคอบ โดยขาดการศึกษาถึงผลดีและผลเสียที่จะตามมานั้น อาจจะทำให้ นโยบายการทำ FTA ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศอีกทั้งจะยังก่อผลกระทบให้ระบบเ ศรษฐกิจอย่างร้ายแรงเลยทีเดียว และหารจะมีการใช้นโยบาย FTA นั้นก็ควรจะมีกฎระเบียบที่สามารถปกป้องและเป็นกำแพงทางการค้าเห มือนกับประเทศมหาอำนาจที่ทำกับเราได้บ้าง เราจะได้ไม่ต้องเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา  
:grin :upset :x
FTA นโยบายคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ของประ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 16:01:21
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางสาววันทนีย์ เกิดสมบูรณ์ 
รหัส 47528900 เลขที่ 58 
วิชา เศษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9.00-12.00 น. 
การวิเคราะห์นโยบายการเปิดการค้าเสรี (FTA) ในไทย 
เห็นด้วย 
1. การเปิดการค้าเสรี (FTA) เป็นการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าขาย การส่งออกของไทยให้ขยายตัวได้อย่างกว้างขวาง 
2. FTA เป็นนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่รัฐบาลมีบทบาทเข้ามาแทรกแซงน้ อย ทำให้ธุรกิจเอกชนต่างสามารถมีสิทธิและอำนาจในการทำการค้าอย่างเ สรี 
3. ทำให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการผลิต สร้างสรรค์ในตัวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ดี 
4. เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยส่วน รวม 
ไม่เห็นด้วย 
1. เป็นนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่บุคคลบางกลุ่มในประเทศ โดยเฉพาะรัฐบาลที่สามารถใช้อำนาจในการเปลี่ยนกฎเกณฑ์เพื่อประโย ชน์ของตนเอง  
2. จริงอยู่ที่รัฐบาลได้เห็นว่าการเปิดการค้าเสรี(FTA) นั้นทำให้เศษฐกิจไทยได้มีการขยายตัวได้อย่างกว้างขวางแต่ในการป ฏิบัตินั้นประเทศไทยมีอำนาจในการต่อรองที่น้อยกว่าประเทศที่เป็ นคู่ค้าเสรีเช่น อเมริกา ญี่ปุ่น และอีก นานาประเทศมาก ทำให้ประเทศได้รับผลเสียมากกว่าประโยชน์ 
3. อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่ในยุคFTA ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศที่มีความ ชำนาญมากกว่าได้ เนื่องจากประเทศคู่ค้ามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 
4. ประเทศคู่ค้าที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในสินค้ามากว่าสามารถเ ข้ามาประกอบธุรกิจในไทยได้อย่างกว้างขวางทำให้สินค้าที่ผลิตจาก ไทยดูไม่มีคุณภาพและส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้ของชาวต่างชาติมากว่าข องไทย 
สรุป 
FTA เป็นนโยบายที่ทำให้เศรษฐกิจในประเทศดูคึกคักขึ้นทำให้เศรษฐกิจไ ทยขยายตัว แต่เสียเปรียบประเทศมหาอำนาจมากเพราะความที่ประเทศไทยเป็นประเท ศเล็ก ๆ ที่อำนาจในการต่อรองไม่ทัดเทียมกับประเทศคู่ค้าหรือประเทศมหาอำ นาจ นโยบายนี้จึงเป็นเพียงนโยบายที่ทำให้ประเทศไทยดูพัฒนาขึ้นแต่ใน ทางปฏิบัติประเทศไทยเสียเปรียบมากกว่าได้เปรียบ
FTA ดีจริงหรือ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 17:27:02
อ.วิษณุ บุญมารัตน์ 
น.ส.ศิริพร โพธิ์เจริญ 
รหัส 47529011 เลขที่ 63 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 09.00-12.00 น. 
:grin  
ข้อดี 
1. การทำ FTA ทำให้สินค้าของไทยกระจายทั่วโลก มีการกระจายการส่งออกมากขึ้น ทำให้มีรายได้กลับเข้าประเทศ 
2. อุตสาหกรรมรถยนต์และตลาดรถยนต์ของไทยฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับอัตราดอกเบื้ยต่ำ 
3. อุตสาหกรรมรถยนต์เติบโตขึ้น เห็นได้จากอย่าง บจก.ไทยซัมมิท ออโต้พาร์ท อินดัสตรี ที่ได้ร่มลงทุนกับอินเดียทำให้ได้รับประโยชน์ค่อนข้างมาก 
4. รัฐเข้ามามีบทบาทน้อย เพราะใ้ห้เอกชนเข้ามาดำเนินการค้าโดยปราศจากสิ่งกืดขวาง 
5. ทำให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่าง ซึ่งทำให้การจัดทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสีย 
1. ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอ่อนแอไม่ได้รับประโยชน์จากแนวทุนนิ ยม เนื่องจากไม่สามารถแข่งกับบรรษัทข้ามชาติได้ 
2. อุตสาหกรรมที่เกิดใหม่ไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าชนิดเดียวกันกั บประเทศ เพราะการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมช่วงแรกมีต้นทุนสูง คุณภาพสินค้าต่ำ ทำให้ผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าต่างประเทศ 
3. ประเืทศที่ไม่มีกฏหมายหรือระเบียบภายในคุ้มครองการค้าจะเสียเปร ียบและส่งผลกระทบให้ธุรกิจเสียหาย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคมและกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
4. การที่ไทยทำการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ ให้ไทยเกิดขาดดุลการค้า เช่นกับประเทศญี่ปุ่นที่ปกป้องเสรีสินค้าทางการเกษตรประเทศตน เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ซึ่งสินค้าเหล่านี้ที่ไทยส่งไปยังตลาดญี่ปุ่นยังคงต้องเสียภาษี ในอัตราสูง 
สรุป :sigh  
การเปิดการค้าเสรีจากแนวทางทวิภาคีนิยม นับว่าเป็นการเปิดค้าเสรีที่ดีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน แต่การเปิดการค้าเสรียังคงมีกลุ่มที่ได้รับประโยชน์บางกลุ่ม และมีการเกื้อกูลกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ตนเองได้ และการเปิดการค้าเสรียังไม่มีความเท่าเทียม เพราะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่อาจต้องลงทุนสูง เพื่อที่จะให้สินค้าและบริการของตนมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ เทียบเท่ากับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วและให้หันม าซื้อผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน และมีความเสี่ยงสูง
FTA นโยบาย..
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 17:29:40
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
น.ส.วิลาวรรณ พวงสิน 
รหัส 47528934 เลขที่ 60 
วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
เวลาเรียน 9.00 -12.00 น. 
 
"ผลดีการค้าเสรี (FTA) 
1. มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างประเทศที่ลงนามสัญญา (FTA) 
2. มีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น 
3. กระตุ้นเศรษฐกิจการค้า 
4. มีนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น 
 
"ผลเสีย" 
1. มีการขาดดุลการค้า 
2. สิ้นเปลืองทรัพยากรในการผลิต 
3. เอื้อกับนายทุนข้ามชาติเข้ามาลงทุน 
4. เกิดกลุ่มผลประโยชน์ คอรัปชั่น 
5. เกษตรกรเสียเปรียบด้านกำไรอาจถูกลดลง 
 
สรุป 
 
FTA เป็นการค้าเสรีที่รัฐบาลทำข้อตกลงกับผู้ลงทุนต่างชาติทำให้เกิด ผลดีและผลเสียต่าง ๆ แต่ดูเหมือนว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะเกิดแก่นายทุนเสียมากกว่าผู ้ผลิตที่เป็นเกษตรกรไทย เสียเปรียบ เพราะมีสินค้ามาตีตลาดมากทำให้เกษตรกรไทยต้องลดราคา ราคาผลผลิตตกต่ำไม่คุ้มทุนที่ทำลงไป
การคอรับชั่นเชิงนโยบาย FTA
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 17:47:21
อาจารย์ผู้สอน อ.วิษณุ บุญมารัตน์ 
ชื่อนางสาวสุดารัตน์ โสมวิเศษ 
รหัส 47529095 เลขที่ 68 
วิชา เศษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร  
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9.00-12.00 น.  
การวิเคราะห์นโยบายการเปิดการค้าเสรี (FTA) ในไทย  
1.เห็นด้วย ทำให้เกิดการแข่งขันกันทางการค้าในกลไกทางการตลาด จึงเป็นผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะได้ซื้อสินค้าที่มีราคาถูกแ ละมีคุณภาพ ประเทศสามารถที่จะส่งสินค้าออกได้เพิ่มมากขึ้นทำให้มีเงินหมุนเ วียนภายในประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจทางการค้าของประเทศโดยรวมขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทำให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และเป็นผลดีต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจมาก ขึ้น 
2. ไม่เห็นด้วย อาจมีการตัดสินใจผิดพลาดไม่ตรงจุด หรือไม่ความเหมาะสมเท่าที่ควร หากผู้บริหารไม่มีการศึกษาทำความเข้าใจให้รอบคอบเสียก่อน หรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงให้แก่ประชาชนได้ทราบหรือม ีการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มเท่านั้น ประเทศอาจเสียดุลทางการค้ากับประเทศมหาอำนาจเนื่องจากไม่มีกำลั งความสามารถมากพอที่จะต่อรองได้ และไม่มีการออกกฎระเบียบควบคุมที่ดีพอ จึงอาจตกเป็นเครื่องมือให้ประเทศมหาอำนาจหาผลประโยชน์ได้ และหากไม่มีการตั้งกำแพงภาษีป้องกันไว้ประเทศอาจเสียเปรียบจากอ าชีพที่เคยทำรายได้ให้กับประเทศ หรือสินค้าที่เคยทำรายได้ได้ดีอาจต้องสูญเสียไปหรือมีคู่แข่งเข ้ามามากขึ้น 
3. สรุป FTA นั้นจะเป็นผลดีกับประเทศได้นั้นต้องมีการศึกษาและทำความเข้าใจใ ห้แน่ใจก่อนตัดสินใจและต้องหาวิธีป้องกันการเสียเปรียบกับประเท ศมหาอำนาจไว้ เช่นการออกกฎระเบียบ การตั้งกำแพงภาษีที่สูง การควบคุมการนำเข้าและส่งออกให้เป็นระบบ มีเหมาะสมกับสินค้า และเหมาะสมกับประเทศที่ร่วมทำสัญญา เพื่อให้ประเทศได้รับประโยชน์มากที่สุดและและสูญเสียน้อยที่สุด ด้วย โดยต้องร่วมกันในการตัดสินใจจากคนทั้งประเทศ
FTA
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 17:56:33
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
น.ส.นิภาพร บุญเพียร 
รหัส 47528586 เลขที่ 35 
วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
เวลาเรียน 9.00 - 12.00 น. 
 
"เห็นด้วย" :)  
การค้าเสรีจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว และสามารถที่จะใช้ทรัพยากรของประเทศได้อย่างคุ้มค่า มีการจ้างแรงงานมากขึ้น เพราะมีการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนมากขึ้น และมีสินค้าเข้ามาให้เลือกซื้อมากขึ้น และมีราคาถูกลงเพราะมีการแข่งขันกัน 
 
"ไม่เห็นด้วย" :roll  
การค้าเสรีจะช่วยเอื้ออำนวยให้กับนักลงทุนบางพวก บางกลุ่ม ซึ่งทำให้ได้ประโยชน์เพียงบางกลุ่ม ซึ่งถ้าไม่ศึกษา และไม่รอบคอบในการทำการค้า อาจจะตกเป็นเครื่องมือของประเทศมหาอำนาจ และการเปิดการค้าเสรีจะทำให้มีการแข่งขันของสินค้าทำให้มีราคาต กต่ำ เช่น ผลไม้ เข้ามาตีตลาดทำให้ผลไม้มีราคาที่ถูกลง เป็นต้น  
 
"สรุป" 
การที่จะเปิดการค้าเสรี ควรที่จะศึกษาอย่างรอบคอบเสียก่อน เพราะถ้าเปิดการค้าแล้วเราส่งออกได้น้อย และมีสินค้าเข้ามามากก็จะทำให้เราขาดดุลการค้า ซึ่งจะทำให้เราเสียเปรียบในการค้า เช่น ผลไม้ ที่จีนเอาแอปเปิ้ลมาตีตลาดด้วยราคาที่ถูก เพียงลูกละ 5 บาท ทำให้คนไทยหันมารบริโภคกันมาก ซึ่งไม่ซื้อผลไม้ของไทยเอง ทำให้เกษตรกรต้องเดือดร้อนต้องมีการลดราคาของผลไม้ลง ซึ่งทำให้ไม่คุ้มทุนในการลงทุน ส่วนจีนก็ได้กำไรในการขาย และได้เปรียบทางการค้าทำให้มีการพัฒนาที่สูงขึ้นกว่าไทย ทำให้จีนอาจขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจอย่าง หรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ได้ ซึ่งประเทศที่เป็นมหาอำนาจจะเป็นผู้นำทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือของบริโภค เช่น เสื้อผ้า ที่ไทยนำเข้ามามาก เป็นค่านิยมที่ใครใส่ของแบรนเนมจะทำให้ดูดี สวย เท่ แต่เราจะต้องเสียเงินให้กับต่างชาติ และการตกลงทำการค้าอาจส่งผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่ม ทำให้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจบางประเภท ซึ่งส่งผลให้สินค้าชนิดนั้นเกิดการตื่นตัว และได้รับความนิยม เช่น ธุรกิจรถยนต์ เมื่อรัฐบาลเปิดการค้าเสรีอุตสาหกรรมรถยนต์ ทำให้การผลิตรถยนต์สูงเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน ทำให้ราคารถยนต์มีการแข่งขันการลดลง และมีการส่งเสริมการขาย ทำให้ประชาชนซื้อรถยนต์กันเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหารถติด และประชาชนมีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเป็นหนี้ เพราะเงินไม่พอใช้จ่าย ซึ่งอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจเฟ้อ ซึ่งถ้ารัฐบาลไม่สามารถที่จะควบคุมสถานะการณ์ได้ ก็จะทำให้เศรษฐกิจล้มซึ่งรัฐบาลควรที่จะมีการวางแผนในการลงทุน เพราะถ้าเราสามารถไปดึงเงินตราต่างประเทศเข้ามาได้ เมื่อประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ครอบครัวมีรายได้ และสามารถส่งเสียให้บุตรหลานเรียนหนังสือได้ทำให้เรามีการพัฒนา และมีบุคลากรที่ดีเพิ่มขึ้น 
 
;)  
 
จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ บทความเรื่อง การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FTA ในโครงสร้างทุนนิยมทักษิณ ฉบับวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2548
FTA
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 18:19:43
อาจารย์ผู้สอน วิษณุบุญ มารัตน์  
นางสาวพัชรีภรณ์ คำพร  
รหัส 47528706 เลขที่ 44  
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร  
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9.00 - 12.00 น. :roll :x :grin 8) :p  
เรื่องการเปิดการค้าเสรีของรัฐบาล FTA 
*** ข้อดีของ FTA 
1.การเปิดการเสรีของรัฐบาลของนายก ที่กำลังดำเนินการอยู่นั้นมีทั้งการลงทุนและมีการแข่งขันมีการพ ัฒนาประเทศให้สู่เศรษฐกิจโลก และสามารถพัฒนาด้านสินค้าและบริการมากขึ้น เทคโนโลยีก็จะพัฒนาตามไปด้วย 
2.FTA เป็นนโยบายที่มีการค้าเสรีคือการปล่อยให้เอกชนดำเนินการค้าอย่า งเสรีระหว่างประเทศโดยปราศจากสิ่งกีดขวางและข้อจำกัดเสรีภาพทาง การค้าจึงทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้โดยไม่มี กำแพงภาษี การกำหนดโควต้าสินค้าเข้าและออกรวมถึงการเข้ามาของเงินตราต่างป ระเทศที่จะเข้ามาในประเทศไทย 
3.FTA การค้าเสรีจะนำซึ่งการเรียนรู้และพัฒนาประเทศให้เจริญตามประเทศ มหาอำนาจที่มีความเจริญมากว่าไทย จึงเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีการพัฒนาได้รวดเร็วขึ้น 
****ข้อเสียของ FTA 
:sigh :( :upset  
1.ทำให้ประเทศไทยอาจเสียเปรียบด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพราะประเทศที่มีการเปดการเสรีนั้นส่วยใหญ่จะเป็นประเทศที่เจริ ญกว่าประเทศไทย 
2. การควบคุมเรื่องของอาชีพของประชาชนในประเทศก็จะต้องเปิดเสรีเช่ น การตัดผม การแกะสลัก ผลิตเครื่องไม้ และการสีข้าวสิ่งต่าง ๆๆที่กล่าวมานั้นจะทำให้ต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพเดียวกับประช าชนคนไทยและจะมีการแข่งขันกันเกิดขึ้น ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่จะยังไม่มีความรู้ และไม่ทันสมัยจึงทำให้เสียเปรียบต่างชาติ 
3. การเปิดการค้าเสรีจะทำให้รัฐบาลลดบทบาทลงให้เอกชนเข้ามีส่วนรวม มากขึ้นเช่นการแปรรูป กฝภ. การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยที่รัฐบาลชุดนี้ได้ดำเนินการแปรรูปไปแล้ว เป็นเอกชนเต็มตัวปรระชาชนที่มีฐานะปานกลาง - ยากจน ต่อไปข้างหน้าจะไม่มีโอกาสใช้ไฟฟ้าถ้ามีการเปิดเสรีจริง 
4. ถ้าประเทศไทยมีการเปิดการค้าเสรีขึ้นประเทศไทยจะเสียเปรียบต่าง ชาติที่ไม่มีกฎหมายเพราะต้องทำสัญญาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างปร ะเทศระเบียบถายในปกป้องคุ้มครองการค้าก็จะเสียเปรียบ 
5. การเปิดการค้าเสรีไม่ควรเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะจะทำให้เกิด การคอรับชั่นมากขึ้น ความโปร่งใสจะเป็ไปได้ยาก 
6.การทำการค้าเสรี ( FTA) ประเทศไทยจะเสียเปรียบต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ประเท ศคู่เจรจามิได้เริ่มต้นจากจุดเดียวกับประเทศไทย อำนาจการต่อรองทีไม่เท่าเทียมกัน 
***สรุป**** 
การเปิดการค้าระหว่างประเทศที่ไทยกำลังดำเนินอยู่มีทั้งด้านบวก และด้านลบแต่ถ้าประเทศไทยมีการเปิดการค้าเสรีไทยอาจจะเสียเปรีย บต่างชาติเพราะต่างชาติมีอำนาจการต่อรองมากกว่าประเทศไทยและอาจ จะทำให้ประชากรของประเทศไทยต้องเกิดการแข่งขันทั้งที่ความเป็นจ ริงประชากรไทยยังไม่มีความพร้อมกับการเปิดการค้าเสรี ( FTA ) ถ้าประเทศไทยพร้อมบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลเป็อย่างไร...? หน้าที่ภาคเอกชนเป็นแบบไหน...? ประชาชนคนไทยจะตกอยู่ในสถานการณ์ ใด....??????
FTA ข้อตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาค
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 18:53:19
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
น.ส.ยุวดี นทีธารทอง 
รหัส 47528811 เลขที่ 52 
วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
เวลา 9.00 - 12.00 น. 
 
รัฐบาลนำโดยพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี หันเหจากแนวทางพหุภาคีนิยมมุ่งสู่แนวทางทวิภาคีนิยม และเร่งรีบดำเนินยุทธศาสตร์การเจรจาเพื่อทำข้อตกลงการค้าเสรีใน ระดับทวิภาคีที่ไทยทำไว้กับหลายประเทศ โดยเล็งเห็นผลจากการทำข้อตกลงการค้าเสีรี นั้น 
 
"เห็นด้วย" กับการทำข้อตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีนิยมดังนี้ 
1. มีการเปิดการค้าเสรีโดยไม่ผ่านกำแพงภาษี เปิดกว้างทางด้านเศรษฐกิจ 
2. ประชาชนมีสินค้าอุปโภค - บริโภค ที่มีคุณภาพมากขึ้น เพราะเมื่อมีสินค้าเข้ามาแข่งขันกันมาก บริษัทที่ผลิตสินค้าต้องผลิตสินค้าที่ดี ให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ในการจำหน่าย 
3. มีนักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การสังหาริมทรัพย์ อสังหาทรัพย์ ฯลฯ ขยายตัวมากขึ้น 
4. อัตราการว่างงานของประชาชนน้อยลง เพราะมีสถานประกอบการเกิดการจ้างแรงงานมากขึ้น 
5. ผลักดัน กระตุ้นให้ภายในประเทศผลิตสินค้า หรือ ผลิตผลใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด 
6. เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนดำเนินการค้าระหว่างประเทศโดยปราศจากข้ อจำกัดเสรีภาพทางการค้า 
7. ใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางเศรษ ฐกิจ 
 
"ไม่เห็นด้วย" ;) ด้วยเหตุผลดังนี้ 
1. เราจะเสียเปรียบประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า เพราะคู่ค้าจะตั้งกำแพงการค้า หรือกฏหมายที่คุ้มครองภายในประเทศ 
2. บริษัทที่เพิ่งเกิดใหม่จะไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าชนิดเดียวกั นได้เพราะมีความชำนาญน้อย ต้นทุนการผลิตสูง ทำให้สินค้าที่ได้ออกมามีประสิทธิภาพแต่มีประสิทธิผลน้อย 
3. การเปิดการค้าเสรีทำให้มีการนำเข้าสินค้าต่างประเทศ เข้ามาตีตลาดในประเทศตัวเอง ทำให้ประชาชนภายในประเทศนิยมของประเทศตัวเองน้อยลง ทำให้ประชาชนไปนิยมของนอก เหมือนเป็นการฝึกนิสัยฟุ่มเฟือยให้กับประชาชน 
4. เกษตรกร/ประชาชน ภายในประเทศมีต้นทุนการผลิตสูง แต่ได้กำไรน้อยลงทำให้ประชาชน / เกษตรกรเป็นหนี้เพิ่มขึ้น 
5. มีการเอื้อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ คอรัปชั่น กับคนบางพวก บางกลุ่ม 
6. ทำให้ประเทศเกิดมลภาวะเป็นพิษ เพราะโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศเยอะ ทำให้เขตอุตสาหกรรมบางที่แออัด และเกิดปัญหาอาชญากรรมเยอะ 
7. สิ้นเปลืองทรัพยากรภายในประเทศตัวเอง 
 
(*_*) สรุป (*_*) 
 
การที่จะเปิดการค้าเสรีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ถ้ามองดูและฟังอย่างไม่วิเคราะห์ให้ดีและถี่ถ้วน ก็ดูว่านโยบายนี้แฟร์สำหรับทุกคน และมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ก้าวทันโลก การที่ประเทศไทยทำข้อตกลงกับประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่เหนื อกว่า ไทยจะเสียเปรียบทางการค้ามาก เพราะไทยยังไม่พร้อมพอออกสู้กับประเทศที่เหนือกว่า การที่ไทยนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนภายในประเทศมีความฟุ้งเฟ้อของต่างชาติทำให้ประเทศต ้องนำเข้าสินค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนมากขึ้น และการที่ไทยเปิดกว้างเสรีอาชีพ มันจะทำให้ประชาชนถูกแย่งอาชีพ ซึ่งบางอาชีพเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรา ถ้าคนต่างชาติสามารถลอกเลียนแบบเอกลักษณ์ของไทยได้ แล้วต่อไปประเทศไทยจะมีอะไรเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  
 
และอีกประเด็นที่สามารถมองเห็นได้ชัดคือการเกิดความเหลื่อมล้ำข องผลประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างประเทศคู่ค้า และก็ภายในประเทศของเราเองก็ย่อมมีผู้ได้รับผลประโยชน์และผู้เส ียผลประโยชน์จากการดำเนินมาตรการของภาครัฐ เช่น การขายหุ้นของ ปตท. ที่ขายหุ้นให้แก่ประชาชนทุกคน ประชาชนที่มีฐานะปานกลาง และยากจน แทบไม่ได้ซื้อหุ้นของ ปตท. แต่คนที่มีฐานะทางการเงินดี และฐานะที่ดีกว่า ก็กวาดซื้อหุ้นไปหมด ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากขึ้น โครงสร้างฐานะทางสังคมระหว่างคนรวยกับคนจนมีมากขึ้น การที่รัฐบาลจะทำหรือตัดสินใจทำอะไรลงไปก็อยากให้คิดอย่างรอบคอ บ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน/ประเทศชาติ เข้าไว้ 
 
จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ บทความเรื่อง การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FTA ในโครงสร้างทุนนิยมทักษิณ ฉบับวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2548 
 
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ FTA
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 19:48:14
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์  
น.ส.วนิดา วรรณวงษ์ 
รหัส 47528861 เลขที่ 56 
วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร  
เวลา 9. 00 - 12.00 น.  
...เห็นด้วย....  
1. FTA เป็นนโยบาายการค้าระหว่างประเททศที่รัฐบาลเข้ามามีบทบาทน้อยที่ สุด คือ ปล่อยให้เอกชนดำเนินการค้าระหว่างประเทศโดยปราศจากข้อจำกัดทางด ้านเสรีภาพทางการค้า 
2. รัฐจะไม่ควบคุมหรือการกระทำใดๆที่เป็นอุปสรรคกีดขวางทางการค้าร ะหว่างประเทศเพื่อให้การค้าระหว่างประเทศดำเนินและขยายตัวไปอย่ างกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรรทรัยากรเป็้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจ 
3. เปิดเสรีทางด้านการค้ามีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ และการส่งออกขยายตัว 
 
...ไม่เห็นด้วย... 
1. เมื่อมีการทำสัญญาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกันประเทศที่ไม่มีกฎ หมายหรือระเบียบภายในปกป้องคุ้มครองการค้าก็จะเสียเปรียบ 
2. ประเทศที่มีอำนาจต่อรองสูงกว่าย่อมได้เปรียบ และขาดความจริงใจในการทำ FTA 
3. ประเทศไทยเสียเปรียบทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากรัฐบาลมีการคอรัปช ั่น 
4. อาจส่งผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรที่ปลูกผักผลไม้ 
(-: สรุป :-) 
ไม่เห็นด้วยกับประเทศไทยที่มี FTA เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาไม่มีอำนาจต่อรองมาก เท่ากับประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจอย่างเช่น จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ในทางด้านการค้าระหว่างประเทศ ประเทศมหาอำนาจมักเป็นผู้นำด้านแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า รถยนต์ เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ เข้ามาในประเทศไทยมาก ประชาชนบางกลุ่มนิยมของนอกซื้อของมียี่ห้อต่างๆเกิดความฟุ่มเฟื อยและเงินตราก็ออกนอกประเทศ เราก็เสียดุลทางการค้า เพราะเราเป็นผู้บริโภคมากกว่าผู้ผลิต!!!!
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 20:10:59
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์  
น.ส.กาญจนา ตองอ่อน  
รหัส 47528227 เลขที่ 6  
วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร  
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 9.00 - 12.00 น.  
 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศษฐกิจไทยได้เข้าสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วในศักราชใหม่โดยพลิกโฉมหน้าการค้าระหว่างประเทศ จากแนวพหุภาคีนิยม (กลุ่มประเทศ) มาเป็นแบบทวิภาคีนิยม (สองประเทศ) หรือเรียกสั้นๆว่า FTA FTA เป็นการเปิดเศรษฐกิจการค้าแบบเสรีกับประเทศต่างๆ ซึ่งจะทำให้มีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการทำ FTA และเสียผลประโยชน์จากการทำ FTA มีใครบ้าง และยังจะทำให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ตามที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้พูดไว้หรือไม่ หรือจะทำให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์อย่างเดียวเกี่ยวกับดุลการค ้า แต่ผลประโยชน์ที่จะได้กลับไปตกที่ 5 กลุ่มผลประโยชน์ ได้แก่ กลุ่มชินวัตร กลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ กลุ่มมหากิจศิริ กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทองแตง  
 
**ประเด็นที่เห็นด้วย** 
- FTA จะทำให้ประเทศไทยเกิดการขยายตัวทางด้านเศษฐกิจและการค้าขายกับต ่างประเทศ และยังทำให้ต่างชาติรู้จักประเทศไทยมากขึ้น 
- FTA เพราะจะทำให้ประเทศไทยเกิดการฟื้นตัวทางเศษฐกิจได้เร็วหลังจากเ กิดวิกฟตทางเศษฐกิจในปี 2540 
- FTA รัฐบาลจะเข้ามามีบทบาทน้อยในการทำ FTA โดยที่จะให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการค้าเองโดยที่รัฐจะไม่ควบคุม 
 
**ประเด็นที่ไม่เห็นด้วย** 
- การทำ FTA จะทำให้ประเทศอื่นเข้ามาค้าขายในประเทศอย่างมีอิสระ โยที่รัฐบาลไม่มีการตั้งข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะเข้ามาค้าขาย ในประเทศไทย 
- การทำ FTA ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบทางดุลการค้า เพราะว่าประเทศไทยส่งของทางด้านการเกษตรเข้าต่างประเทศได้น้อย แต่ต่างประเทศส่งเข้าประเทศไทยได้มาก 
- การทำ FTA ทำให้ผลประโยชน์ที่ได้รับตกลงไปอยู่กับนักธูรกิจบางกลุ่มที่เล่ นการเมือง 
- การทำ FTA ทำให้สงผลกระทบถึงกลุ่มแรงงานที่ทำงานอยู่ ก็คือจะทำให้ได้ค่าแรงที่ต่ำและถูกขูดรีด 
- การทำ FTA จะทำให้ธุรกิจบางประเภทเข้ามาประอบธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างกว ้างขว้าง โดยการบริหารงานจากชาวต่างชาติ ที่เข้ามาประกอบธุรกิจอย่างอิสระโดยไม่เสียภาษี 
- การทำ FTA จะทำให้เงินไหลสู่ต่างประเทศมากกว่าไหลเข้าประเทศไทย เช่น การทำการค้าระหว่างประเทศจีน 
฿฿฿฿ สรุป ฿฿฿฿ 
ในการทำ FTA ในยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นการพลิกบทบาททางเศรษฐกิจของไทยและในการทำ FTA ในครั้งนี้ใครที่จะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ในการทำ FTA หรือการค้าเสรี ถ้าจะคิดให้ดีผู้ที่ได้รับผลแระโยชน์ในครั้งนี้หน้าจะเป็นพวกหล ูมนักธุรกิจที่ให้การสนับสนุนหรือคนที่ให้การช่วยเหลือ ถ้าอยากให้มีการทำ FTA ด้วยความโปร่งใสก็ควรที่จะให้มีการตรวจสอบได้ และควรที่จะให้ประชาชาคนธรรมดาได้รับรู้ด้วย 
 
การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FTAในโครงสร้างทุน
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 20:12:45
ชื่อ อาจารย์ วิษณุ บุญมารัตน์ 
 
ชื่อนักศึกษานางทิพวรรณ สุรกิตติเดช รหัส.47528463 เลขที่23วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา...บางแสน 
เวลาเรียน 09.00 - 12.00 วันเสาร์ 
 
เห็นด้วย 
1. การที่เปิดการค้ากับต่างประเทศนั้นก็จะได้มีการติดต่อกับต่างปร ะเทศได้มีการตกลงทำการค้าร่วมกัน 
และได้รู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านและได้มีการปรึกษาหารือร่วมกัน ทำให้มีการนำสินค้าในประเทศส่งออกนอกประเทศทำให้มีรายได้เข้ามา ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 
 
2. การทำการค้าเสรีกับต่างประเทศ ทำให้เราได้เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมกับประเทศไทย 
ทำให้เรารู้ถึงขนบธรรมเนียมของประเทศที่เข้ามาทำการค้ากับเราแล ะเราก็จะได้รู้ถึงผลิตภัณฑ์ที่เขานำเข้ามาขายในบ้านเราว่าเป็นอ ย่างไร รูปร่างหน้าตาของผลิภัฑ์ที่เขาส่งเข้ามามันทันสมัยแค่ไหนแล้ว และผลิตภัณฑ์ของไทยเราเทียบกับของเขาได้หรือไม่ 
เราต้องรู้จักดัดแปลงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราให้ทันยุคทันสมัย ก้าวไกลทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 
ไม่เห็นด้วย  
1. การที่เปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศนั้นมีกลุ่มคนบางกลุ่มมีผลปร ะโยชน์กับการลงทุนกับชาวต่างประเทศ 
 
2. การทำการค้ากับประเทศจีนซึ่งทำให้จีนส่งผลผลิตด้านการเกษตรเข้า มาในประเทศไทยมากเกินไปทำให้ผลผลิตด้านการเกษตรไทยมีผลกระทบคือ ราคาและผลิตผลตกต่ำและมีล้นตลาดไม่สามารถระบายออกได้ 
 
3. ไม่ว่าจะทำการค้าด้านใดกับชาวต่างชาติก็มีผลประโยชน์ไปเสียทุกด ้าน 
 
สรุป 
 
การเปิดการค้าเสรีกับชาวต่างชาตินี้ถ้าจะให้ดีต้องมีการจัดต้งค ณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบว่าเราจะทำการค้ากับชาวต่างประเทศควรจะศ ึกษาข้อมูลทุกอย่างให้รอบครอบก่อนลงมือทำสัญญากับชาวต่างชาติแล ะควรคิดผลที่จะได้รับว่าขาดทุนหรือกำไรมากน้อยแค่ไหนและก็ควรคิ ดว่าเมื่อทำการค้าไปแล้วเราได้เปรียบด้านใดบ้างเสียเปรียบด้านใ ดบ้างโดยเฉพาะด้านกฎหมายการนำเข้าสินค้าและส่งออกไทยเราควรมีกฎ หมายที่รัดกุมและด้านภาษีนำเข้าควรดูว่าผลิตภัณฑ์ของไทยมีอะไรบ ้างเช่นข้าวไทยถ้าจะนำข้าวต่างประเทศเข้ามาควรเก็บภาษีให้สูงป้ องกันการนำข้าวจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับไทยเรา เป็นต้น 
ข้อตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี ( FTA )
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 20:16:17
ชื่อ อาจารย์ วิษณุ บุญมารัตน์ 
 
ชื่อนักศึกษาน.ส.จิราภรณ์ นาทันใจ....รหัส.47528332 .วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
เวลาเรียน 09.00 - 12.00 วันเสาร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน เลขที่ 13 
 
เห็นด้วย 
1. สามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว 
2. ทำให้การค้าไทยขยายตัวไปยังต่างประเทศ ซึ่งหมายถึงคุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
3. เป็นการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจไทยสู่ต่างประเทศ 
4. สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ 
 
ไม่เห็นด้วย 
1. เป็นการเอื้อผลประโยชน์เพียงธุรกิจบางกลุ่มและบางพวก 
2. การเสียเปรียบในเรื่องการตั้งกำแพงภาษีและกฎหมายบางตัวที่ป้องก ันการค้าภายในของประเทศมหาอำนาจ  
ซึ่งหมายถึงการหนีไม่พ้นเรื่องการเอารัดเอาเปรียบอยู่ดี 
3. FTA เป็นการทำลาย ธุรกิจรายย่อยภายในประเทศ โดยการนำเข้าทดแทนจากต่างประเทศ  
ซึ่งหนีไม่พ้นผลประโยชน์แก่บางกลุ่ม 
4. เป็นการเห็นผลประโยชน์ในระยะสั้น แต่เสียผลประโยชน์ระยะยางซึ่งเหตุผล ปัญญาอ่อนของต่างชาติ 
5. ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม และทรัพยากรของประเทศต่อไปในอนาคต 
 
 
สรุป  
ข้อตกลงในการเปิดการค้าเสรี อาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ทำให้ภาครัฐเองต้องคำนึงถึงผลประ โยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นสำคัญ ซึ่งก็คงเป็นไปได้ยากที่จะหลีกเลี่ยง FTA เพราะสังคมโลกเปลี่ยนไป สภาพเศรษฐกิจโลกเองก็เปลี่ยนไป ดังนั้นรัฐเอง ควรตระหนักให้มาก ถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมาในอนาคตรวมถึงการเอารัดเอาเปรียบและผลประโยชน์แอบแฝง ของบางกลุ่มเท่านั้น  
 
ดังนั้นเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรใช้ประโยชน์จากมันให้ได้สูงสุด โดยที่จะเป็น "รู้เขาให้มากที่สุด และให้เขารู้เราให้น้อยที่สุด"
FTA ผลประโยชน์ที่ยากจะคาดเดา
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 20:54:16
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์  
นางสาว วัชราภรณ์ พรสุขศิริรักษ์ 
รหัส 47529223 เลขที่ 77  
วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร  
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 9.00 - 12.00 น 
 
...เห็นด้วย... 
1.) การที่รัฐบาลมีนโยบายที่ดีที่จะทำให้เศรษฐกิจของไทยมีการพัฒนาไ ปสู่ระดับสากลมากขึ้น รู้จักการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการแลกเปลี่ยนสินค้าในประเภทต่าง ๆของหลายๆธุรกิจ เช่น ภาคเกษตรกรรมก็มีการนำผลผลิตของเกษตรกรออกจำหน่ายให้ต่างชาติรั บรู้ว่า ผลผลิตของประเทศเรานั้นมีอะไรบ้างเป็นการโปรโมทสินค้าทางการเกษ ตรไปด้วย เพื่อมืให้ผลผลิตของเกษตรกรที่ผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องนั้นต้อง ค้างอยู่ตามตลาดต่างๆ และผลผลิตก็เน่าเสียเกษตรกรก็ขาดทุน เป็นต้น 
2.) FTA จะเป็นนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่รัฐบาลเข้ามามีบทบาทแทรกแซง น้อยที่สุด เพื่อที่จะลดปัญหาทางภาครัฐเข้ามามีผลประโยชน์กับพวกผู้ผลิตและ ผู้บริโภค โดยการปล่อยให้เอกชนเข้ามาดำเนินการค้าระหว่างประเทศโดยปราศจาก สิ่งกีดขวางและข้อจำกัดทางการค้า ให้เอกชนดำเนินการได้สะดวกขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การค้าระห ว่างประเทศดำเนินและขยายตัวไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่ สุด และเป็นผลดีต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเกิดผลประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยส่วนรวม 
3.) ปัจจุบัน FTA กำลังเป็นพายุการค้าลูกใหม่ที่เป็นมนขลังต์สำหรับเศรษฐกิจ ต้อนรับนายทุนนักธุรกิจหน้าใหม่ที่นำเงินมาลงทุนในประเทศทำให้ป ระชาชนมีงานทำ เศรษฐกิจก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตามกลไกสังคมของตลาดโลก รายได้เข้ามาในประเทศมากขึ้น 
 
...ไม่เห็นด้วย... 
1.) ถ้าทางรัฐบาลมีนโยบาย FTA แล้วศึกษาไม่รอบคอบหรือรัดกุม เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์เพียงสั้นๆ เท่านั้น ผลกระทบก็ต้องตกมากับประชาชนที่ต้องรับภาระเสียภาษีเพิ่มมากขึ้ น ตกเป็นรองประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เนื่องจากข้อตกลงที่เราทำกับประเทศเหล่านั้นไม่สามารถหาข้อได้เ ปรียบให้กับทางฝ่ายเราได้ ประเทศเราก็เหมือนเป็นบริวารเขาเท่านั้นเอง 
2.) กับเงื่อนไขของรัฐบาลตามปรัชาที่ลงท้ายด้วย "ZATION" ทั้ง4ข้อนั้น เงื่อนไขเหล่านี้ทำให้นักลงทุนต่างชาติหรือผู้มีอำนาจทางการเงิ นเข้ามาครอบครองธุรกิจไปได้ง่าย จึงเป็นเงื่อนไขที่บีบรัดประเทศโลกที่สามและเป็นสูตรสำเร็จที่ช าติมหาอำนาจใช้กับทุกประเทศ เพื่อให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาขูดรีดทั้งแรงงานราคาถูกและทรัพ ยากรธรรมชาติของประเทศโลกที่สามมากขึ้น 
3.) อาชีพเสรีที่สงวนให้กับคนไทย เช่น การสีข้าว การตัดผม การทำไร่ทำนา การผลิตเครื่องไม้แกะสลัก การทอผ้าไหม เป็นต้น อาจจะตกไปถึงต่างชาติที่เข้ามาหาผลประโยชน์ สุดท้ายอาจนำมาซึ่งความเจ็บปวดสำหรับคนไทย 
 
...สรุป... 
ข้อตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี (FTA) นั้นถ้ารัฐบาลศึกษาและทำการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการทำข้ อตกลงร่วมกัน ปล้วทางฝ่ายของเราไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อยที่สุดก็จะเป็น สิ่งที่ดี ถ้าไม่เช่นนั้นก็เท่ากับ่วาเราตกลงเป็นเครื่องมือของประเทศมหาอ ำนาจทางเศรษฐกิจโดยไม่รู้ตัว แล้วผลกระทบก็จะตกลงมาถึงประชาชน  
ปัจจุบันเศรษฐกิจก็ต้องการเครื่องมือต่างๆ ในการที่จะให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ดังนั้นการลงทุนของภาคเอกชนจึงเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันนี้เป็ นอย่างยิ่ง แต่ก็ยังมีการแอบแฝงของกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่ม ที่เข้ามาหาผลประโยชน์ในส่วนนี้โดยที่ทงรัฐบาลอาจจะรู้เห็นด้วย หรือไม่ก็ไม่ทราบ 
ดังนั้นข้อตกลง FTA ที่ว่านี้อาจจะเป็นการหาผลประโยชน์ทางอ้อมของทางรัฐด้วยหรือเปล ่าก็ไม่ทราบ แต่ถึงอย่างไรการจดำเนินนโยบายบางอย่างของทางภาครัฐควรจะคำนึงถ ึงประชาชนเป็นอย่างสูง เพราะผู้ที่แบกรับภาระต่างๆก็คือประชาชน
ข้อตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี (FAT)
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 21:17:53
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 21:19:25
อาจารย์วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางสาวอุลัยรัก สีนิล 
รหัส 47529294 
เลขที่ 82 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  
ฉบับวันอังคารที่ 22 พ.ย.48 
 
การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FTA ในโครงสร้างทุนนิยม ทักษิณ 
 
>เห็นด้วย< 
 
1.การเปิดการค้าเสรี เป็นการขยายตัวในภาคเศรษฐกิจการค้าขาย การส่งออกขยายตัวขึ้น 
2. การเกิดรายได้ของประชาชนเมื่อมีการเปิดการร่วมมือเปิดบริษัทต่า ง ๆ ขึ้น กำลังหรือการต้องการแรงงานก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 
3.การเจรจาเปิดธุรกิจการค้าบางชนิด เช่น ธุรกิจยานยนต์ นั้นส่งผลให้มีการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยมาก จนปัจจุบันไทยเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์เป็นอันดับที่ 14 ของโลก 
 
>ไม่เห็นด้วย< 
1.เป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์ของกลุ่มบางกลุ่ม ที่มีกิจการร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน จะเห็นว่าในตระกูลใหญ่ของพวกนักการเมืองนั้นก็ล้วนมีธุรกิจกันแ ละการดำเนินนโยบาย ก็ส่งผลทางบวกให้กับพวกนี้ทั้งสิ้น แต่ผลลบกับส่งผลให้ประชาชนทั้งประเทศ 
2.การเปิดการค้าเสรีทางด้านผักผลไม้กับจีนนั้น ไทยเสียเปรียบอย่างเต็มประตูไม่ต้องรอดูผลก็มองเห็นตั้งแต่การเ ริ่มสัญญาก็มองเห็นแล้ว ตัวดิฉันเอง บ้านยายและแม่เป็นคนเชียงราย อาชีพเดิม คือ การปลูกกระเทียม และแตงโม สตอเบอรี่บ้าง แต่เมื่อมีการเปิดการค้าเสรีกับจีน ที่บ้านก็แทบไม่อยากจะปลูกเพราะไปดูที่ อ.แม่สาย สตอเบอรี่ใส่กล่องรองเท้าใหญ่กล่องละ 10 บาท เท่านั้นแล้วใครจะมาซื้อกับเรา ด้านกระเทียมลำพังคู่แข่งกระเทียมแจว จังหวัดศรีะเกษก็เกินพอแล้ว นี่เจอกระเทียมจากจีนกิโลกรัมละ 10 กว่าบาท กระเทียมไทยกิโลกรัม 40 กว่าก็ตายแล้ว แล้วจะให้ผลิตขายให้ใครรัฐบาลคงลืมนึกถึงประชาชนไทย ที่มีค่าครองชีพและแรงงานที่สูงซึ่งแตกต่างจากจีนที่ถูกและแรงง านมากกว่า สินค้าที่เหมือนกันราคาย่อมแตกต่างกัน คงมองเห็นแต่ประโยชน์ของคนแค่กลุ่มเดียว 
3. การเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจะเห็นว่าเป็นการเปิดช่องให ม่ให้ต่างชาติเข้าตักตวงได้เต็มที่ โดยในอนาคตย่อมส่งผลมากมาย รัฐบาลคงลืมเมื่อ 8 ปีก่อน ที่ไทยระดมทุนจากต่างชาติเข้ามามากเกินการกู้ยืมเงินจนทำให้ไทย เสียดุลการค้า โดยเลี่ยงไม่ได้ และช่วงนั้นเองที่ค่าเงินบาทลอยตัว จนเรียกว่าเศรษฐกิจยุคฟองสบู่ 
4.การเจรจาต่อรอง การเจรจาของนายกนั้นทุกอย่างล้วนมีผลประโยชน์ เมื่อเช้าในรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชน นายกบอกว่าผู้จัดการหรือเจ้าของบริษัท TOYOTA มาติดต่อและคุยกับนายกเรื่องขยายกิจการประกอบการรถยนต์ นายกบอกดีมากรีบทำเลย แล้วอธิบายไทยคำอังกฤษคำ ถามหน่อยประชาชนตาดำ ๆ จะเข้าใจไหม? แต่ข้อแอบแฝงคือใครที่ได้รับผลประโยชน์เต็ม ๆ นอกซะจากตระกุลจึงรุ่งเรืองกิจที่มีธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงไหน บางคนอาจมองว่าเปิดก็ดีแล้วไงจะได้มีงานทำกันเยอะ ทำไมต้องคิดอย่างนั้นเรากำลังจะตกเป็นทาสของเค้าแท้ ๆ ต้องทำตามกฎระเบียบโดน กดขี่โดยไม่รู้ตัว 
5.สินค้าส่งออก ประเทศมองในแง่บวก กำลังจะพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมมีการประกอบสินค้าเพื่อส่งออก มากมาย เช่น รถยนต์ บางยี่ห้อที่เป็นของต่างชาติกำลังบูม และผลิตมากเป็นอันดับ 14 ของโลก น่าสังเกตทำไมราคารถยนต์ไม่ตกสักที ทำไมไม่มียี่ห้อของคนไทย รัฐบาลยินดีที่ให้ประเทศเป็นผู้ตามตลอด ตามประเทศมหาอำนาจ เหมือนโดนจูงจมูก 
6.ผลประโยชน์แน่นอนทั้งหมดทั้งมวลผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ ก็ต้องเป็นตระกูลใหญ่ ๆ ทั้งสิ้น ใครอยู่บนกฎกติกาตั้งกฎต่างๆ ก็ตระกูลพวกนี้ไม่ใช่หรือที่แฝงตัวในกลุ่มรัฐบาลเพื่อผลประโยชน ์ของตนเอง และคนที่รับผลเสียคือประชาชนที่ไม่รู้เรื่องนั่นเอง 
 
>ข้อเสนอแนะ< 
ถ้าหากตัวข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรี สิ่งแรกที่จะทำคือการปรับ ครม. เพื่อปิดกั้นการหาประโยชน์ของพวกนี้ และยกเลิกสนธิสัญญาบางอย่างที่เคยตกลงกับต่างชาติ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าเหล่านี้น่าจะลดปัญหาการคอรัปชั่นลงได้บ้าง และการเปิดเสรีก็ควรตั้งกำแพงภาษีบ้าง การจำกัดโควตาของสินค้า รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าบางชนิด 
 
รู้หรือไม่? เนื่องจากบ้านอยู่ จ.เชียงราย อ.แม่จัน จึงพอทราบว่าสินค้าที่เข้ามาจากจีน ประเภทผลไม้นั้นมีการนำเข้าที่สูงมากมาโดยทางเรือ มีด่านตรวจคุณภาพสินค้าที่ อ.เชียงแสน เพราะท่าเรือจะอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำ จะพบว่าเจอเพี้ยบางชนิดที่อยู่ในแอบเปิ้ล ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากบริโภคมาก ๆ แต่การตรวจสอบ 1 ลำเรือ จะตรวจสอบเพียง 3-4 ลูกเท่านั้น แล้วเรามั่นใจได้ไงว่าแอบเปิ้ลไม่รู้กี่ตันจะปลอดภัย มีคุณภาพที่เหมือนกัน นี่เป็นผลของการละเลยด้านคุณภาพของสินค้าที่เข้ามาในไทย  
:? :cry
การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FTA ในโครงสร้างทุ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 22:15:33
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
นายธนพงศ์ เรืองชาญ เลขที่ 24 
รหัสนิสิต 47528471 ปี4 ภาค พิเศษ 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2  
มาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับ วันที่ 22/11/48 
เวลาเรียน 09:00 น. - 12:00 น. 
 
เห็นด้วย 
FTA ที่รัฐบาลทักษิณพยายามทำกับหลายชาติทั้งในเอเชียและนอกเอเชีย เป็นการเปิดช่องทางให้ทุนกับชาวต่างชาติมาใช้ประโยชน์ในการ ส่ง-ออก และลงทุน เช่น ประเทศสิงค์โปร์ กับประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ที่ลดความเสี่ยงจากที่ไปลงทุนในประเทศจีน และ อินเดียมา หรือเป็นการพัฒนารากฐานความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหภาพยุโร ปกับเอเชีย ทำให้ประเทศไทยมีความสำคัญ เพราะว่าประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่กำลังจะเติบโต มีแหล่งทรัพยากรที่ยังอุดมสมบูรณ์และสาธารูปโภค มีศักยภาพในเชิงอุตสาหกรรม เช่น ชิ้นส่วน อุปกรณ์ยานยนต์ มีสถานที่ตั้งเหมาะสมสามารถเป็นศุนย์กลางในภูมิภาคเอเชีย FTA ยังสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้ สามารถตอบสนองกับความต้องการของต่างประเทศได้ ทำให้เกิดการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างประเทศ ทำให้รูปแบบของฐานการผลิตเปลี่ยนแปลงไป คือ ผู้ผลิตจะเลือกผลิตในประเทศที่มีต้นทุนต่ำ แรงงานต่ำ และส่งออกไปขายกับประเทศที่ทำการค้าเสรี โดยใช้สิทธิทางภาษีที่ต่ำ รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
 
ไม่เห็นด้วย 
เนื่องจาก FTA สามารถเป็นช่องในการแสวงหาโอกาสในผลประโยชน์แอบแฝง โดยเฉพาะบางกลุ่มบุคคลเท่านั้น คือ กลุ่มทุนของนักธุรกิจที่เข้ามามีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการทำ FTA โดยร่วมกับฝ่ายกลุ่มอิทธิพล หรือนักธุรกิจในคราบนักการเมือง โดยการทำ(คอรัปชั่น)นโยบาย FTA ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในดุลการค้าระหว่างประเทศ เพราะประเทศที่เค้ายอมทำ FTA ด้วยนั้น ก็เพราะเค้าได้ไตร่ตรองแล้วว่า ผลประโยชน์ที่เค้าจะได้รับ "นั้นมีมากกว่า" โดยอำนาจในการต่อรองไม่สามรถเทียบชั้นกับประเทศคู่เจรจาได้เลย เป็นความเหลื่อมล้ำในผลประโยชน์ กลุ่มทุนธุรกิจเอง ก็อาจจะไม่ได้มองผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก หวังเพียงแต่ กำไร ของธุรกิจตัวเองเท่านั้น ประชาชนโดยทั่วไป(รากหญ้า)จะเดือดร้อนจากข้าวของต่างๆที่มีราคา แพงขึ้น จากแหล่งต้นทุนเสียดุลการค้าเช่นนี้ มองในมุมของภาคเกษตรกรรม ประเทศเราก็สู้ จีน ยังไม่ได้ หรือมุมมองของภาคอุตสาหกรรม ก็สู้ ญี่ปุ่น ยังไม่ได้เช่นกัน สินค้าส่งออก บางรายการ ก็ไม่สามารถสู้กับราคาสินค้าชนิดเดียวกันกับต่างประเทศได้ ซึ่งประเทศเค้ามีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าบ้านเราเป็นอย่างมาก 
 
สรุป 
ผลโยชน์ของการทำ FTA ไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจบ้านเราก้าวทันชาวต่างชาติได้ เพียงแต่เป็นคำพูดสวยหลู่ของผู้บริหารบางท่านเท่านั้น ที่จะกล่อมเกลาให้เกิดการคล้อยตาม เพื่อประโยชน์ของกลุ่มตนเองเท่านั้น(กลุ่มทุนธุรกิจ) ออกมาในรูปของสิทธิพิเศษต่างๆ(ข้อความข้างต้นที่ เห็นด้วย ) หรือการอ้างช่องโหว่งของกฏหมาย ที่เรียกว่า บกพร่องโดยสุจริต(น่าจะเป็น โกงกินกันทั้งระบบ)  
 
ความหมายของ FTA ในความคิดของผม คือ 
Fault Thailand Agreement (แปลว่า ความล้มเหลวของประเทศไทย)
FTA (WIN-WIN) จริงหรือ?
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 22:25:38
อาจารย์ วิษณุ บุญมารัตน์  
นางสาว พัทรียา บุญประคอง 47528714 เลขที่ 45 
วิชา เศรษฐศาสตร์ การเมือง การบริหาร มหาวิทยาลัย บูรพา ภาคเรียนที่ 2 
 
สิ่งที่เห็นด้วย เกี่ยวกับการค้าเสรีในระดับ ทวีภาคี (FTA) 
การค้าเสรี ในระดับทวีภาวี (FTA) เป็นสิ่งที่ประเทศแต่ละประเทศต้องการทำการค้า ระหว่างกัน 
ดังนั้นการเปิดการค้าเสรี หรือ FTA นั้นสามารถทำได้ง่าย เพียงแต่เป็นประเทศคู่สัญญา 
ซึ่งตกลงทำการค้าระหว่างกัน โดยไม่ต้องผ่าน WTO ซึ่งมีความล่าช้าในการพิจารณาแต่ละขั้นตอน 
ด้วยเหตุนี้เอง FTA ทำให้การค้าระหว่างประเทศทำได้ง่าย จนสามารถขยายตัวได้รวดเร็ว 
ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง 
 
สิ่งที่ไม่เห็นด้วย เกี่ยวกับการค้าเสรีในระดับ ทวีภาคี (FTA) 
FTA เป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้กับประเทศมหาอำนาจ ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคงอยู่แล้ว 
ทำให้ผู้ด้อยกว่า ขาดดุลทางการค้ามหาศาลเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าจะมีนโยบาย แนวทางเสรีนิยมทางการค้า 
การลงทุน และการเงินก็ตามและเป็นสิ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่อย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้ 
FTA มีผลเสียต่อประเทศไทยที่หลากหลาย เนื่องจากประเทศไทย “ใช้อำนาจทางการเมือง มาเอื้อประโยชน์ 
ทางการค้า ของกลุ่มผลประโยชน์” ซึ่งการทำในลักษณะนี้เป็นการโกง “เชิงนโยบาย” ที่ตรวจสอบยาก แต่  
กินง่าย และมั่นคงกว่า จากการเจรจาทางการค้ามากมาย มีแต่เอื้อประโยชน์บางกลุ่ม 
ซึ่งมิใช่กลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นเรี่ยวแรงหลักของประเทศ สิ่งเหล่านี้ทำให้ เห็นภาพได้อย่างชัดเจน 
ว่ากลุ่มทุนใดที่เอียงไปทางรัฐบาล มักได้ผลประโยชน์ซึ่งมิใช่ประชาชนทั้งประเทศ ที่ได้รับประโยชน์ 
จากการเปิดการค้าเสรีแต่อย่างใด อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา 
ทำให้การต่อรองทางการค้ามีบทบาทน้อย ส่งผลให้ประเทศมหาอำนาจ บีบตลาดทางการค้า 
 
สรุป 
อย่างไรก็ดี FTA สามารถช่วยให้เศรษฐกิจ เติบโตขึ้นได้ หาก “แยก...อำนาจทางการเมืองออกจากการบริหาร” 
ซึ่งเป็นไปได้ยากในสังคมไทย หากแต่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
นั้นคือบทบาทที่ภาครัฐควรดำเนินการอย่างแท้จริง ที่จะทำให้เกิดคำว่า WIN-WIN ทั้ง 2 ฝ่าย 
ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่รัฐกำหนด สามารถบอกถึงฝ่ายต่าง ๆ ที่จะได้ประโยชน์ 
และเสียประโยชน์อย่างรัดกุมที่สุด เพื่อ นโยบายที่ได้จะได้ไม่เป็น “นโยบายขยะ” 
ที่เอื้อประโยชน์กับคนบางกลุ่ม 
 
หากเราเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความแข็งแกร่ง ทางเศรษฐกิจมากเพียงพอ การใช้ FTA 
จะช่วยประเทศพัฒนารุดหน้าได้ แต่หากเป็นประเทศที่พัฒนาอยู่ในปัจจุบัน ไม่ควรที่จะใช้ FTA เนื่องจาก 
ไม่สามารถที่จะมีบทบาททางเศรษฐกิจ และยังเกิดข้อเสียเปรียบมากมายที่ทำให้ประเทศไม่ได้รับประโยชน์ อะไรเลย 
จากการเปิดการค้าเสรี นอกเสีย จาก “ไมตรีจิต ที่ดี ที่ไทยเราให้ ทรัพยากร ที่มีค่า กับ คนต่างแดน” 
 
FTA ใครได้ ใครเสีย?
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-28 22:26:48
อาจารย์ วิษณุ บุญมารัตน์ 
นาย วิวัฒน์ จิรารัตนกุลชัย 47528950 เลขที่ 61 
วิชา เศรษฐศาสตร์ การเมือง และการบริหาร มหาวิทยาลัย บูรพา 
เวลาเรียน 9:00 – 12:00 น. 
 
สิ่งที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับ การเปิดการค้าเสรี (FTA) 
การเปิดการค้าเสรีผลโดยรวมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ไทยจะเป็นฝ่าย ขาดดุลทางการค้ามากกว่าได้ 
ด้วยปัจจัยหลายอย่างๆ เช่น ต้นทุนแรงงาน ความชำนาญในการผลิต จึงทำให้เมื่อเราเปิดการค้าเสรีแล้ว 
หวังจะส่งสินค้าเข้าไปฝ่ายตรงข้ามกลับเป็นฝ่ายตรงข้ามที่ส่งสิน ค้าเข้ามาขายในบ้านเราในปริมาณที่มากกว่าข 
องไทย ยกตัวอย่างเช่นการเปิดเสรีการค้า ระหว่างไทย – จีน ที่ก่อนหน้าการเปิดการค้าเสรี 
ไทยมีการปลูกส้มสายน้ำผึ้ง ที่เป็นที่นิยมในการบริโภคของคนไทยในขณะนั้น ขายกิโลกรัมละ 50-60 
บาทต่อกิโลกรัม แต่ต่อมาเมื่อมีการเปิดการค้าเสรี ส้มสายน้ำผึ้งของไทยเหลือ กิโลกรัมละ 20-30 
บาทเท่านั้น เนื่องจาก คนหันไปบริโภคผลไม้ที่นำเข้าจากจีน อย่างเช่น แอปเปิ้ล สาลี ฯลฯ ที่มีราคาถูกกว่า 
เพราะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า เนื่องจากการเปิดการค้าเสรี เกษตรกรที่ปลูกส้มสายน้ำผึ้ง 
จึงได้รับความเดือดร้อน นี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ แต่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าไทย ขาดความรอบคอบ 
ในการทำสัญญา ทางการค้าครั้งนี้ 
 
สิ่งที่เห็นด้วยเกี่ยวกับ การเปิดการค้าเสรี (FTA) 
การเปิดการค้าเสรีทำให้ ตลาดการส่งออกกว้างขึ้น ทำให้ผู้ผลิต มีโอกาส นำสินค้าของตน ไปเปิดตลาดใหม่ 
ๆได้นอกจากนี้ยังส่งผลดี ต่อผู้บริโภค ที่จะสามารถเลือกสินค้าที่มีความหลากหลายขึ้น 
และมีราคาสินค้าที่ถูกลง  
 
สรุป 
จากการศึกษา และอ่านจากบทความจากผู้ที่สนใจ พบว่า ประเทศไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงในเรื่องของการค้าเสรี 
แต่อย่างไรก็ดี ทางรัฐบาลของไทย ควรมีความรอบคอบก่อนการทำสัญญาทางการค้าเสรี รัฐบาลควรที่จะออกกฏเกณฑ์ 
ใดๆ บ้างที่จะปกป้องผลประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย ให้มากที่สุด โดยเฉพาะ เกษตรกร 
ที่เป็นรากฐานของประเทศโดยแท้ ยกตัวอย่างบางประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการออกกฎหมาย “ 
ฟาร์มแอกต์” เพื่อปกป้องสินค้า ทางด้านการเกษตรในประเทศของตน มีกฎหมายสุขอนามัย และกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
เพื่อปกป้องการตลาดของตน สิ่งเหล่านี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำนอกเหนือจากสัญญาการค้าเสรี 
เพื่อปกป้องประโยชน์ของประชาชนของตน ตรงจุดนี้ในประเทศไทยยังขาดอยู่  
 
การเปิดการค้าเสรีนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและประชาชนส่วน ใหญ่ก็ต่อเมื่อ รัฐบาล เห็นแก่ประโยชน์ 
ของประเทศชาติ มากว่า การเอื้อประโยชน์ ของคนบางกลุ่ม หรือพวกพ้อง  
 
ข้อตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี (FTA) :
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 09:12:36
อาจารย์วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางสาวอรฤดี ถิ่นปรีดา 
รหัสประจำตัว 47529257 เลขที่ 79 
วิชา เศรษศาสาตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรา ปีการศึกษา 2548 
เวลาเรียน 9.00 - 12.00 น. 
 
:) ข้อดี :)  
1. ทำให้เศรษฐกิจของไทยในเรื่องของการค้าขาย การส่งออกขยายตัวมากขึ้น 
2. ช่วยก่อให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธ ิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
3. พัฒนาศักยภาพชื่อเสียงของประเทศไทย 
4. รัฐบาลมีบทบาทหน้าที่น้อย ส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนอนงานของทางเอกชน 
5. ผลประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยส่วนรวม 
6. สินค้าบางอย่างเราจะซื้อได้ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม 
 
:cry ข้อเสีย :cry  
1. เป็นการได้รับผลประโยชน์ในระยะสั้นแต่สิ่งที่เราต้องสูญเสียไป ไม่คุ้มค่ากัน 
2. ประเทศอื่นๆ เข้ามากอบโกยผลประโยชน์ได้ง่ายดาย 
3. สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรมม อาชีพต่างๆ ของคนไทย จะไม่ถูกสงวนอีกต่อไป 
4. ประเทศไทยำม่มีทางำเเปรียบต่างประเทศ มีแต่เสียเปรียบ 
5. ขาดดุลทางด้านการค้า 
6. มีการคอรัปชั่น มีการติดสินบน 
7. มีผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ของการผลิตและการตลาดของค่ายรถใ หญ่ๆ ในประเทศไทย 
8. ผู้ลงทุนต่างชาติได้กำไรเพราะเค้ามาลงทุนในประเทศเรา 
9. ส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อย ประชาชนชั้นกลาง 
 
:roll สรุป :roll  
FTA นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียสำหรับทุกคนในประเทศไทย แต่เปรียบเสมือนเป็นกับดักทางเศรษฐกิจที่จะสามารถทำให้ประเทศไท ยก้าวไปข้างหน้าได้ แต่ถ้าหากผู้บรกหารไม่มีความรอบคอบพอ มองเห็นแต่เพียงผลประโยชน์ในระยะสั้น ผลกระทบที่จะเกิดตามมา ผู้ที่จะต้องมารับก็คือ เราทุกๆคนเพราะในชีวิตประจำวัน เราต้องกินต้องใช้เครื่องอุปโคคบริโภคทั้งหลายเหล่านี้อยู่แล้ว จะเป็นการกอบโกยผลประโยชน์เข้าสู่ประเทศหรือกเป็นการเสียผลประโ ยชน์ให้กับต่างประเทศกันแน่ และยังมีปัญหาในเรื่องของผลประโยชน์ที่ทัยซ้อนกับการคอรัปชั่นก ันอีกด้วย  
 
 
ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ห้อข้อเรื่อง การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FTA ในโครงสร้างทุนนิยมทักษิณ  
ฉบับวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2548
การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FTA ในโคร
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 09:20:27
FTA การคอรัปชั่นเชิงนโยบายในโครงสร้างทุน
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 09:24:41
อาจารย์วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางสาวพลอยนภา จตุรสุวรรณ 
เลขที่ 43 
วิชา เศรษศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
 
สรุป 
FTA ทำให้เศรษฐกิจ การค้าขาย การส่งออกขายตัว แต่มีผลดีก็ย่อมมีผลเสียอยู่เหมือนกัน ซึ่งมองดูแล้วผลเสียที่เราจะได้รับแลดูจะมีมากกว่าผลประโยชน์ที ่เราจะได้รับซ่ะอีก ซึ่งข้อเท็จจริงเราก็เห็นอยู่ว่า การที่จะจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีและการรวบรวมกลุ่มต่างๆที่ได ้เกิดขึ้น จะนำไปสู่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติโดยรวมก็ต่อเมื่อผลกระทบ ทางบวกที่เพิ่มปริมาณการค้าระหว่างประเทศคู่สัญญามีมากกว่าผลกร ะทบทางลบที่ทำให้การค้ากับประเทศนอกกลุ่มเสียหาย มีการเหลี่ยมล้ำของผลประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างประเทศคู่ค้าแล ้ว ภายในประเทศเองก็ย่อมได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์จากการทำ งานของรัฐด้วย 
 
ข้อดี 
1. ทำให้เศษฐกิจการค้าขาย การส่งออกขยายตัว 
2. ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ 
3. เปิดโอกาสให้แก่เอกชนเข้ามาดำเนินการ 
 
ข้อเสีย 
1. เสียเปรียบต่างชาติทุกๆอย่าง 
2. ผลประโยชน์แค่เพียงระยะสั้น 
3. เกิดความเหลี่ยมล้ำของผลประโยชน์ 
4. ผลประโยชน์ทับซื้อนต่างจากการคอรัปชั่น คือมีการติดสินบนเกิดขึ้น 
5. พวกเกษตรกรเสียเปรียบ 
 
โอกาสทางการค้ากับ FTA
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 09:37:01
อ.วิษณุ บุญมารัตน์ 
น.ส.จตุพร อักษรวงศิลป์ 
รหัส 47528277 เลขที่ 9 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 09.00-12.00 น. 
:grin  
ข้อดี 
1. เปิดโอกาสให้ประเทศไทยเข้าสู่การค้าเสรี และเป็นที่รู้จักของหลายประเทศ 
2.ช่วยให้การจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. กลุ่มนายทุนได้ผลประโยชน์มาก 
4. ฐานะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น 
5. การค้าระหว่างประเทศดำเนินการและขยายตัวอย่างกว้างขวาง 
ข้อเสีย 
1. ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอ่อนแอมิได้รับผลประโยชน์ 
2. สินค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่มีคุณภาพ 
3. มีการคอรัปชั่นมากขึ้น จากกลุ่มผู้หวังผลประโยชน์ 
4. เกิดความเหลื่อมล้ำกันระหว่างประเทศผู้ค้า 
5. เกิดการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 
สรุป :eek  
การตกลงการค้าเสรีในระบบทวิภาคี (FTA) เป็นการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของไทยที่เกิดขึ้นในรัฐบาลทักษิณ ประเทศมหาอำนาจและบริษัทข้ามชาติได้ผลประโยชน์จากการเปิดการค้า เสรี แต่ประเทศที่มีฐานะเศรษฐกิจอ่อนแอกลับไม่ได้รับผลประโยชน์ เมื่อมีการทำสัญญาทางการค้าเสรี ผลกระทบต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย มีทั้งข้อดีข้อเสีย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างคือ การคอรัปชั่น เนื่องจากมีกลุ่มผู้หวังผลประโยชน์ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จาก FTA
การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FTA ในโครงสร้างทุ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 09:45:05
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์  
นางสาวนุจรี แก้วมณี 
รหัส 47528607 เลขที่ 37  
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
เวลาเรียน 9.00-12.00 น.  
 
:grin เห็นด้วย :grin  
 
1. ทำให้เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีรายได้เข้ามาในประเทศสูงขึ้นด้วย 
2. ทำให้ประเทศเป็นที่ยอมรับและรู้จักสินค้าต่าง ๆ ของเรามากขึ้น โอกาสทางการค้าก็เพิ่มขึ้นตามมา 
3. ธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก 
4. ทำให้มีการเปิดกว้างทางการค้าเพิ่มขึ้น และเป็นผลดีต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งผลประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยส่วนรวม 
5. ทำให้ประเทศมีความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ ในโลก  
 
:cry ไม่เห็นด้วย :cry  
 
1. ทำให้เกิดการคอรัปชั่นกันมากขึ้น เนื่องจากไม่มีกฎหมายที่คุ้มครอง การกระทำต่าง ๆ จึงทำได้ง่ายขึ้น 
2. ทำให้เกิดการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสูญเสียอย่างมาก เพราะประเทศได้กำลังเริ่มทำการค้าแบบเสรี 
3. ไม่มีกฎหมายคุ้มครองการค้า ถ้าเกิดการเสียเปรียบทางการค้า ก็จะส่งผลกระทบทำให้ธุรกิจเกิดความเสียหายได้ 
4. ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ง่าย การทุจริตทำได้สะดวก และยังส่งผลให้การตรวจสอบต่าง ๆ นั้น ทำได้อย่างยากลำบาก 
5. การทำธุรกิจเกิดความไม่โปร่งใส ส่งผลเสียต่อประเทศ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจในระยะยาวตามมาได้ รวมทั้งประชาชนอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามมาด้วย 
 
:eek สรุป :eek  
 
ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ที่เกิดขึ้นนี้ ได้ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบให้กับประเทศเป็นอย่างมาก เช่น 
- ด้านบวก คือ การทำธุรกิจการค้ามีการเปิดเสรีมากขึ้น โอกาสในการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสูงขึ้น การส่งออกสินค้าของประเทศก็จะได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
- ด้านลบ คือ การค้าเสรีก่อให้เกิดการคอรัปชั่นได้ง่าย และอาจจะส่งผลทำให้ประเทศเสียเปรียบต่างชาติ เพราะเริ่มจะทำการค้าเสรี จึงถือได้ว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของประเทศเท่านั้น 
 
 
 
8) ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2548 8)
ความจำเป็นที่ต้องมีการค้าเสรี FTA
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 09:56:58
อ.วิษณุ บุญมารัตน์ 
น.ส.อลิสา เฟื่องมะนะกูล 
รหัส 47529265 เลขที่ 80 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 09.00-12.00 น. 
;) :zzz  
ข้อดี 
1. เปิดให้เอกชนเข้ามาดำเนินการมากขึ้น ลดบทบาทของรัฐบาลลง 
2. ทำให้การค้านั้นขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 
3. สินค้าที่มีอยู่ในประเทศ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการค้ากับต่างประเทศ 
4. การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
:p  
ข้อเสีย 
1. รัฐบาลมีบทบาทในการดูแลน้อยลง 
2. ประเทศที่ไม่มีการคุ้มครองการค้าหรือกฏหมาย ธุรกิจก็จะเสียเปรียบ 
3. นักลงทุนต่างชาติเข้ามาเอาเปรียบกับประเทศผู้ค้ามากขึ้น 
4. เกิดปัญหาการคอรัปชั่นในรูปของนโยบาย ปัญหาเรื่องผลประโยชน์ 
การทำ FTA นั้นเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้ประเทศของตนเองมีผลประโยชน์จากการ ค้าต่อกลุ่มประเทศที่ทำสัญญาตกลงไ้้ว้ หากประเทศใดมีความรู้น้อย ไม่มีกฏหมายที่ใช้บังคับคุ้มครองทางการค้าก็จะทำให้ประเทศนั้นเ สียเปรียบ การเปิดโลกการค้าแบบนี้ต้องการให้ประเทศแต่ละประเทศมีความสัมพั นธ์ที่ดีต่อกัน ในเรื่องการค้า หรือเปิดโลกการค้าให้กว้างขึ้น รัฐบาลมีบทบาทน้อยลง เอกชนมีสิทธิในการดำเนินการมากขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดทางการค้า แต่การค้าลักษณะนี้ต้องมีความรอบคอบ ในเรื่องของนโยบายของนโยบาย การจัดสรรทรัพยากร เพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ หรือเกิดการคอรัปชั่น และผู้ที่ดำเนินนโยบายก็ต้องดำเนินงานอย่างตรงไปตรงมา การกระทำการค้าเสรี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจได้รับประโยชน์เท่ากัน ถ้าเสียเปรียบก็จะเกิดจากการคดโกงกันในประเทศในเรื่องของนโยบาย การค้า :? :cry
FTA ประโยชน์ของใคร?
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 10:27:35
อ.ิวิษณุ บุญมารัตน์  
น.ส.พรชนก กว้างชัยภูมิ 
รหัส 47528667 เลขที่ 41 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 09.00-12.00 น. 
:roll  
ข้อดี 
1. รัฐบาลเข้ามามีบทบาทน้อยลง การดำเนินการส่วนใหญ่จะให้เอกชนดำเนินงานน้อยลง 
2. มีขยายตัวอย่างกว้างขวางทางการค้า เศรษฐกิจ เมื่อมีการแข่งขันประสิทธิภาพย่อมมากขึ้น 
3.สินค้าบางประเภท เช่น ยานยนต์ เข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทย ทำให้แรงงานไทยมีรายได้ 
4. บ.ไทยซัมมิท ออโต้พาร์ท อินดิสตรี จำกัด ที่ไปลงทุนในอินเดียทำให้ไทยได้ผลปรัโยช์ค่อนข้างมาก เพราะขณะนี้อินเดียด้อยกวว่าเราในเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ข้อเสีย  
1. ขาดดุลการค้าเพราะเมื่อมีการค้าเสรีเข้ามาสินค้าต่าง ๆ จากประเทศคู่ค้ากับไทยเข้ามาในตลาดของไทย เช่น กระเทียม หอมหัวใหญ่ ทำให้เกษตรกรไทยที่มีอาชีพเหล่านี้เสียผลประโยชน์เพราะค่าแรงถู กและราคาสินค้าถูก 
2. ค่าแรงงานของไทยถูก แต่สินค้ามีราคาแพง 
3. ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่นายทุนและกลุ่มทุนต่าง ๆ เช่นกลุ่มชินวัตรที่ทำธุรกิจโทรคมาคม ปัจจุบันตลาดสินค้าด้านนี้กำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มคนทุกชั้ น เศรษฐกิจมีการขยายตัวเฉพาะกลุ่ม 
4. ทำให้ไทยต้องเสียเงินซื้อบริการต่าง ๆ จากต่างประเทศ เช่น การธนาคาร ประกันภัย และอื่น ๆ  
5. หากมีการทำการค้าเสรีกับญี่ปุ่น ไทยจะเสียเปรียบ เพราะอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นพวกเทคโนโลยี หากมีการเปิดการค้าเสรี ก็จะทำให้ญี่ปุ่นไม่มาตั้งโรงงานในประเทศไทย และแรงงานก็จะมีการจ้างงานน้อยลง เพราะญี่ปุ่นตั้งโรงงานในประเทศญี่ปุ่นก็จะลดค่าใช้จ่ายที่ต้อง เสียให้กับไทย เพราะเมื่อนำสินค้าเข้ามาก็เสียภาษีน้อยหรืออาจไม่เสียเลย 
6. มีการคอรัปชั่น และการเกื้อหนุนกันของกลุ่มทุนต่าง ๆ ที่อยู่ในรัฐบาล มีการเือื้อผลประโยชน์แก่กันในกลุ่มของตน 
สรุป 
การเปิดการค้าเสรีนั้น ในทางเศรษฐกิจก็เป็นผลดีกักลุ่มทุนบางกลุ่มเท่านั้น การนำเข้าของสินค้าต่าง ๆ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ผลไม้ต่าง ๆ จากประเทศจีน ทำให้เกษตรกรไทยขายผลไม้ได้ในราคาถูก เพราะสินค้าที่เข้ามามีราคาถูกกว่าของไทย ดังนั้น การเปิดการค้าเสรีเราครมีกฏหมายบังคับใช้ในประเทศ เพื่อคบคุมสินค้าบางประเภท และการบริหารบางอย่างที่เป็นของคนไทย ให้มีการคบคุมไ้ให้เฉพาะคนไทยได้ทำกัน เช่น การนวดแผนโบราณ การทำไร่นา ซึ่งเป็นของไทยแต่โบราณไม่ให้ราคาถูกจนชาวนาไม่อยากทำนา  
และการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันเชิงนโยบาย ทำให้ผลประโยช์ที่แท้จริงตกอยู่กับกลุ่มทุนบางกลุ่มเท่านั้น ส่วนประชาชนยังคงไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง การคอรัปชั่นเชิงนโยบายก็ไม่ได้หมดไปจากประเทศไทยแน่นอน
การเปิดเสริการค้า FTA ดีจริงหรือ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 10:39:07
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
นาย พิเชฐ กัลยา 
รหัส47528730 เลขที่ 46 
วิชา เศรษฐศาตร์การเมืองของนักบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 09.00-12.00 น. 
 
ข้อตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี (FTA)  
ข้อดี (เห็นด้วย) 
1. ทำให้เศรษฐกิจการค้าขาย และการส่งออกขยายตัว 
2. ช่วยให้การจัดสรรคทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ทำให้ประเทศไทยพัฒนาเทียบกับประเทศมที่พัฒนาแล้ว 
4. ทำให้เงินตราไหลเข้าประเทศ 
5. ทำให้เราผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากกฎและระเบียบเงื่อนไขในการค้าเสรี 
 
ข้อเสีย (ไม่เห็นด้วย) 
1. เกิดการคอลัปชั่นเชิงนโยบาย 
2. เกิดปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. ทำให้ประเทศไทเสียเปรียบต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศคู่เจรจาเพราะไม่ได้เริ่มจากจุดเดียวกัน หรือมีอำนาจต่อรองที่ทัดเทียมกัน 
 
สรุป เห็นด้วยที่ประเทศไทยเปิดการค้าเสรี เพื่อที่จะทำให้ประเทศของเราพัฒนาและมีความเจริยก้าวหน้าในเรื่ องเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และรัฐบาลต้องมีความระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนโยบ ายของรัฐที่เชื่อมโยงไปถึงผลประโยชน์ของกลุ่มทุนในรัฐยบาล เพราะฉนั้นรัฐบาลต้องบริหารงานให้สอดคล้องกับปรัชญาการค้าเสรีท ี่ว่า "ผลประโยชน์ของชาติโดยรวม" ไม่ใช่บริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจjavascript:ac_sm ilie(':x') 
 
การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FTA ในโครงสร้างระ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 11:18:30
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
นายนิพนธ์ อุดมมั่นถาวร 
รหัส 47529142 เลขที่ 34 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร 
ม.บูรพา ภาคเรียนที่ 2 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
 
:zzz เห็นด้วย ในประเด็น 
1. การเปิดเขตการค้าเสรี FTA เป็นระบบเศรษฐกิจโลกแนวใหม่ที่ประเทศต่างๆ จำเป็นต้องทำการเจรจาระหว่างประเทศเพื่อเปิดการค้าเสรีซึ่งกันแ ละกันเพื่อให้ก้าวทันต่อระบบของเศรษฐกิจโลกแนวใหม่ 
2. การเปิดเขตการค้าเสรี FTA ประเทศที่ได้รับผลกระโยชน์มากที่สุด อาจเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอยู่แล้วซึ่งถ้าประเทศ คู่ค้าเป็นประเทศที่เล็กกว่าก็ไม่สามารถแข่งขันได้และเสียดุลกา รค้าให้กับประเทศดังกล่าวไป 
3. การเปิดเขตการค้าเสรี FTA อาจทำให้บรรษัทข้ามชาตินำสินค้าและบริการเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริ การที่มีประสิทธิภาพได้ และมีทางเลือกมายิ่งขึ้น 
4. การเปิดเขตการค้าเสรี FTA จะทำให้เกิดการแข่งขันในด้านสินค้าและบริการเนื่องจากจะมีบริษั ทต่างชาติเข้ามาซึ่งถ้าสินค้าและบริการเดิมมีคุณภาพที่ด้อยกว่า ก็ไม่สามารถแข่งขันได้ ดังนั้นการเปิดเขตการค้าเสรีจึงมีส่นที่จะทำให้มีการพัฒนาในด้า นสินค้าและบริการตรามมาด้วยเช่นกัน 
 
ไม่เห็นด้วย ในประเด็น 
1. การเปิดเขตการค้าเสรี FTA ในประเทศไทยในประเภทสินค้าและบริการที่มีการทำสัญญากับประเทศคู ่ค้าที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยจะเสียเปรียบค่อนข้างมาก ยกตัวอย่างเช่น สินค้าด้านเกษตรที่ประเทศไทยทำสัญญากับประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมเหมือนกัน แต่ประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่กว่า สินค้าเกษตรประเภทผลไม้เป็นที่นิยมของคนไทย จึงทำให้ประเทศไทยนำเข้าผลไม้จำนวนมาก 
2. ประเทศไทยยังไม่พร้อมกับการเปิดเขตการค้าเสรี FTA เพราะว่าระบบเศรษฐกิจภายในประเทศของเรายังไม่เข้มแข็งพอ ดังนั้นจึงควรทีจะม่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเข้มแข็งเสีย ก่อน 
 
สรุป 
การเปิดเขตการค้าเสรี FTA ในประเทศไทยที่ผ่านมาประเทศไทยยังค่อนข้างเสียเปรียบประเทศคู่ค ้าอยู่มากเนื่องจากระบบของ FTA จริงๆแล้วอยู่ที่ผู้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คือประเทศที่เป ็นมหาอำนาจทางด้านเศณษฐกิจ แต่สุดท้ายแล้วประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เนื่องจา กต้องทำตามระบบเศรษฐกิจโลกแนวใหม่นี้ ไม่เช่นนั้นก็อาจที่จะไม่สามารถตามทันประเทศต่างๆ ได้ 
การคอรัปชันเชิงนโยบาย FTA
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 12:48:59
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางสาวสุพรรณี บุตรศรีเกิด 
รหัส 47529142 เลขที่ 74 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร 
ม.บูรพา ภาคเรียนที่ 2 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
 
การเปิดเขตการค้าเสรี FTA เป็นการดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจทีทำการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่ สัญญาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การพานิชย์ ฯ ซึ่งการเปิดเขตการค้าเสรีในประเทศไทย ปัจจุบัน  
 
เห็นด้วย 
1. การเปิดเขตการค้าเสรี FTA เป็นการสร้างทางเลือกในการทำธุรกิจของประเทศให้ขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากได้ทำการเจรจรตกลงเป็นคู่สัญญากันจึงทำให้การดำเนินกา รเศรษฐกิจสะดวก และรวดเร็ว 
2. ทางด้านประชาชนหรือผู้อุปโภคบริโภค ก็สามารถที่จะมีทางเลือกในการเลือกซื่อ เลือกใช้สินค้าได้มากขึ้นเนื่องจากมีการแข่งขันสูง 
3. เป็นประโยชน์ในด้านการส่งออกสินค้าภายในประเทศให้ออกไปสู่ประเท ศอื่นๆมากขึ้น 
4. เป็นการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพทัดเทียมกับประเทศอื่นในด้านเศร ษฐกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น 
 
ไม่เห็นด้วย 
1. การเปิดเขตการค้าเสรี FTA เป็นการเกื้อกูลผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจ หรือบรรษัทข้ามชาติ ซึ่งทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ 
2. การเปิดเขตการค้าของไทยในปัจจุบัน ยังมีความไม่โปร่งใสอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคอรัปชั่นที่มีอยู่การเกิดขึ้นจริงแ ต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ 
3. ผลประโยชน์ของการเปิดเขตการค้าเสรี FTA ยังเป็นผลประโยช์ที่ทับซ้อนกันอยู่ ซึ่งผลประโยชน์ทีได้ยังเป็นของคนบางกลุ่มเท่านั้น ดังจะเห็นอยู่มาก เช่น กิจการเกี่ยวกับการโครคมนาคม รถยนต์ ฯ  
4. ประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมทางด้านการเปิดเขตการค้าเสรี ซึ่งก็คือยังไม่ฉลาดเท่านกับประเทศคู่สัญญาจึงทำให้ไทย เสียดุลการค้าอยู่มาก เช่น การกรณีการเปิดการค้าเสรีกับประเทศจีน ที่ไทยเสียดุลการค้าอย่างมหาศาล  
 
สรุป 
การเปิดเขตการค้าเสรี FTA ในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องสามารถหลีกเลี่ยงได้ยากในยุคเศรษฐกิจ ทุนนิยม ซึ่งไทยยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบการปกป้องคุ้มครองการค้าที่ชั ดเจน จึงทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบกับคู่สัญญาอยู่เสมอ การเจรจาตกลงเกี่ยวกับการค้ากับคู่สัญญาหรือประเทศมหาอำนาจต่อไ ปในอนาคตเป็นสิ่งที่ผู้บริหารประเทศหรือรัฐบาลควรมีวิธีการที่จ ะทำให้เกิดความทัดเทียม และการคอรัปชั่นให้ให้หมดไปมากที่สุด
นโยบาย FTA
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 13:43:14
อ.วิษณุ บุญมารัตน์ 
น.ส.อมรรัตน์ ตั้งสิทธิ์วิเศษกุล 
รหัส 47529247 เลขที่ 78 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 09.00-12.00 
:eek  
ข้อดี 
1. มีการเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศ 
2. ทำให้สินค้าของไทยเผยแพร่ ทำให้รู้จักกันมากขึ้น 
3. อุตสาหกรรมรถยนต์ขยายตัวมากขึ้น เพราะดอกเบี้ยต่ำ 
4. เมื่อมีการแข่งขันมากขึ้น ทำให้ธุรกิจ สินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5. เอกชนทำการค้าได้เสรี รัฐบาลเข้ามามีบทบาทน้อย 
6. บ.ไทยซัมมิท ออโต้พาร์ท อินดัสทรี ไปลงทุนกับอินเดีย ทำให้สร้างประโยชน์ให้กับไทย 
ข้อเสีย 
1. นโยบายนี้ในประเทศมหาอำนาจได้เปรียบมากกว่า 
2. ประเทศคู่ค้าที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญสูงจะเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้น ทำให้เงินไหลออกนอกประเทศมากขึ้น 
3. ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่จะแข่งขันกับอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมได้ย าก ทั้งในเรื่องต้นทุนการผลิต ประสบการณ์ 
4. ประเทศที่ไม่มีกฏหมายปกครองคุ้มครองการค้าเสรีจะทำให้เสียเปรีย บประเทศคู่ค้า 
5 ทำให้เกิดการคอรัปชั่นนโยบายของในแต่ละประเทศ 
สรุป 
:x :( นโยบาย FTA เป็นนโยบายที่เปิดการค้าอย่างเสรี ไม่มีข้อจำกัดเสรีภาพทางการค้าระหว่างประเทศ ทำให้มีการค้าขายกันได้สะดวกมากขึ้น แต่นโยบายนี้จะมีผลประโยชน์กับประเทศมหาอำนาจ หรือ ประเทศที่มีความชำนาญทางเศรษฐกิจ เพราะประเทศเหล่านี้สามารถสร้างผลประโยชน์กับประเทศที่ด้อยกว่า ได้มาก และนโยบายนี้จะสร้างผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่ม และมีการใช้อำนาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
การเปิดเขตการค้าเสรี FTA
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 15:00:28
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์  
นายนิธิวัฒน์ สังฆะมะณี  
รหัส 47528560 เลขที่ 33  
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร  
ม.บูรพา ภาคเรียนที่ 2 เวลา 9.00 - 12.00 น 
 
เห็นด้วย 
1.เป็นการกระตุ้นเศษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจขยายตัว เกิดการลงทุนในวงกว้าง การขยายตลาดสินค้าทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม เทคโนโลยี สามารถนำเงินตราเข้าประเทศ ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล เพิ่มเงินสำรองระหว่างประเทศ ทำให้สร้างความน่าเชื่อถือของประเทศ ในเวทีการค้าโลก ทำให้นักลงทุนต่างประเทศต้องการมาลงทุนเพิ่มขึ้น 
2.เกิดความคล่องตัวในตลาดการค้า เนื่องจากไม่มีการกีดกันทางการค้า เอกชนสามารถแข่งขันกันได้อย่างเสรี จึงส่งผลดีต่อผู้ผลิตและบริโภค ได้รับประโยนช์จากการแข่งขัน สามารถซื้อสินค้า และบริการ ในราคาถูก แต่ดี 
 
ไม่ห็นด้วย 
1. การเปิดเขตการค้าในประเทศคู่ค้านั้น ทำให้ประเทศเสียเปรียบทางการค้า ได้น้อยกว่าเสีย เพราะศักยภาพในการแข่งขันเรายังน้อยกว่าหลายๆประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ล้วนแต่ได้เปรียบการค้า ประเทศมหาอำนาจ มีทั้งเงิน ความรู้ความสามารถ เทคโนโลยี และมีศักยภาพทางการแข่งขันสูง ระบบ FTA จึงเหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยนช์ และทรัพยากร ต่อประเทศที่กำลังพัฒนา และด้อยพัฒนา 
 
2. ในการเปิดการค้าเสรี FTA นั้น ประเทศมหาอำนาจยังมีการสร้างกำแพงทางการค้า ช่วงชิงความได้เปรียบทางด้านกฎหมาย ทำให้ประเทศคู่ค้า ไม่สามารถส่งสินค้าเข้าไปขาย แต่รับสินค้าเข้ามาในประเทศมาก ทำให้ขาดดุลการค้า ส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศได้ 
 
สรุป 
การเปิดเขตการค้าเสรี FTA เป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นการขยายตลาดทางการค้า การลงทุน ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ และประชาชนในประเทศโดยรวม แต่รัฐบาลต้องรู้เขา รู้เรา เพราะเป็นการช่วงชิงความได้เปรียบทางการค้า คือได้กำไร เพราะฉนั้นรัฐบาลต้องเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน วิเคราะห์ผลได้ผลเสียทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ได้ประโยนช์หรือเสียประโยนช์จากการเปิดเสรีทางการค้า FTA กับประเทศคู่ค้า
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 15:19:05
อ.วิษณุ บุญมารัตน์ 
น.ส.วิไล ไพรวัลย์ 
รหัส 47528942 เลขที่ 60 
วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
แสดงคามคิดเห็นเกี่ยวกับการคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FTA ในโครงสร้างทุนนิยมทักษิณ  
นโยบาย FTA ในอดีต รัฐบาลไทยไม่ได้มีความกระตือรือล้นในเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยจนม าถึงคฯะรัฐบาลในปัจจุบันได้เล็งเห็นความสำคัญของการค้าระหว่างป ระเทศขึ้นและจึงได้เป็นข้อแย้งกันในปัจจุบัน และในความคิดของดิฉันเห็นว่า 
ในส่วนที่เห็นด้วย........... 
1.) การทำเอฟทีเอมีประโยชน์ทำให้เศรษฐกิจการค้า การส่งออกขยายตัว ซึ่งทำให้ทุก ๆ ฝ่ายได้ประโยชน์อย่างทั่วถึง และทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่น ๆ  
2.) กับการวมกลุ่มการทำการค้าเสรีจะนำประโยชน์มาสู่ประเทศชาติเพราะ ว่าการค้าาระหว่างประเทศจะคล่องตัวมากขึ้น 
3.) การรวมของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่จะทำให้เกิดการจัดระเบียบธุระกิจต ามมา 
ในส่วนที่ไม่เห็นด้วย.......... 
1.) การทำเอฟทีเอเปฌนการที่ทำแล้วทำให้เสียเปรียบต่างชาติมาก เพราะไม่ได้เริ่มจากจุดเดียวกัน เมื่ในทางที่ต่างชาติเริ่มมาก่อนนานแล้ว จึงขาดความทัดเทียมกัน 
2.) ทำให้เกิดการเสียดุลการค้า 
3.) ทำให้ต่างประเทศเข้ามากอบโกยประโยชน์จากไทย 
สรุป...................... 
ไม่เห็นด้วยกับการทำเอฟทีเอของไทยเพราะว่าทำให้ไทยเสียเปรียบต่ างชาติในหลาย ๆ ด้านและยังทำให้เสียดุลทางการค้า และยังไม่ได้ผลประโยชน์เท่าที่ควร และนโยบายดังกล่าวยังมีประโยชน์มากกับประเทศที่เจริฯแล้วอย่างส หรัฐเพราะประเทศเหล่านี้จะหวังกอบโกยประโยชน์จากประเทศที่ด้อยพ ัฒนา ดังนั้นการที่เราจะตกลงทำเอฟทีเอนั้นเราควรคำนึงถึงส่วนได้ส่วน เสียก่อนที่จะตกลงทำ 
ที่มา จาหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 
อ.วิษณุ บุฯมารัตน์ การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย
FTA
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 16:16:02
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์  
นายอนุวัฒน์ เสริมศรี 
รหัส 47529215 เลขที่ 76  
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
เวลาเรียน 9.00-12.00 น. 
 
:roll เห็นด้วย :roll  
- จะทำให้ประเทศเรามีการส่งออกได้มากขึ้น 
- ก้าวทันกับประเทศคู่ค้า 
- มีการเจรจาต่อรองได้มากขึ้น 
- ลดหย่อนการเสียภาษีส่งออกไปยังต่างประเทศ 
- เอกชนเป็นผู้ดำเนินการโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 
 
:sigh ไม่เห็นด้วย :sigh 
- สินค้าที่ส่งออกอาจมีการกักตุนกันได้เอง 
- รัฐบาลมักอยู่เบื้องหลังการลงทุน 
- ประชาชนขาดความรู้ 
- ผลประโยชน์ตกอยู่กลับกลุ่มคนรวยหรือพวกพ้อง 
- สินค้าบางประเภทอาจมีการลดจำนวนการส่งออก 
- เกษตรกรถูกกดราคาสินค้า 
- ประชาชนไม่มีสิทธิเข้าไปเรียกร้องต่อรองเอง 
- ราคาสินค้าจะลดลงเพื่อที่จะแข่งกับต่างประเทศ 
 
;) การประกาศใช้นโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่รัฐบาลออกมาหรือมีการเจรจาต่อรองกับต่างชาติจะเห็นได้ว่าต้น ทุนต่าง ๆ ของประชาชนที่ลงทุนไปนั้นจะสูงแต่ผลได้รับกลับคืนนั้นตกต่ำ ถึงแม้รัฐบาลจะหาวิธีการเจรจาต่อรองในด้านต่าง ๆ ก็ตามก็จะเห็นว่ายังถูกกลุ่มประเทศคู่ค้าเอาเปรียบอยู่เสมอซึ่ง ผลร้ายนั้นไม่ได้ตกอยู่กับรัฐบาลเลยแต่มันกับมา ;)
การค้าแบบเสรี FTA
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 16:24:52
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์  
นายธีรวุฒิ สุระประเสริฐ 
รหัส 47528502 เลขที่ 27  
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
เวลาเรียน 9.00-12.00 น. 
 
:) เห็นด้วย :)  
1. ทำให้ไทยเสียภาษีการส่งออกที่ต่ำลง 
2. ทำให้อุตสาหกรรมของไทยประเภทต่าง ๆ ได้มีชื่อเสียง 
3. ทำให้การค้าระหว่างประเทศดำเนินและขยายตัวไปอย่างกว้างขวาง 
4. ทำให้อุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ได้ "Go Inter" 
5. อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยนั้นได้กำไรมากมาย 
 
:x ไม่เห็นด้วย :x  
1. อาจมีการเรียกเก็บสินบนจากนักธุรกิจ 
2. ประชาชนทั่วไปไม่สามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้ว่าโปร่งใสห รือไม่ 
3. คนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดกับไม่ใช่กลุ่มผู้ผลิต แต่กลับเป็นกลุ่มของพรรคพวกคนในรัฐบาล 
4. อาจส่งผลให้ธุรกิจกระทบกระเทือนและเสียหาย 
 
:roll  
FTA นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียจากการศึกษานั้นผมเห็นว่าข้อเสียนั้น จะมากกว่าข้อดี เพราะคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือรัฐบาล 
:roll
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 16:47:23
อ.วิษณุ บุญมารัตน์ 
นาย ถวัลย์ กิตติไชยเจริญกุล 
รหัส 47528421 เลขที่ 19 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 09.00-12.00 น. 
แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หัวข้อเรื่อง การคอรัปชั่นเชิงนโยบายFTA ในโครงสร้างทุนนิยม ทักษิณ ฉบับวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2548 
 
ข้อดี 
FTA เป็นนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศ ที่กำลังจะแปรเปลี่ยนไปนับตั้งแต่รัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี FTA ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก ของนานาประเทศทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น การตัดสินใจของรัฐบาลทำให้แนวโน้มทางเศรษฐกิจ มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้นข้อดีที่ประเทศเราสามารถทำการค้าระหว่างประเทศกับประเทศ อื่นๆ ได้อย่างไม่มีปัญหาก็คือ ประเทศเหล่านั้นได้ดูแล้วว่าประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่น่าจะท ำการค้าด้วย เพราะหวังผลกำไรได้สูงทำให้ประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือในด้านกา รค้าซึ่งมี พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเอง 
 
ข้อเสีย 
FTA นั้นเปรียบเสมือนเป็นกับดักทางด้านเศรษฐกิจ ที่ไม่สามารถแสดงบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าประเทศไทยได้อย่ างอเนกอนันต์ต่อไปในอนาคตได้ หากกระทำไปด้วยความไม่รอบคอบ มองผลประโยชน์แค่เพียงระยะสั้น โดยขาดการศึกษาให้รอบคอบรัดกุมถึงผลดีผลเสีย 
ตัวอย่างเริ่มต้นที่ประเทศจีน พบว่า นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการลงนานกับจีน ประเทศไทยเสียเปรียบประเทศจีนมาก เพราะประเทศไทยนำเข้าผักและผลไม้จากจีนเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 222 ส่วนจีนนำเข้าเพิ่มขึ้นแค่ร้อยละ 80 ฝ่ายไทยจึงขาดดุลการค้ามหาศาลกับจีนทันที 
การค้าเสรีเปรียบเสมือนมนต์ขลังสำหรับเศรษฐกิจโลกไปแล้วในปัจจุ บัน แต่ก็ต้องระมัดระวังเมื่อประเทศเกษตรกรรมเล็กๆ อย่างประเทศไทย ต้องค้าขายกับประเทศระดับอภิมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลก อย่าง จีน,สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เป็นสาเหตุสำคัญที่นำประเทศไทยไปสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งร้ายแ รงที่สุด เมื่อปี 2540 ที่ทำให้ธุรกิจล้มระเนระนาดมาจนถึงทุกวันนี้ 
 
สรุป 
สถานการณ์ของประเทศไทย 
การที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการทำการค้าเสรีกับแต่ละประเทศกับคู ่ค้านั้นจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ การผลิตและการตลาดทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบทางการค้า ประเทศอื่นที่ยอมทำการค้ากับไทย เพราะประเทศเหล่านั้นได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากปร ะเทศไทย และประเทศอื่นๆ เล็งเห็นด้วยว่าประเทศไทยมีจุดอ่อนในด้านเศรษฐกิจอยู่มากนั้นเอ ง. 
 
 
เขตการค้าเสรีดีจริงหรือ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 16:55:30
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางสาวภาวิณี นิลเจียม 
รหัส 47528772 เลขที่ 49 
วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร 
ม. บูรพา เวลาเรียน 9.00 - 12.00 น. 
 
ประเทศไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนโย บายของรัฐบาล หรือเรื่องเศรษฐกิจก็เข้าสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกิดมีแนวทางการบริหารเศรษฐกิจแบบใหม่เกิดขึ้น คือ ข้อตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี (FTA) โดยรัฐบาลชุดพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร มีการเล็งถึงผลสำเร็จจากการทำข้อตกลงการค้าเสรในระดับทวิภาคี (Free Trade Agteement : FTA) ที่ประเทศไทยทำไว้กับหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปี่น เปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และกลุ่มประเทศเอเซียใต้หรือบิมส์เทค เช่น บังคลาเทศ อินเดีย พม่า และศรีลังกา 
จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศที่มีการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆมีความคึกคักกันอย่างมาก เพราะการทำเขตการค้าเสรีนั้นเป็นลักษณะเขตการค้าที่ไม่มีใครได้ เปรียบหรือเสียเปรียบ คือทุกฝ่ายได้ประโยชน์ (win-win situation) ซึ่งจะช่วยในการจัดสรรทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้ผลิตและผู ้บริโภค จะเห็นได้ว่าในการจัดให้มีเขตการค้าเสรนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเส ียต่างๆ จึงขอสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการค้าเสรี (FTA) ดังต่อไปนี้คือ 
 
เห็นด้วย 
1. ในการจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) และการรวมกลุ่มต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นนำไปสู่ผลประโยชน์ทางการเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ นั้นๆ เมื่อผลกระทบทางบวกที่เพิ่มปริมาณการค้าระหว่างประเทศคู่สัญญาม ีมากกว่าผลกระทบทางลบ 
2. ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำของผลประโยชน์ระหว่างประเทศคู่ค้าก็จ ะลดหรือหมดไป เพราะทำให้เห็นถึงความเที่ยงธรรม และโปร่งใส 
3. ทางด้านเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพราะรัฐบาลจะมีบทบาทน้อยลง เช่น มีการให้เอกชนเข้ามาดำเนินการค้าระหว่างประเทศโดยไม่มีสิ่งกีดข วาง และไม่มีข้อจำกัดเสรีภาพทางการค้า เช่นเ เรื่องภาษีการกำหนดโควต้าสินค้าเข้าและสินค้าออก การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 
4. สถานภาพด้านอุตสาหกรรมรถยนต์และตลาดรถยนต์ ประเทศไทยปัจจุบันมีความคึกคักและมีความฟื้นตัวเร็วมาก เพราะเรื่อง FTA ทำให้มีแรงหนุนเรื่องอัตราดอกเบี้ยต่ำ และส่งเสริมการขายและแรงผลักดันจากแผนแม่บทอุตสาหกรรม 
 
ไม่เห็นด้วย 
1. ระบบทุนนิยมที่มีหลักการค้าเสรี FTA ไม่ได้รับความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจเพราะประเทศที่มีฐานะทางเ ศรษฐกิจอ่อนแอกว่าจะไม่ได้รับประโยชน์จากแนวทางทุนนิยมเสรีเท่า ที่ควร เพราะไม่สามารถไปแข่งขันกับบรรษัทข้ามชาติได้ อย่างเช่นประเทศไทย 
2. การถ่ายโอนอำนาจหรือการแปรรูปต่างๆ ไปสู่เอกชนทำให้นักลงุทนชาวต่างชาติเข้ามาขูดรีดทั้งทรัพยากรธร รมชาติต่างๆ และรวมถึงการจ้างแรงงานในราคาที่ถูก 
3. การทำสัญญาข่อตกลงการค้าเสรีระหว่างกันนั้นประเทศที่ไม่กฎหมายห รือระเบียบในการปกป้องคุ้มครองการค้าจะเกิดการเสียเปรียบและทำใ ห้ธุรกิจเสียหายทำให้เกิดปัญหาสังคมและกระทบต่อความั่นคงของประ เทศแทนที่จะเป็น "การค้าเสรีที่ รู้เขา รู้เรา" ก็กลายเป็นว่า "การค้าที่ไม่เป็นธรรม คือรู้เรา แต่ไม่รู้เขา" 
 
สรุป 
ข้อตกลงเขตการค้าเสรี FTA ประเทศไทยในปัจจุบันนั้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะสัญญา FTA เป็นสัญญาที่รัฐบาลไทยเสนอให้จัดทำขึ้น ทำให้อำนาจทางการเมืองและอำนาจทางธุรกิจเป็นเรื่องเดียวกัน จึงทำให้เกิดมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันเกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใกล้ชิดนักการเมือง เพราะกลุ่มเหล่านี้จะมีการใช้อำนาจในทางที่ผิด เช่น เกิดการคอรัปชั่น ประชาชนผู้ไม่รับรู้ซึ่งไม่ได้รับประโยชน์จากสัญญาแต่กลายเป็นแ พะที่คอยรับผลกระทบจากการกระทำนักการเมืองที่เห็นแก่ตัว จึงทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับประชาชนคนไทย 
 
FTA ในภาคเศรษฐกิจไทย
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 17:37:12
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
นายศรัทธาวุฒิ ผินเนตร 
รหัส 47528992 เลขที่ 62 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 09.00 - 12.00 น. 
 
FTA เป็นการค้าเสรีมีประโยชน์ในการทำเศรษฐกิจการค้าขายการส่งออกขยา ยตัว มีความจำเป็นต้องทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงการค้าระหว่างประเทศของไ ทย การทำในลักษณะนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ทุกฝ่ายได้ประโยชน์จะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประ สิทธิภาพ เป็นผลดีกับสวัสดิการโดยรวมตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้ บริโภคโดยรวม 
 
ไม่เห็นด้วย  
1. FTA เป็นการค้าเสรีและเป็นการรวมกลุ่ม จะนำไปสู่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมจะมีผลกระทบมากกับการค้าร ะหว่างประเทศ 
2. ประเทศไทยอาจจะเสียผลประโยชน์ให้กับประเทศมหาอำนาจที่มีการพัฒน ามากกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่าในเชิงกลไกการตลาด  
3. ถ้าประเทศไทยเปิดการค้าเสรีอาจทำให้เสียดุลการค้ากับประเทศต่าง ชาติได้ 
4. กลุ่มทุนขนาดใหญ่ต่าง ๆ มักจะได้ผลประโยชน์จากนโยบายของรัฐเป็นการตอบแทนจากการเป็นผู้ส นับสนุนพรรคการเมือง อาจเกิดปัญหาการคอรัปชั่นทางนโยบายจะปรากฎให้เห็นอยู่บ่อย ๆ และเพิ่มความรุนแรงมากขี้น 
 
เห็นด้วย  
1. การทำ FTA จะทำให้เศรษฐกิจการค้าขายการส่งออกขยายตัว มีโอกาสเปิดช่องทางไปสู่ตลาดโลก จะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธ ิผล เป็นผลดีทางเศรษฐกิจของไทย 
2. การมีกฏหมายปกป้องคุ้มครองการค้า ก็จะไม่เสียเปรียบ และไม่ส่งผลกระทบให้ธุรกิจเสียหาย ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมและความมั่นคงของประเทศ 
3. FTA เป็นการทำในลักษณะที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ เพราะการขยายตัวของเศรษฐกิจและอิสระจากการค้าขาย 
 
สรุป  
การค้าเสรี (FTA) เป็นการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจที่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศให้มีคว ามเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ แต่ก็ต้องระมัดระวังเมื่อประเทศเกษตรกรรมเล็ก ๆ อย่างประเทศไทยต้องค้าขายกับประเทศอภิมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกอย ่าง จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 
ทั้งนี้ ปรัชญาการค้าเสรีได้ถูกเปลี่ยนจากผลประโยขน์ของชาติโดยรวมมาเน้ นที่ความมั่นคงของตลาดที่เน้นการเปิดโอกาสให้กลุ่มนักลงทุนธุรก ิจเข้ามาหาผลประโยชน์ได้มากขึ้น 
:eek :grin :sigh
นโยบาย การเปิดการค้าเสรี FTA
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 17:42:41
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางสาวจันทิมา โนรี 
รหัส 47528308 เลขที่ 11  
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร  
ม.บูรพา ภาคเรียนที่ 2 เวลา 9.00 - 12.00 น  
 
เห็นด้วย  
1.การเปิดเขตการค้าเสรี FTA ส่งผลดีให้มีการขยายตลาดการค้า การลงทุน เป็นการกระตุ้นเศษฐกิจ สามารถนำรายได้เข้าประเทศ ทำให้เศรษฐกิจในประเทศเกิดการขยายตัว เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ประชาชนมีรายได้เพิ่มศักยภาพในการใช้จ่าย รัฐบาลมีงบประมาณในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น 
 
2.การเปิดเขตการค้าเสรี FTA ทำให้เกิดการแข่งขันของภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง ทำให้ส่งผลดีต่อประชาชนที่มีทางเลือกในการซื้อสินค้าและบริการเ พิ่มมากขึ้น ได้สินค้าราคาถูก และมีคุณภาพดี  
 
ไม่ห็นด้วย  
1. ประเทศมหาอำนาจที่มีศักยภาพทางการแข่งขันสูง ทั้งด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และอำนาจทางการเงิน ทำใด้เปรียบประเทศกำลังพัฒนา และด้อยพัฒนา เมื่อเปิดเขตการค้า ทำให้ประเทศคู่ค้าขาดดุลการค้า และสูญเสียทรัพยากรภายในประเทศ เพราะไม่สามารถแข่งขันทางการค้าจึงตกเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียว  
 
2. ประเทศมหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น อาศัยศักยภาพทางการแข่งขันสูง และความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ทำให้ได้เปรียบต่อประเทศคู่ค้า โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้า จะเห็นว่าสินค้าภาคการเกษตรหลายๆชนิด ไม่สามารถส่งเข้าไปขายในประเทศดังกล่าวได้ เพราะมีการวางมาตราฐานการตรวจสอบ และคุณภาพของสินค้า ไว้สูงมาก ส่งผลให้สินค้าตีกลับ ทำให้สูญเสียทั้งเงิน และเวลา ผลตามมาทำให้ประเทศขาดดุลทางการค้า 
 
สรุป  
การเปิดเขตการค้าเสรี FTA นั้น เป็นการขยายตลาดทางการค้า การลงทุน เกิดการแข่งขัน สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น ประชาชนและซื้อสินค้าและบริการได้ถูกลง เนื่องจากการเปิดการค้าแบบเสรี ประเทศที่มีศักยภาพมากกว่าจะได้เปรียบทางค้า ประเทศที่มีศักยภาพทางการแข่งขันน้อยกว่าจะถูกเอาเสียเปรียบ ดั้งนั้น รัฐบาลต้องประเมินศักยภาพของประเทศของตนกับประเทศคู่ค้า ต้องรู้เขา รู้เรา ต้องวิคราะห์ผลได้ ผลเสีย ในระยะสั้นและระยะยาว ให้ดีก่อนเปิดการค้าเสรี ถ้าศักยภาพมากกว่าก็ได้กำไร คือได้ประโยนช์ แต่ถ้าศักยภาพน้อยกว่าก็ถูกเอาเปรียบ คือ เสียประโยชน์ และที่สำคัญประโยนช์ที่ได้รับต้องเป็นประโยชน์ของประชาชนโดยรวม ในประเทศ ไม่ใช่ประโยชน์ตกไปอยู่ในกลุ่มคนบางกลุ่ม
ผลกระทยจาก FTA 57
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 17:46:00
อาจารย์ผู้สอนวิษณุ บุญมารัตน์ 
นางสาววรางคณา ทรัพย์สมบัติ 
รหัส 47528877 เลขที่ 57 
วิชา เศรษฐศาสตร์ การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 09.00 – 12.00 น. 
 
 
การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FTA 
ในโครงสร้างทุนนิยมทักษิณ 
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีทวิภาคีกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
เห็นด้วย [ FTA ] 
การค้าเสรี เอฟทีเอ น่าจะมีทั้งข้อดี และข้อเสีย และอาจมีผลประโยชน์แฝง หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ของกลุ่มธุรกิจบางกลุ่ม 
ยกตัวอย่าง เช่น 
1. เนื่องจากมีการกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องของการกำหนดภา ษีที่มีมูลค่าที่ต่ำลง ประชาชนก็จะได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาสินค้า / บริการที่มีราคาต่ำลง จากการค้าเสรีแบบทวิภาคีนิยม ราคาของสินค้าที่ถูกลงนั่นคือผลประโยชน์ที่ประชาชนนั้นได้รับ จาก FTA 
2. ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง และกำลังพัฒนาไปในด้านต่าง ๆ ที่ถูกแก้ไขให้มีจุดยืนที่ดีขึ้น จะเป็นการดีกว่าหากเราจะได้ทดลองในบางสิ่งที่ทำให้เราได้รับผลด ี , ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เราพึงได้อย่างสุจริตจากการตกลงการค้า จึงเป็นการดีที่เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงทางการค้านี้ 
3. การค้าเสรีที่เกิดขึ้นเป็นผลทำให้กำแพงภาษีของคู่ค้าขายต่ำลง การค้าขายที่มีภาษีที่ต่ำลงก็จะทำให้เราได้สินค้าที่มีคุณภาพแต ่ราคาย่อมเยาว์ 
 
ไม่เห็นด้วย[ FTA ] 
1. อาจทำให้เราเกิดการเสียเปรียบดุลการค้าระหว่างประเทศจากการทำกา รค้าเสรีเนื่องจากภาคความนิยมของประชาชนที่อาจมีความนิยมของนอก เมื่อมีการบริโภคของนอกจากภาคประชาชนมากขึ้นเรื่อย อาจส่งผลกระทบกับสินค้าไทยที่เป็นประเภทเดียวกันที่เป็นบางอย่า งที่เราสามารถผลิตได้เอง เช่น กาแฟ ผลไม้ หากอัตราการบริโภคของไทย คือสินค้าไทยด้วยกว่าสินค้าต่างประเทศนั่นคือ เรากำลังเสียเปรียบทางการค้า เปรียบเหมือนเราล้มเหลว 
2. อาจส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ผลิต เช่น เกษตรกร เพราะประเทศไทยส่วนใหญ่ยึดอาชีพหลักในการทำเรือก ส่วนไร่ นา หากสินค้าประเภทนี้มาจากต่างชาติในราคาที่ต่ำกว่า เกษตรกรอาจได้รับผลกระทบโดยตรง คือต้องลดราคาผลไม้ของตนเองลง ทำให้มีรายได้ต่ำลง 
สรุป 
FTA การค้าเสรี อาจไม่ได้ให้ประโยชน์กับประเทศไทยเราสักเท่าไร เพราะจากสถานการณ์จริงพลว่า ต่างชาติต้องการที่จะส่งสินค้ามาตีตลาดไทยเราเสียมากกว่า ทำให้ยิ่งเพิ่มค่านิยมการบริโภคของนอกเข้าไปอีก ซึ่งจะทำให้เราเสียเปรียบทางด้านดุลการค้ามากเลยทีเดียว 
 
ความคิดเห็นการคอรัปชั่นนโยบาย FTA ในโคร
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 17:46:47
อาจารย์ วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางสาว นันทนา รอดแจ้ง 
รหัส 47528536  
เลขที่ 30 
วิชา เศรษฐศาตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 9.00-12.00 น 
 
การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FTA ในโครงการทุนนิยมทักษิณ 
 
เห็นด้วย 
1. ทำให้ประเทศไทยมีการทำการค้ากับต่างประเทศเพิ่มมากขี้น อาจทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น 
2. การทำการค้ากับต่างชาติทำให้มีเงินตราจากต่างประเทศเข้าสู่เมือ งไทย เพิ่มมากขี้น 
3. เห็นด้วยที่ได้มีการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีและการรวมกลุ่มต่างๆ จะนำไปสู่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติ โดยรวมแล้วผลกระทบจะมาในทางบวกมากกว่าทางลบของการทำการค้าระหว่ างประเทศก็ได้ 
4. ช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธ ิผลและเป็นผลดีกับผู้บริโภค 
5. เห็นด้วยที่มีการไหลรวมของกลุ่มทุนธุรกิจขนาดใหญ่ และส่งผลให้มีการบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมือง ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน 
 
ไม่เห็นด้วย 
1. ที่มีการทำสัญญาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศที่ไม่มีกฎหมายห รือระเบียบภายในปกป้องคุ้มครองการค้าก็จะเสียเปรียบ และส่งผลกระทบให้รธุรกิจเสียหาย มันเกิดปัญหาทางสังคมและความมั่นคงของชาติ 
2. ไม่เห็นด้วยทีว่าการที่เราเปิดการค้าเสรีทำให้ไม่มีอะไรดีขึ้น ทำให้เกิดการคอรัปชั่นกันขึ้นมามีทั้งผลประโยชน์แอบแฟง ทำให้ประเทศชาติเกิดความเสียหาย 
3. ส่วนการค้ายานยนต์ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงสำหรับประเทศไทยมี่ มีความคึกคักกันอย่างมาก แต่ทำไมประเทศไทยกำลังดำเนินการทำเขตการค้าเสรีกับแต่ละประเทศจ ะทำให้เกิดผลกระทบในด้านการตลาด ทำให้มีการลดภาษีลงไปเรื่อย ๆจนเหลือศูนย์ 
4. ไม่เห็นด้วยทีว่าเมืองไทยมีการตีตลาดทางด้านยานยนต์แต่ทำให้ไม่ สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้เลย 
5. ไม่เห็นด้วยทีว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติ ทำไมต้องกลายเป็นผลประโยชน์ของผู้อยู่เบื้องหลัง ทุกอย่างล้วนเป็นผลประโยชน์ของชาติทั้งนั้น 
 
สรุป 
การเปิดการค้าเสรี ทำให้ประเทศชาติดีขี้นหรือมีการคอรัปชั่นกันมากขี้น ทุกอย่างที่ได้ลงทุนลงไป ไม่ว่าจะเป้นการลงทุนในด้านใดก็ตาม ทุกอย่างมีแต่การหวังผลและผลที่จะได้กันทั้งนั้น จึงทำการเปิดการค้าเสรีเป็นเป้าหมายของกลุ่มนายทุนข้ามชาติที่จ ะเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจในเมืองไทย เพราะการค้าที่ไม่เป็นธรรมในลักษณะ รู้เรา ไม่รู้เขา จึงทำให้ประเทศไทยต้องเปลี่ยนสถานะไปอย่างชนิดที่ทุกคนขากไม่ถึ ง 
จงหันหลังกลับมามองสภาพทางเศรษฐกิจของไทย ด้วยว่าเป็นอย่างไร และจงกลับนำความรู้ที่มีมาพัฒนาประเทศชาติของเราให้ดีขี้นกว่าเ ดิม 
 
 
FTA จริงๆ น่ะ เป็นอย่างไร
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 17:56:18
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์  
นางสาวจุฑามาศ กล่อมประเสริฐ 
รหัส47528340 เลขที่ 14 
วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร  
ม. บูรพา เวลาเรียน 9.00 - 12.00  
 
การเปลี่ยนแปลงของประเทศในเรื่องการค้าเสรีในระดับทวิภาคีนั้น หรือ เรียกภาษาอังกฤษ ว่า FTA ที่ไทยได้ทำไว้หลายประเทศนั้น อาจมีทั้วคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
ซึ่งดิรฉันเห็นด้วย 
1. การเปิดการค้าเสรีนั้น เป็นการเปิดตลาดของประเทศไทยให้ต่างประเทศได้รู้จักและยอมรับทา งเศษฐกิจของและประสิทธิภาพของประเทศไทย 
2. ต่างประเทศจะยอมรับในประเทศมากขึ้นและทำการค้ามากขึ้นทำให้ประช าชนในประเทสมีงานทำเพิ่มขึ้น ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรและอาจทำให้ผลผลิตในไทยมีการแข่งขันและขย ายตัว และพัฒนาคุณภาพสินค้ายิ่งขึ้น 
3. บางอย่างไทยก็ได้เปรียบต่างประเทศเพราะสินค้าในไทยที่มีต่างประ เทศไม่มีทำให้มีการเจริญเติบโตทางด้านเศษฐกิจ 
4. เป็นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อเอื่อผลประโยชน์ในด้านอื่นต่อไปภาคหน้า 
5. :grin :) เปิดโอกาศให้เอกชนเข้ามาลงทุน และขยายกิจการทำให้เศษฐกิจในประเทศขยายตัว และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้จัดการให้มีประโยชน์และประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
6. ทำให้ประเสไทยได้ลดหย่อนภาษีบางรายการกับต่างประเทศได้ 
 
ไม่เห็นด้วย 
1. ประเทศยังไม่ความพร้อมที่จะส่งสินค้าออกไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ ว เพราะสินค้าของประเทศไทยบางอย่างต้องยอมรับว่ายังไม่มีตรฐานในก ารส่งออกทำให้ต้องส่งตีกลับคืนเป็นประจำ ทำให้ส่งผลเสียหายต่อประเทศ 
2. กำแพงภาษีของต่างประเทศสูงกว่าประเทศไทย ยังถือว่าเสียเปรียบเรื่องนี้อยู่ 
3. แรงงานในประเทศไทยมีค่าแรงสูงกว่าบางประเทศทำให้สินค้าที่ส่งออ กมีราคาสูงทำให้สินค่าบางอย่างขายไม่ดี 
4. ต้องมีกำหนดมาตรฐานและกฏหมายที่แน่นชัดที่จะช่วยให้ประเทศไทยไม ่เสียเปรียบต่างประเทศ 
5. ผลประโยชน์บางอย่างที่เอื่อแค่บุคคลไม่กี่กลุ่ม ซึ่งทำให้บุคคลบางกลุ่มเดือดร้อน 
 
สรุป 
การเปิดการค่าเสรีนั้น มันอาจจะมีประโยชน์ต่อประเทศไทยอยู่เหมือนกัน ทางด้านเศษฐกิจ แต่ถือว่ายังน้อยอยู่เพราะประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและคุณภาพท ี่สู่ต่างประเทศไม่มได้ ทั้งผลิตภัณฑ์และค่าแรงงาน เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ เช่น การกำหนดกำแพงภาษี หรือข้อตกลงที่จะทำให้เราไม่เสียเปรียบเขาอยู่ ซ :x
ความคิดเห็นเรื่อง FTM ในโครงสร้างทุนนิยม
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 17:56:21
อาจารย์วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางสาวนารี ยืนยิ่ง 
รหัส 47528552 เลขที่ 32 
วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
เวลาเรียน 9.00 น. - 12.00 น. 
 
สถานการ์ที่แต่ละประเทศเร่งเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างกัน รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษัณ ชินวัตร เดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีอย่างเข้มข้น แม้จะมีเสียงคัดค้านทางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจไทยนั้นมีอยู่ตลอดเวลา สังคมเศรษฐกิจไทยได้เข้าสู่สภาวะการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเ ล็งผลเลิศจากการทำข้อตกลงการค้าเสรีในระดับ 
ทวิภาคี ที่ไทยทำไว้กับหลายประเทศ เอฟทีเอ นั้นเปรียบเสมือนกับดักทางเศรษฐกิจที่แสดงบทบาทต่อการเปลี่ยนแป ลงโฉมหน้าประเทศไทยอย่างอเนกอนันต์ในอนาคต ข้าพเจ้าจึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ เอฟทีเอ ดังนี้ 
 
ไม่เห็นด้วย 
 
1) การทำ เอทีเอ จะทำให้แระเทศไทยเสียเปรียบต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณ๊ที่ประเทศคู่เจรจามิได้เริ่มต้นจากจุดเ ดียวกัน หรือ มิได้มีอำนาจจากการต่อรองที่ทัดเที่ยมกัน 
2) จะได้ประโยชน์เพียงแค่ระยะสั้นโดยขาดการศึกษาให้รอบคอบ และมีความรู้อย่างแท้จริงทำให้เสียงผลประโยชน์ได้หากเราไม่มีคว ามรู้เท่าทันประเทศร่าม 
3) ผลประโยชน์ทับซ้อนต่างจากการคอรัปชั่น คือ ขณะที่การคอรัปชั่นนั้นผู้มีอำนาจจะเรียกสินบนจากนักธุรกิจ และประชาชนที่ทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและโปรงใส ขณะเดี่ยวกันก็อาศัยอำนาจให้สิทธิพิเศษกำหนดนโยบายเพื่อให้เอื้ อประโยขน์แก่ธุรกิจบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนใกล้ชิดรั ฐบาลเป็นการต่างตอบแทน 
4) ปล่อยให้เอกชนดำเนินการค้าระหว่างประเทศโดยปราศจากสิ่งกีดขวางแ ละข้อจำกัดเสรีภาพทางการค้า เช่นการตั้กำแพงภาษี และการครอบคุมหรือการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นอุปสรรค์ กีดขวางทางการค้าระหว่างประเทศ 
5) ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอ่อนแอกว่ากลับมิได้รับประโยชน์จากแ นวทางทุนนิยมเสรีเท่าที่ควรเพราะมิอาจแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติ จากประเทศในโลกที่หนึ่ง 
 
เห็นด้วย 
 
1) จากการทำเอฟทีเอของไทยมีประโยชน์ในการจะทำให้เศรฐกิจการค้าขาย การส่งออกขยายตัว และมีความจำเป็นต้องทำเพื่อมิให้ไทยต้องตกยุคตกสมัยนั่นเอง 
2) เพิ่มปริมาณการค้าระหว่าประเทศคู่สัญญา และผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต่างๆ ได้แผร่กระจายไปทั่วประเทศมีการทำสัญญาเอฟทีเอ 
3) ยังดีที่ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศดำเนินกา รขยายตัวไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่ สุดและเป็นผลดีต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจ ตลอลจนเกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยส่วนรวม 
4) กลุ่มอุสาหกรรมรถยนต์ไทยยังคงมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตอย่างต่ อเนื่อง เพราะว่าได้รับแรงหมุนจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ อุตสาหกรรมยานยนต์ที่มุ่งหมายให้ประเทศไทยได้เป็นดีทรอยต์แห่งเ อเชียภายในปี พ.ศ. 2553 โดยมีเป้าหมายการผลิตรถยนต์รวม 1.8 ล้านคันภายในปีนั้นเลยทีเดียว 
 
สรุป 
 
ปรัชญาการค้าเสรีได้ถูดเปลี่ยนจากผลประโยชน์ของชาติโดยรวมมาเน้ นที่ความมั่นคั่งของตลาดที่เน้นการเปิดโอกาสให้กลุ่มทันธุรกิจเ ข้าหาผลประโยชน์ได้มากขึ้น เพื่อเปิดทางให้สังคมไทยได้ร่วมกันตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปรง ใสในสิ่งที่รัฐบาลทำเพื่อมิให้เอฟทีเอเป็นกับดักทางเศรษฐกิจที่ สามารถแสดงบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าประเทศไทยอย่งอเนกอนัน ต์ในอนาคตได้ 
:upset :upset :upset :roll
การคอรัปชั่นนโยบาย FTA
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 18:09:07
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางสาวกาญจนา น่วมทอง 
รหัส 47528243 เลขที่ 8 
วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร 
ม.บูรพา เวลาเรียน 9.00 - 12.00 น. 
 
เห็นด้วย คือ 
1. จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีการส่งออกมากขึ้น โดยการที่มีการค้าเสรีระหว่างประเทศจึงทำให้มีรายได้จากการส่งอ อกมากขึ้น 
2. ทำให้มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ โดยที่เรานั้นสามารถที่จะเลือกสินค้าที่จะมาลงทุนให้มีการลงทุน ที่น้อยที่สุด และได้กำไรในการขายสินค้า 
3. จะสามารถเปิดโอกาสกว้างให้กับธุรกิจบางประเภท โดยการที่ให้เสรีทางการค้า โดยการที่เราก็จะได้ส่งออกไปหาประเทศคู่ค้าเรา และประเทศนั้นก็จะมีการส่งของเข้ามาในประเทศไทยเหมือนกัน 
 
ไม่เห็นด้วย คือ 
1. ในการทำ FTA นั้นอาจจะมีประสบการณ์ที่ยังไม่เท่าเทียมกับประเทศอื่นที่มีประ สบการณ์มาแล้ว จึงทำให้ประเทศเรานั้นเสียเปรียบ 
2. เมื่อเราเปิดการค้าเสรีให้กับประเทศอื่นแล้วนั้น ทำให้นักลงทุนต่างชาตินั้นเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้น และก็จะทำให้มีการขูดรีดแรงงานให้มีราคาจ้างงานที่ถูกลง 
3. ในการทำ FTA ของ พ.ต.ท.ทักษิณ นั้นอาจมีประโยชน์แอบแฝงอยู่กับนโยบายที่เค้าได้กำหนดมา โดยที่เราในฐานะประชาชนนั้นไม่สามารถรู้เลยว่า เรานั้นได้รับอะไรจากการค้าเสรีบ้าง 
4. การส่งออกบางครั้งก็จะทำให้ประเทศไทยนั้นเกิดความขาดสมดุล คือ ในประเทศคู่ค้าของเรารับสินค้าไปแค่ 80% แต่เราต้องรับสินค้าจากประเทศคู่ค้านั้นมากกว่าที่เรานั้นส่งออ กเสียอีก 
5. การที่เราจัดทำ FTA นั้น ผู้ที่จะได้รับประโยชน์นั้นจะเป็นผู้ที่มีธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ใ นระดับประเทศ โดยกลุ่มพวกนี้จะได้รับประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย 
6. จะทำให้เกิดการคอรัปชั่นในประเทศ คือ จะมีการโกงกินประเทศ และมีการเรียกเก็บภาษีจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
 
สรุป 
ในการทำการค้าเสรีนั้น เมื่อขาดประสบการณ์ก็จะทำให้เกิดผลเสียทางด้านเศรษฐกิจ และจะทำให้ประเทศเกิดการขาดดุล และจะทำให้ชาวต่างชาติและภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท ทำให้ประเทศไทยตกเป็นลูกน้อง เพราะเปรียบเสมือนว่าเราขายประเทศให้กับชาวต่างชาติและเอกชน โดยที่รัฐนั้นไม่มีสิทธิแม้แต่อย่างเดียว 
ข้อตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี (FTA)
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 18:31:15
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์วิษณุ บุญมา 
ชื่อนักศึกษา นางสาวสุนิสา ตันเฮง 
รหัส 47529126 เลขที่ 71 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของนักบริหาร 
มหาวิทยาลัย บูรพา เวลาเรียน 09.00 น. – 12.00 น. 
 
**เห็นด้วยจากการค้าเสรีทวิภาคี (FTA) 
1. เห็นด้วยกับการที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่เล็งเห็นผลทางการค้าเสรีในระดับทวิภาคีที่ได้ทำไว้กับหลายปร ะเทศ อาทิ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอีกหลายๆ ประเทศ เป็นต้น ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้มีการเปิดการค้าเสรีหรือการทำ FTA นั่นเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้เศรษฐกิจการค้าขายและการส่งออก ได้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 
2. เห็นด้วยกับฝ่ายค้านเช่นกันที่บอกว่าการทำFTA จะทำให้ประเทศไทยเกิดการเสียเปรียบกับพวกชาวต่างชาติ เพราะในการส่งสินค้าออกนอกประเทศเราอาจจะต้องเสียภาษีในการส่งอ อกสูง จึงเป็นผลทำให้ประเทศของเราต้องเสียเปรียบชาวต่างชาติ 
3. เห็นด้วยกับการทำธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย และการเปิดตลาดรถยนต์ภายในประเทศซึ่งมีความคึกคักเป็นอย่างมากเ นื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นตัวฟื้นฟู ให้กับประเทศได้เร็วที่สุด 
 
**เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับการค้าเสรีทวิภาคี (FTA)** 
1 ไม่เห็นด้วยกับการทำ FTA เพราะอาจเป็นกับดักทางเศรษฐกิจที่สามารถเปลี่ยนแปลงการค้าระหว่ างประเทศของไทยได้อย่างมากมายในอนาคตได้ หากมีการกระทำการลงไปด้วยความไม่รอบคอบมองเห็นประโยชน์แค่เพียง ระยะสั้น โดยขาดการศึกษาให้รอบคอบและรัดกุมแล้วล่ะก้อผลดีผลเสียก็น่าจะน ำมาสู่ประเทศได้ ตลอดจนขาดการเปิดเผยผลการศึกษาต่อสาธารณชนเพื่อหาทางที่ดีที่สุ ดสำหรับประเทศไทย 
2 ไม่เห็นด้วยกับการมีคอรัปชั่นในการใช้อำนาจในการเรียกสินบนจา กนักธุรกิจ โดยที่ประชาชนที่ผิดกฎหมายไม่ต้องถูกจับ ดังนั้นผู้ที่กระทำผิดก็ลอยนวลกันทุกๆวันจากการรับสินบนและการใ ช้อำนาจในการเมืองมาช่วย 
3 ไม่เห็นด้วยกับการไหลรวมของกลุ่มทุนธุรกิจขนาดใหญ่ เพราะจะส่งผลทำให้เกิดการจัดระเบียบของภาคธุรกิจซึ่งการไหลรวมข องกลุ่มทุนธุรกิจนั้นรัฐบาลมักได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐเพื่อ เป็นการตอบแทนจากการที่เป็นผู้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทางการเม ืองในการที่สนับสนุนพรรคการเมืองนั้นฝ่ายตรงข้ามอาจมีโอกาสที่จ ะต้องประสบปัญหาจาการดำเนินทางธุรกิจได้ 
4 ไม่เห็นด้วยกับการที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทำให้ประเทศไทยหลีกเลี่ยงการค้าเสรีไม่ได้ ถ้า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้มีการทำการค้าเสรีต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศด้วย ถ้าขาดความระมัดระวังแล้วล่ะก้ออาจจะทำให้การค้าระหว่างประเทศแ ละเศรษฐกิจของประเทศแย่ลงได้ 
5 ไม่เห็นด้วยกับการที่ประเทศไทยไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์สินค้าตั ้งแต่แรก เช่น ข้าว และผลไม้ของไทย เพราะสินค้าเหล่านี้อาจนำรายได้มาสู่ประเทศและอาจเป็นเครื่องชั กนำในด้านการท่องเที่ยวให้นำรายได้ไปสู่เมืองไทยได้ 
 
**สรุป** 
ในปัจจุบันการค้าเสรีของไทยได้มีการถูกเปลี่ยนแปลงด้านการค้าขอ งกลุ่มผู้หวังผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมของประเทศ 
ดังนั้น ในการทำการค้าเสรีนั้นจึงเป็นกับดักทางเศรษฐกิจที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของประเทศไทยหากมีการกระทำลงไปโดยขาดการรอบค อบและไม่รัดกุมผลกระทบและผลเสียอาจนำมาสู่ประเทศไทยได้ 
 
***อยากให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในด้านต่างๆมากกว่าผู้ตาม เช่น ด้านเทคโนโลยี และการผลิตสินค้าของไทย ทุกวันนี้ประเทศไทยชอบกับการเลียนแบบมากจึงเป็นผลให้เกิดการขาด การพัฒนาด้านต่างๆเป็นอย่างมาก*** 
 
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 19:31:05
ชื่อ นายธนา โสมานันท์ 
ชื่ออาจารย์ อ.วิษณุ บุญมารัตน์ 
รหัส 47528487 เลขที่ 25 
วิชา เศษฐศาสตร์การเมืองการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
เวลาเรียน 09.00-11.50 น. 
 
ผลดีกับftaการค้าเสรี 
มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน 
ระหว่างผู้ลงนามในสัญญาFTAภายในประเทศนั้นๆมีผลผลิตที่มีการกำห นดคุณภาพมาตราฐานที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น 
มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เป็นตัวกระตุ้นธุรกิจการส่งออก การผลิต มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
ผลเสีย ไม่เห็นด้วยกับการค้าเสรีในระดับทวิภาคีfta 
หากกระทำโดยที่ไม่ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนสังคมเศรษฐกิจของไทยก็จะเร ิ่มแย่ลง 
และการที่ให้เอกชนเข้ามาดำเนินการทางการค้าโดยปราศจากสิ่งกีดขว างย่อมส่งผลกระทบต่างๆตามมา 
เปิดโอกาสให้ประเทศมหาอำนาจและบรรษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุน กดขี่ค่าแรง,แรงงานเป็นอย่างยิ่ง  
ถึงมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันก้ไม่มีผลดีกับไทยมากนักที่ยังมีกา รคอรัปชั่นในทุกระดับที่เอื้ออำนวยต่อผู้ก 
ลุ่มผลประโยชน์ 
สรุปการทำfta 
ทำให้ไทยเสียเปรียบต่างชาติเกิดการคอรัปชั่นที่มีกลุ่มผลประโยช ย์ที่แฝงตัวเข้ามาจัดการควบคุมการผลิต 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับพวกนักการเมืองที่ย่อมเกิดการเกื้อกูล 
เกื้อหนุนธุรกิจที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลให้ได้รับผลประโยชน์ได้มากที่ สุด การค้าเสรีย่อมดีกับประเทศมหาอำนาจ 
เป็นการเปิดโอการให้ประเทศที่รำรวย ประเทศมหาอำนาจ 
เอาเปรียบประเทศที่อ่อนแอแต่ในเมื่อประเทศไทยจะหลีกเลี่ยงการค้ าเสรไม่ได้เพราะการค้าเสรีเป็นกระแสสำหรับ 
เศรษฐกิจในโลก 
ปัจจุบันก็ย่อมมีผลดีผลเสียผลกระทบควบคู่กันำปเสมอ  
 
:cry :sigh
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 19:31:36
ชื่อ นางสาวกาญจนา บัวอินทร์ 
ชื่ออาจารย์ อ.วิษณุ บุญมารัตน์ 
รหัส 47528235 เลขที่ 07 
วิชา เศษฐศาสตร์การเมือง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
เวลาเรียน 09.00-12.00 น. 
 
 
 
เห็นด้วย 
การเข้าร่วม FTA 
ทำให้ประเทศไทยเราได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าขายระหว่างประเทศ มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและยังสามารถทำให 
้ประเทศเราส่งสินค้าออกนอกได้มากกว่าเดิมการเปิดการค้าเสรีทำให ้เอกชนทำการค้าได้อย่างคล่องตัวเพราะไม่มี 
ข้อจำกัดด้านเสรีภาพทางการค้าทำให้รัฐบาลไม่สามารถแซกแซงควบคุม หรือกีดขวางการค้าระหว่างประเทศทำให้การค้ 
าขยายตัวไปอย่างกว้างขวางทำให้เป็นผลดีต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจ และเกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคโดย 
ส่วนใหญ่ 
 
ไม่เห็นด้วย 

การจัดเขตการค้าเสรีและการรวมกลุ่มอาจนำไปสู่ผลประโยชน์ทางเศรษ ฐกิจมีการไหลรวมของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่จะส 
่งผลทำให้กลุ่มทุนธุรกิจเข้ามาหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

การที่ประเทศเปิดการค้าเสรีกับกลุ่มธุรกิจประเทศรายใหญ่ทำให้เศ รษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเพราะสินค้าบางประเภทข 
องไทยถูกตีตลาดทำให้ราคาสินค้าบางประเภทมีราคาถูกและลดลงอย่างม ากเพราะถ้าสินค้าในประเทศขายแพงกว่าของนำเ 
ข้าคนก็จะหันไปซื้อของนำเข้ามากกว่าเพราะมีราคาถูกกว่ากันเยอะจ ึงทำให้มีปัญหาและอีกอย่างที่ประเทศเรายัง 
อาจสู้ไม่ได้ก็เรื่องของประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต่างๆที่ เรายังไม่มีความชำนาญในแต่ละด้านไม่เท่าปร 
ะเทศที่อยู่ในกลุ่มFTA ซึ่งเขาพัฒนามากกว่าเราและยังมีความชำนาญมากกว่า 
 
สรุป 
การเปิดการค้าเสรีอาจมีบางกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้จึงทำ ให้เป็นปัญหาว่าการเข้าร่วมFTA 
ดีหรือไม่ดีไม่มีใครตัดสินหรือชี้แจงให้เห็นภาพความเป็นจริงได้ แต่ในท้ายที่สุดเราก็ต้องเข้าร่วมเพราะไม่ 
อาจหลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถเลือกที่จะทำการค้าอย่างที่เราสู้ ประเทศอื่นได้ 
:x
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ FTA
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 21:59:46
อาจารย์วิษณุ บุญมารัตน์ 
ชื่อ นางสาวรัตนา ซารอด 
รหัส 47528845 เลขที่ 54 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีการศึกษา 2548 ภาคปลาย 
 
ข้อตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี FTA ประเทศไทยได้ทำไว้กับหลายประเทศ เช่น จัน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เปรู บาห์เรน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ หรือบิมส์เทค อย่างบังคลาเทศ อินเดีย พม่า และศรีลังกา FTA เป็นนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่รัฐบาลเข้ามามีบทบาทแทรกแซงน้ อยที่สุด คือ ปล่อยให้เอกชนดำเนินการค้าระหว่างประเทศดำเนินและขยายตัวไปอย่า งกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่ สุด และเป็นผลดีต่อสัสดิการทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยส่วนรวม 
 
ข้อดีของ FTA 
1. ไทยได้เปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศทวิภาคี เพราะไทยไขยายการตลาดภาคธุรกิจไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วและประเท ศที่กำลังพัฒนา 
2. กับที่วิพากษ์เศรษฐกิจว่าไทยเมื่อทำสัญญาการค้าไปแล้วไทยเสียผล ประโยชน์ให้กับต่างประเทศมากกว่าที่ควรจะเป็นเพราะไทยควรจะเสีย น้อยกว่านี้ 
3. กับที่เป็นนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่รัฐบาลเข้ามีมีบทบาทแทร กแซงน้อยทำให้ภาคเอกชนดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและสะดวกและได้ด ำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
4. ไทยได้เปิดโอกาศให้ตัวเองได้แสดงออกถึงศักยภาพว่าควรจะไปสู้กับ ประเทศอื่น ๆ ได้น้อยเพียงใด 
5. เงื่อนไขของ FTA ทำให้ไทยต้องหันมาผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกทำให้ไทยต้องแข่งขัน เรื่องคุณภาพของสินค้า ซึ่งจะทำให้ไทยมีศักยภาพในการผลิตมากขึ้นและทำให้นานาอารยประเท ศยอมรับในสินค้าของไทย 
6. FTA ทำให้สินค้าในประเทศสมาชิกด้วยกันมีคุณภาพซึ่งเป็นการใช้มาตรฐา นการค้าเดียวกันทำให้การค้าปต่ละประเทศเป็นที่ยอมรับ ทำให้สินค้าในกลุ่ม FTA กระจายซึ่งเป็นที่มาของรายได้ของประเทศ 
 
ข้อเสียของ FTA 
1. ทำให้ไทยเสียดุลการค้าจากการที่ประเทศคู่ค้าส่งสินค้าเข้ามาขาย ได้รายได้จากไทยมากกว่าที่ไทยได้รายได้จากการทำข้อตกลงการค้า 
2. อำนาจการต่อรองของประเทศมาหาอำนาจมากกว่าไทย ไทยมีสิทธิที่จะเสียเปรียบตลอดเวลาจากการตั้งกำแพงภาษี 
3. ไทยอาจจะถูกกดดันเรื่องราคาของสินค้า ทำให้สินค้าบางประเภทของไทยบางแย่งจัดอยู่ในพวก "มีคุณภาพ แต่ด้อยราคา" หรืออาจจะอยู่ในรูปของเท่าทุน 
4. FTA ในการลงทุนบางประเทศที่พัฒนาแล้ว ไทยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากแต่บางกิจการที่ไม่ค่อยมีผลประโยชน์ ให้กับพรรคการเมือง อาจจะถูกกดดันเรื่อง เงินลงทุน หรือ กำลังทรัพย์ หรือบางกิจการต้องเลิกทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกไปเลย ก็ได้ 
5. ในอนาคตตไทยจะเสียเปรียบทางด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ทางด้านภาษีรถย นต์ และทางด้านค่าแรงงานที่สูงขึ้น 
 
สรุป 
จากการที่ได้เปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศทวิภาคี ทำให้เกิดผลประโยชน์ให้กับ องค์กรเอกชน กลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งเป็นผลประโยชน์แก่บางกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการทำ FTA ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่โดยรวมแล้ว มีข้อเสียในอนาคตข้างกน้ามากกว่าซึ่งจากนโยบายของรัฐบาลในเรื่อ ง FTA แรกๆที่เปิดการค้าเสรีไทยเรายังไม่ค่อยเห็นผลเสีย แต่ในอนาคตข้างหน้าผลจากการค้าเสรีจะทำให้เห็นผลเสียได้ชัดเจน ซึ่งรัฐบาลและนักวิชาการควรจะมีสิทธิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท ำประชาพิจารณ์ว่าควรจะใช้นโยบาย FTA หรือจะเลิกล้มในอนาคต 
 
 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 22  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
: หนังสือวิพาษ์เศรษฐกิจการเมือง  
ยุคทักษิณ ชินวัตร 
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 22:35:17
ชื่ออาจารย์ อ.วิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อ นายกอบเดช ทนัญชัย 
รหัส 47528201 เลขที่ 5  
วิชา เศษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
เวลาเรียน 09.00-12.00 น.  
 
*** ข้อดี *** 
1. ด้วยตัวนโยบายของ FTA ที่แท้จริงแล้วนั้น เป็นนโยบายการค้าที่เป็นการค้าในอุดมคติก็ว่าได้ กล่าวคือ เป็นการค้าที่รัฐบาลจะมีบทบาทแทรกแซงน้อยที่สุด ปราศจากสิ่งกีดขวาง และข้อจำกัดของเสรีภาพทางการค้า ซึ่งจะส่งผลในการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามมาอีกหลายประการ 
2. ส่งผลให้เศรษฐกิจการค้า และการส่งออกสินค้ามีการขยายตัว ทำให้เกิดการพัฒนาในภาคเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้ในตัวอย่างการทำ FTA ไทย-จีน ที่ประเทศไทยได้มีโอกาสขยายตลาดของผลไม้ฤดูร้อนไปขายยังประเทศจ ีนมากขึ้น ซึ่งแม้ว่าเมื่อเทียบกันแล้วมูลค่าการส่งออกยังขาดดุลเมื่อเทีย บกับการนำเข้าผลิตผลทางการเกษตรของจีนอยู่ก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีการขยายตัวของตลาดก็น่าจะดีกว่าที่จะขายอยู่ภายใ นประเทศ ซึ่งยังไม่ได้ราคาที่น่พอใจเท่าที่ควร 
3. ก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งนำมาสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น และดึงเอาศักยภาพของทรัพยากรนั้นมาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ในกรณีนี้ที่เห็นได้ก็คือ การทำ FTA ไทย-ญี่ปุ่น โดยการที่ไทยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยจากญี่ปุ่นเข้ามารักษาในประเทศ ไทยโดยการเบิกเงินกองทุนบำนาญจากรัฐบาลนั้น ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนั่นแสดงให้เห็นถึงว่า เทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศเราก็เป็นที่ยอมรับจากญี่ปุ ่นในระดับหนึ่ง ซึ่งในระยะเวลาต่อไปในภายภาคหน้า ก็มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่ วิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราจะถูกใช้และพัฒนาให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ มากขึ้นในภูมิภาคเอเชีย 
4. ส่งผลต่อสวัสดิการโดยรวม และก่อผลประโยชน์ต่อผู้ผลิต และผู้บริโภคภายในประเทศ ดังจะเห็นได้จากการทำ FTA ไทย-อินเดีย ก็ส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยายยนต์ไทยได้ขยายการลงทุนที่กว ้างขวางมากขึ้น เป็นต้น 
 
*** ข้อเสีย *** 
1. ในระบบทุนนิยมโลกที่ประเทศต่างๆ มิได้มีความเท่าเทียมกันทางด้านเศรษฐกิจแล้วนั้น ประเทศที่ด้อยกว่าจะไม่ได้รับประโยชน์จากแนวธุรกิจนี้เท่าที่คว ร 
2. นำพาให้เกิดการขูดรีดแรงงาน และทรัพยากรของประเทศที่ด้อยกว่าให้เกิดขึ้น ซึ่งเรามักจะได้เห็นกันอยู่ว่ามีนักลงทุนต่างชาติจากประเทศมหาอ ำนาจจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาขูดรีดแรงงานราคาถูก ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในโลกที่สามอยู่จนเจนตา 
3. ประเทศที่ด้อยกว่า ซึ่งมักจะเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมที่พึ่งเกิดใหม่ (Infant industry) ซึ่งมักจะเสียเปรียบในแง่ของต้นทุนการผลิต อีกทั้งความรู้ความชำนาญในธุรกิจนั้น ก่อให้เกิดการถูกเอารัดเอาเปรียบ และความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น ในธุรกิจการเงินการธนาคาร ประเทศไทยยังไม่มีประสบการณ์ , ความเชี่ยวชาญ และเงินทุน ที่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจนี้สามารถแข่งขัน หรือต่อรองกับคู่แข่งจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาได้ 
4. เมื่อมีการทำข้อตกลง FTA ระหว่างกันแล้ว ประเทศที่ด้อยกว่า ซึ่งมักจะไม่มีกฎหมาย หรือ ระเบียบภายในปกป้องคุ้มครองการค้าที่รัดกุม ทั้งนี้เนื่องมากจากการอ่อนด้วยประสบการณ์ และ ด้อยเรื่องต้นทุนทางข้อมูลความคิด ก็มักจะต้องพบกับความเสียเปรียบอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากกรณีของ การที่สหรัฐอเมริกา สร้างกฎหมายต้านการก่อการร้ายมาเพื่อคุมการกีดกันการค้า ก็เป็นอีกหนึ่งชั้นเชิงของประเทศมหาอำนาจที่เราเห็นกัน 
5. การเปิด FTA เฉพาะกลุ่ม อาจก่อให้เกิดการตอบรับสถานการณ์โดยการกีดกันทางการค้า และรวมกลุ่มกันขึ้นมาตอบโต้ จากประเทศคู่ค้าที่อยู่นอกกลุ่ม 
6. สำหรับข้อเสียข้อนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของ กรณีศึกษานี้ นั่นก็คือ การนำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หรือ การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย ซึ่งยากที่จะพิสูจน์ หรือ จับได้ถึงการกระทำดังกล่าว ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของกลุ่มตระกูลใหญ่ " จึงรุ่งเรืองกิจ " ซึ่งได้รับผลประโยชน์จากการทำ FTA ไทย - ออสเตรเลีย และ ไทย - นิวซีแลนด์ ส่งผลให้ได้รับการลดภาษีชิ้นส่วนยานยนต์ในธุรกิจหลักของตน  
ซึ่งกลุ่มทุนธุรกิจใหญ่ๆ ที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายการทำ FTA ของรัฐบาลนั้น เราจะได้ว่าเป็นกลุ่มนายทุนที่อยู่ในกลุ่มทุนใกล้ชิดที่อยู่ในฝ ั่งของรัฐบาล 
 
*** สรุป ***  
หากมองและวิเคราะห์กันอย่างลึกซึ้ง การทำ FTA นอกจากจะสร้างผลผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติตามนโยบายที่กำหนดไว ้แล้วนั้น ยังมีประเด็นสำคัญที่เราควรจะต้องตระหนักถึง คือขั้นตอนตัดสินใจดังกล่าวจะต้องดำเนินไปด้วยการศึกษาอย่างรอบ คอบ ต้องรัดกุม และโปร่งใส ประชาชนและสื่อสามารถตรวจสอบได้ และที่เป็นหัวใจสำคัญของข้อสรุปนี้ก็คือ ผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบต่อการกระทำ หรือ การตัดสินใจนำพาประเทศไปในนโยบายใดก็ตาม สมควรที่จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผลประโยชน์โดยรวมที่ประชาชน และประเทศชาติจะได้รับ ให้มากกว่าการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง ...
การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FTA ในโครงสร้างทุ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-29 23:57:57
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์  
นางสาวนรัญญา สังข์ทอง เลขที่ 01  
รหัสนิสิต 46528337 ปี3 ภาค พิเศษ  
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร  
มาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2  
มาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับ วันที่ 22/11/48  
เวลาเรียน 09:00 น. - 12:00 น. 
 
เห็นด้วย 
1. ทำให้มีการเปิดการค้าที่มีความเสรีโดยให้ความสำคัญทางด้านเศษฐก ิจ 
2. ประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถได้ทำการค้ากับประเทศที่มีกำลังซื้อ เช่น ประเทศมหาอำนาจ 
3. ทำให้เกิดความสัมพันธ์กันในด้านเศษฐกิจระหว่างประเทศภูมิภาคกับ นอกภูมิภาค  
4. ทำให้ประเทศไทยสามารถส่งสินค้า ไปต่างประเทศได้มากขึ้น 
5. ช่วยให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวออกไปสูงต่างประเทศได้ 
 
ไม่เห็นด้วย 
1.เป็นผลประโยชน์ที่แอบแฝงไม่คุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่เสียไป 
2. เป็นช่องทางให้ต่างประเทศเข้ามามีผลประโยชน์มากกว่าคนในประเทศ  
3. ประเทศไทยยังขาดเสถียรภาพทางการค้าอยู่มาก 
4. มีการคอรัปชั่น มีการติดสินบนกับกลุ่มธุรกิจ 
5. มีผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ของการผลิตและการตลาดของค่ายรถใ หญ่ๆ ในประเทศไทย  
 
สรุป 
FTA เป็นการค้าเสรีที่รัฐบาลทำข้อตกลงกับผู้ลงทุนต่างชาติทำให้เกิด ผลดีและผลเสียต่าง ๆ แต่ดูเหมือนว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะเกิดแก่นายทุนเสียมากกว่าผู ้ผลิตที่เป็นเกษตรกรไทย เสียเปรียบ เพราะมีสินค้ามาตีตลาดมากทำให้เกษตรกรไทยต้องลดราคา ราคาผลผลิตตกต่ำไม่คุ้มทุนที่ทำลงไป ดังนั้น FTA จึงไม่เหมาะสมกับประเทศที่ด้อยกำลังในด้านเศรษฐกิจ
FTA : ผลประโยชน์กลุ่มบุคคลหรือประเทศชาติ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-30 00:17:20
อาจารย์วิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนางสาวกชรัตน์ สมานมิตร  
รหัส 47528146 เลขที่ 2 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
ปีการศึกษา 2548 ภาคปลาย  
FTA : ผลประโยชน์กลุ่มบุคคลหรือประเทศชาติ 
FTA : Free Trade Agreement คือข้อตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี โดยจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ คือให้การค้าระหว่างประเทศดำเนินและขยายตัวไปอย่างกว้างขวางซึ่ งจะช่สยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นผลดีต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อผู้ผล ิตและผู้บริโภคโดยส่วนรวม 
สถานการณ์การเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) ได้มีการเริ่มทำอย่างเข้มข้นในยุค พ.ต.ท.ทักษิณชินวัตร พลิกจากเวทีพหุภาคีนิยม(กลุ่มประเทศ)หันสู่แนวทางทวิภาคีนิยม(2 ประเทศ) โดยในการเจรจาเขตการค้าเสรี(FTA) นี้ เป็นการทำในลักษณะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ทุกฝ่ายได้ประโยชน์(Win-Win Situation) แต่ในทางปฏิบัติ ประเทศที่มีอำนาจต่อรองสูงกว่าย่อมได้เปรียบ และขาดความจริงใจในการทำ FTA เพราะขณะที่ดำเนินการให้คู่ค้าเปิดเสรีก็จะมีกฏหมายปกป้องคุ้มค รองการค้าภายใน ประเทศที่ไม่มีกฎหมายปกป้องคุ้มครองการค้าก็จะเสียเปรียบ 
ดังนั้นจึงมีการถกเถียงกันขากหลายๆฝ่ายว่า”การทำ FTA ดีหรือไม่”เนื่องจากหลังจากการทำการเจรจา FTA นั้น จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆ ตามมา ซึ่งจะมีทั้งผู้ได้รับผลประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ 
ประเด็นด้านการได้รับประโยชน์ 
การทำเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย 
กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยก็ได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะบริษัทไทยซัพมิท ออร์โตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด 
การทำเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ 
ไทยได้ลดภาษีเนื้อและผลิตภัณฑ์นม ผู้ได้รับผลประโยชน์คือ กลุ่มชินวัตร เจ้าของธุรกิจดาวเทียมและโทรคมนาคม กลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ เจ้าของธุรกิจรถยนต์และมอเตอไซค์ 
ประเด็นด้านการเสียผลประโยชน์  
การทำเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น 
เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ในภูมิภาคเอเ ชีย ถ้าเปิดการค้าเสรีก็จะทำให้บริษัทในญี่ปุ่นไม่ต้องมาลงทุนในไทย  
การทำเขตการค้าเสรีไทย-จีน 
ไทยเสียเปรียบจีนมาก เพราะไทยนำเข้าผักและผลไม้จากจีนเพิ่มร้อยละ222 ส่วนจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ80 
สรุป จากประเด็นการได้เปรียบ-เสียเปรียบผลประโยชน์ ข้างต้น ในการเจรจาการค้าเขตเสรีนั้นนับว่ามีความสำคัญในทางด้านความเจร ิญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากจึงสมควรที่จะจัดทำขึ้นแต่คว รที่จะมีการเลือกเฟ้นถึงความสำคัญและผลประโยชน์ที่จะได้รับในภา ยหลัง เนื่องจากการเจรจาเขตการค้าเสรีเป็นข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ฉะนั้นหลังจากการทำข้อตกลงแล้วจะต้องนำไปสู่ผลประโยชน์ทางเศรษฐ กิจของชาติ มิใช่ตกไปอยู่กับกลุ่มคนบางกลุ่มอย่างเช่นในปัจจุบัน 
 
เขตการค้าเสรี(FTA) ผลประโยชน์หรือเสียผลป
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-30 00:23:43
อาจารย์วิษณุ บุญมารัตน์  
ชื่อนายภูวนาถ ธรรมสังวาลย์  
รหัส 47528798 เลขที่ 51 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
ปีการศึกษา 2548 ภาคปลาย 
เขตการค้าเสรี(FTA) ผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์ 
การจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี จะนำไปสู่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติโดยรวมก็ต่อเมื่อผลกระทบ ทางบวกที่เพิ่มปริมาณการค้าระหว่างประเทศคู่สัญญา มีมากกว่าผลกระทบที่ทำให้การค้ากับประเทศนอกกลุ่มเสียหาย 
ข้อเท็จจริงนี้เห็นด้วยครับ เพราะประเด็นนี้เป็นสูตรตายตัวที่อาจจะเป็นคล้ายๆกับทฤษฎีก็ว่า ได้ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนต่างจากการคอรัปชั่น 
ประเด็นนี้เห็นด้วยครับ และคิดว่าจากนี้และในอนาคตข้างหน้าถ้าผู้มีอำนาจกำหนดนโยบายยัง กำหนดนโยบายที่เอื้อผลประโยชน์ทับซ้อนแค่พรรคพวกและตนเองตลอดแล ้ว จะทำให้ประเทศชาติเสียหายในระยะยาว ยิ่งกว่าคอรัปชั่นแน่นอน 
กลุ่มทุนธุรกิจที่เข้ามามีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการทำ FTA ร่วมกับฝ่ายทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมมีอย่างน้อย 5 กลุ่ม 
ประเด็นนี้เห็นด้วยครับ ในเวลานี้การจะพิจารณา หรือส่งเรื่องเข้าพิจารณาของครม. สังเกตว่าจะเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตลอดไม่ว่าจะเป็น FTA กับประเทศต่างๆ สนามบินสุวรรณภูมิ เรื่อง CTX ส่วนเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ อย่างเรื่องผู้ว่าตรวจการ(สตง) คุณหญิงจารุวรรณ ไม่เห็นรัฐบาลจะจัดการหรือเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้ก็เป็นเพราะเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่ได้ประโยชน์อะไรและจะ มีแต่เสียผลประโยชน์ด้วยซ้ำถ้าเข้าไปจัดการเรื่องให้ถูกต้อง 
FTA หาใช่เป็น”คุณได้ ผลก็ได้” หรือ win-win situation ทั้งคู่ไม่ 
ประเด็นนี้เห็นด้วยครับ FTA เป็นการชิงไหวชิงพริบและความได้เปรียบของผู้มีอำนาจเศรษฐกิจแบบ ทุนนิยมสูงกว่าผู้ที่มีน้อยกว่า หากการเจรจา FTA ขาดมาตราการป้องกันและกฎหมายที่มารองรับการเสียผลประโยชน์ของปร ะเทศกับประเทศคู่เจรจาแล้ว คำว่า”คุณได้ ผมก็ได้” ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงอย่างแน่นอน 
 
การทำการค้าเสรีในระดับทวิภาคี (FTA) คนไ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-11-30 14:37:46
อาจารย์ผู้สอน วิษณุ บุญมารัตน์ 
นายเอนก อิทธิขจรรัตน์ 
รหัส 47529304 เลขที่ 84 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 
เวลาเรียน 9.00-12.00 น.  
ในการทำ FTA ของไทยนั้นเปรียบเสมือนเป็นกับดักทางเศรษฐกิจที่จะสามารถเปลี่ย นแปลงโฉมหน้าของประเทศไทยอย่างมากมายหากทำไปด้วยความไม่รอบคอบ ซึ่งในการทำ FTA นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศดำเนินและขยายตั วอย่างกว้างขวางเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ ตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคส่วนรวม 
 
เห็นด้วย 
1. ส่งผลต่อการขยายตัวทางการค้า การส่งออก มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีกับประเทศไทยที่เป็นประเทศวัตถุดิบได้มีโอกาสในการ ส่งออกสินค้าได้มากยิ่งขึ้น 
2. มีการกำหนดรูปแบบการค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดเดียวกั น ทำให้ความได้เปรียบในเรื่องข้อตกลงมีความทัดเทียมกันแต่อาจจะต้ องแข็งขันกันในด้านอื่นๆ แทน อีกทั้งยังทำให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีคุณภาพ เป็นผลดีต่อผู้บริโภค 
3. การที่ได้มีโอกาสทำธุรกิจกับต่างชาติหลายๆประเทศ ทำให้เราได้มีโอกาสในการได้เรียนรู้รูปและเทคนิคการทำธุรกิจของ แต่ละประเทศ และนำข้อดีมาปรับใช้กับธุรกิจของไทยเรา 
4. ทำให้สินค้าไทยที่คุณภาพ อันเกิดจากความปราณีตของฝีมือคนไทย ที่ไม่เคยเป็นทีรู้จักในแวดวงชาวต่างชาติ ให้มีโอกาสเป็นที่รู้จักรมากยิ่งขึ้น 
 
ไม่เห็นด้วย 
1. การทำการค้าเสรี FTA เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรอบครอบและความโปร่งใส ซึ่งจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
2. อาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน การกดขี่แรงงาน 
3. ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรที่ยังไม่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมั ยมาใช้มากนัก ซึ่งทำให้เป็นการเสียเปรียบประเทศคู่แข่ง และจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยเอง 
4. อาจก่อให้เกิดปัญหาการคอร์รัปชั่น หรือผลประโยชน์ที่ทับซ้อนในกลุ่มคนผู้หาผลประโยชน์บางกลุ่ม 
 
สรุป  
การทำ FTA นั้นรัฐบาลจะต้องคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบว่าทำเพื่อส่วนรวมหรือส ่วนตนมากกว่ากันมีผลดีหรือผลเสียต่อประชาชนและประเทศ เป็นอย่างไรแต่ถ้าผลเสียมีมากกว่าผลดีก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงเสียใหม่เป็น “การเปิดบ้างปิดบ้าง” คือการเปิดในบางอย่างที่เปิดแล้วเราได้รับผลประโยชน์และปิดในบา งอย่างที่ปิดแล้วเราเสียผลประโยชน์หรือเสียดุลการค้าเป็นต้น 
 
:roll :zzz :sigh :grin
FTA
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-12-01 11:43:56
อาจารย์วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางสาวนันธิดา วงษาไชย 
รหัส 47528544 เลขที่ 31 
วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9.00-12.00 
 
 
***เห็นด้วย*** 
 
1. การทำ FTA มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการค้าขายทำให้การส่งออกและการนำเข้าสินค ้ามีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 
2. รัฐบาลปล่อยให้เอกชนดำเนินการโดยไม่แทรกแซงเช่น การตั้งกำแพงภาษี ,การกำหนดโควต้าการส่งออกและนำเข้า  
3. ทำให้ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพให้ต่างชาติได้เห็นถึงคุณภาพของสิ นค้าและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
4. เป็นช่องทางในการระบายสินค้าออกสู่ต่างประเทศทำให้สินค้าบางอย่ างเป็นที่รู้จัก 
 
 
***ไม่เห็นด้วย*** 
 
1. หลักการของ FTA จะเอื้อประโยชน์ให้กับต่างประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจและบรรษั ทข้ามชาติซึ่งจะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจประเทศ ที่อ่อนแอกว่าทางเศรษฐกิจกลับไม่ได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรแต่ กลับกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบ 
2. หากผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศแทนธุรกิจบ างประเภทอาจได้รับผลกระทบตามมา เนื่องจากประเทศคู่ค้ามีประสบการณ์และความชำนาญสูงกว่าและเนื่อ งจากมีการเปิดเสรีทางการค้าจึงทำให้เกิดผลเสียแก่ธุรกิจภายในปร ะเทศดังเช่นเหตุการณ์ที่เกษตกรผู้ผลิตน้ำนมดิบออกมาประท้วงเมื่ อเร็ว ๆนี้ เนื่องจากมีการนำเข้านมผงจากต่างประเทศจึงทำให้น้ำนมดิบไม่สามา รถขายได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก 
3. เมื่อได้ตกลงทำสัญญาการค้าระหว่างกันประเทศที่ไม่มีกฏหมายหรือร ะเบียบภายในคอยปกป้องคุ้มครองทางการค้า ก็จะเสียเปรียบและส่งผลกระทบต่อธุรกิจทำให้แทนที่จะเป็นการค้าแ บบเสรีกลับกลายเป็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมแทน 
4. ผู้มีอำนาจใช้อำนาจที่ตัวเองมีอยู่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจขอ งตัวเองและพวกพ้องและกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดใช้อำนาจกำหนดนโยบายที่ มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง 
 
***สรุป*** 
 
 
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-12-01 11:53:49
FTA เป็นนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศที่รัฐบาลเข้ามามีบทบาทแทรกแซ งน้อยที่สุด และปล่อยให้เอกชนดำเนินการค้าระหว่างประเทศโดยปราศจากสิ่งกีดขว างและข้อจำกัดของเสรีภาพทางการค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ ค้าระหว่างประเทศดำเนินการและมีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง 
แต่หากมองลึกลงไปแล้วเราจะเห็นได้ว่าการทำ FTA นั้นได้ให้ประโยชน์แก่ทำฝ่ายจริงหรือเพราะกลุ่มที่ได้รับผลประโ ยชน์จริง ๆกลับเป็นกลุ่มนายทุนหรือบริษัทใหญ่ ๆที่ได้รับผลกำไรจากการทำFTA แต่นำมาซึ่งการเสียผลประโยชน์ของบางประเทศที่ถูกเอาเปรียบจากปร ะเทศมหาอำนาจเพราะประเทศคู่เจรจามิได้เริ่มจากจุดเดียวกัน 
รวมถึงผลประโยชน์ที่ทับซ้อนที่ผู้มีอำนาจอาศัยอำนาจที่ตัวเองมี กำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและพวกพ้อง 
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-12-01 19:47:42
อาจารย์วิษณุ บุญมารัตน์  
นายกนก บุญมา 
รหัส 47528154 เลขที่ 3 
วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร  
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9.00-12.00  
***เห็นด้วย***  
 
1. การทำ FTA มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการค้าขายทำให้การส่งออกและการนำเข้าสินค ้ามีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น  
2. รัฐบาลปล่อยให้เอกชนดำเนินการโดยไม่แทรกแซงเช่น การตั้งกำแพงภาษี ,การกำหนดโควต้าการส่งออกและนำเข้า  
3. ทำให้ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพให้ต่างชาติได้เห็นถึงคุณภาพของสิ นค้าและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
4. เป็นช่องทางในการระบายสินค้าออกสู่ต่างประเทศทำให้สินค้าบางอย่ างเป็นที่รู้จัก  
FTA ของประเทศไทยในยุคทักษิณ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-12-01 20:21:16
อาจารย์ผู้สอน อ.วิษณุ บุญมารัตน์ 
นายสุทิน พิศนอก 
รหัส 47529100 เลขที่ 69 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9.00 - 12.00 น. 
 
1. ข้อดีในการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) 
- รัฐบาลพยายามที่จัดทำเขตตกลงการค้าเสรี(FTA) ระหว่างประเทศคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกันจะทำให้ประเทศไทยได้มีกา รส่งออกเพิ่มขึ้น พร้อมอัตราภาษีที่ถูกลง และประเทศไทยนำเข้าสินค้าที่ต่ำลง 
- ผลดีที่เกิดขึ้น รัฐบาลมีบทบาทเข้าไปแทรกแซงน้อยที่สุด ปล่อยให้เอกชนดำเนินการค้าระหว่างประเทศโดยปราศจากสิ่งกีดขวาง และข้อจำกัดทางเสรีภาพ 
- เป็นการ่วมกลุ่มต่าง ๆ ทั่วโลกที่ไทยเข้าทำ FTA และจะทำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน 
- มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีมาตรฐานสูงขึ้น 
- มีการร่วมทำเป็นแบบบริษัทต่อบริษัท 
2. ข้อเสียในการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) 
- การตั้งข้อกีดกันทางการค้าของประเทศคู่สัญญา เช่น มาตรการการป้องกันการตรวจหาเชื้อโรคต่าง ๆ ที่มีกับสินค้าส่งออก เช่น เนื้อหมู กุ้ง ไก่ และผลไม้ต่าง ๆ 
- ทำให้กระบวนการผลิตไม่ใช้คนงาน เพราะหันไปใช้เครื่องจักรมากขึ้น ก็จะทำให้ประชาชนอาจจะตกงานมาก 
- ถ้าประเทศคู่สัญญาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเรื่องของเศรษฐกิจปร ะเทศที่อ่อนแอในทางเศรษฐกิจจะต้องเสียเปรียบอย่างแน่นอน 
- ต้องมีการทำมาตรฐานในการผลิตให้สูงขึ้น และเท่าเทียมกัน 
บทสรุป :grin 
ถ้ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกันระหว่างรัฐกับธุรกิจของรัฐ ต้องแบ่งแยกหน้าที่และตำแหน่งออกจากกันไปให้ได้ ทั้งนี้การทำ FTA ในรัฐบาลชุดนี้มีผลประโยชน์ทางธุรกิจในกลุ่มต่าง ๆ ที่เป็นคนในรัฐบาลเอง แต่ถ้าทำ FTA อย่างโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบได้ จะทำให้การทำ FTA ที่จะมีขึ้นกับนานาประเทศประสบความสำเร็จได้ :upset :upset
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-12-02 15:07:12
อาจารย์ผู้สอน อ.วิษณุ บุญมารัตน์ 
นายบัญณการ อาจต้น 
รหัส 47528617 เลขที่ 13 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 9.00-12.00 น. 
 
ข้อดีของ 
-เป็นประโยชน์ที่ดีต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การนำเข้าและส่งออกสินค้ามีการขยายตัวของสินค้าเพิ่มมากขึ้น 
- ทำให้ประเทศไทยสามารถแสดงศักยภาพให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงคุณภา พของสินค้าและเป็นช่องทางในการระบายสินค้าออกสู่ต่างประเทศทำให ้สินค้าของไทยเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น 
-รัฐบาลปล่อยให้เอกชนดำเนินการโดยไม่แทรกแซง เช่น การตั้งกำแพงภาษี,การกำหนดโควต้าการส่งออกและนำเข้า 
-กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทำให้นานาประเทศยอมรับ 
 
ข้อเสียของ 
-การทำการค้าเสรีเป็นเรี่องต้องใช้ความรอบครอบและความโปร่งใส เพราะจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยร่วมของประเทศ 
-อาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้าน การกดขี่แรงงาน 
- ถ้าประเทศคู่สัญญาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งกว่าในเรื่องของเศรษฐก ิจ ประเทศที่อ่อนแอทางด้านเศรษฐกิจจะต้องเสียเปรียบอย่างแน่นอน 
- ผู้มีอำนาจใช้อำนาจที่ตัวเองมีอยู่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจขอ งตัวเองและพวกพ้อง ใช้อำนาจกำหนดนโยบาย 
-เป็นผลประโยชน์ที่แอบแฝงไม่คุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่เสียไป 
-ประเทศไทยยังขาดเสถียรภาพทางการค้าอยู่มาก 
-การคอรัปชั่น มีการติดสินบนกับกลุ่มธุรกิจ 
 
สรุป 
FTA เป็นนโยบายที่ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเกิดความคีกคักขึ้นเศรษฐ กิจเกิจการขยายตัว แต่เสียเปรียบประเทศมหาอำนาจ เพราะประเทศไทยเรายังมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่าประเทศมหาอำน าจอยู่มาก 
FTA
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-12-03 13:20:58
น.ส.ชญาน์นันท์ เชี่ยวชาญ 47528528 (29) 
ข้อดี 
สำหรับเรื่องFTAนักศึกษาคิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับเศรฐก ิจและบ้านเมืองในอนาคต นับตั้งแต่ที่นายกทัษิณขึ้นมาเป็นนายกนั้นได้มีการติดต่อการค้า เสรีและยังมีการประชุมครั้งใหญ่ไปไม่นานนี้ จึงทำให้ตัวนักศึกษารู้สึกว่า การตัดสินใจของรัฐบาลชุดนี้ทำให้ประเทศชาตเจริญก้าวหน้าและรุ่ง เรื่องจยิ่งขึ้น 
ข้อเสีย 
เอฟทีเอ อาจเปนกับดักทางเศรฐกิจก็ได้ เพราะหากเราไม่มีความรอบคอบเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนหรือประกอ บการทางธุรกิจ และมีข้อมูลน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็อาจทำให้พลาดท่ารได้ง่าย เช่น จีน ไทยเสียเปรียบจีนมากเรื่องของผักและผลไม้ เพราะไทยนำเข้าของจีนร้อยล่ะ222 ส่วนจีนนั้นนำเข้าไทยเพียงร้อยล่ะ80เท่ารนั้น เป็นต้น 
สรุป 
การที่ประเทศไทยทำการค้าเสรีกับประเทศมหาอำนาจนั้นอาจจะมีข้อเส ียเปรียบอยู่มากทีเดียว แต่นั้นก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการลงทุนและการศึกษาเพื่อจะแก้ไ ขและปรับปรุงในอาคตต่อไปได้ และอาจทำให้เป็นที่ยอมรับได้ในภายภาคหน้า
การเปิดการค้าเสรี
Written by thippayarat ronrey on 2005-12-03 13:58:39
อาจารย์วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางสาวทิพยรัตน์ ร่อนเร่ 
รหัส 47528455 เลขที่ 22 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหาร 
ปีที่ 4 (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ข้อดีของ FTA 
1. การเปิดการค้าเสรีเป็นผลดี คือ ไทยได้ลดหย่อนภาษีในการส่งออกกับประเทศที่ทำการค้าด้วย 
2. ทำให้ตลาดการค้ากว้างและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 
 
ข้อเสียของ FTA 
1. การเปิดเสรีทางการค้ารัฐบาลสามารถเข้าไปแทรกแซงกิจการได้น้อย ทำให้รัฐไม่สามารถเข้าไปกำหนดราคา ประชาชนไม่สามารถเข้าไปทำการตรวจสอบกิจการได้ต้องปล่อยไปตามกลไ กของตลาดเป็นตัวกำหนด ทำให้ตลาดทำการแข่งขันกันเอง จึงก่อให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคได้ 
2. ก่อให้เกิดการคอรัปชั่นเชิงนโยบายเพิ่มมากขึ้นของเจ้าหน้าที่ขอ งรัฐที่เปิดโอกาสให้บริษัทข้ามชาติเข้ามาทำการลงทุน 
3. การเปิดการค้าเสรีก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัทข้ามชาติ และประเทศมหาอำนาจ เพราะเป็นตัวกำหนดทิศทางระบบเศรษฐกิจของโลก เพราะมีเงินลงทุนจำนวนมหาศาล 
4. การเปิดการค้าเสรีก่อให้เกิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเกิดขึ้น จากที่รัฐเป็นเจ้าของกิจการมากกว่าเอกชนถือหุ้นกว่าครึ่งหนึ่งข องกิจการ การแปรรูปทำให้เอกชนเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการเต็มตัว จึ่งก่อให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคได้ ทั้งในด้านราคา การให้การบริการ เป็นต้น ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน เช่น ค่ารถประจำทาง ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน เป็นต้น ต่อไปในอนาคตคนจนจะมีชีวิตการเป็นอยู่อย่างไรไม่ยิ่งจนไปกันใหญ ่หรือไม่ 
5. การเปิดเสรีทางการค้าก่อให้เกิดการเสียดุลทางการค้าเพราะไทยส่ง ออกได้จำนวนที่น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณการนำเข้าของสินค้ามีจำน วนที่มากขึ้นทุกปี โดยปกติแล้วไทยเสียดุลการค้าทุกปี สินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่ของไทยเป็นสินค้าจากผลิตผลทางการเกษตรซ ึ่งมีราคาที่ต่ำอันผลมาจาก กำแพงภาษี การตรวจรับสินค้า การตรวจสารพิษตกค้าง เป็นต้น เมื่อตรวจเจอก็ต้องตีกลับและประกาศไม่รับสินค้าชนิดนี้จากประเท ศไทยอีกส่งผลเสียให้เกษตรกรผู้ทำอาชีพนั้นอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดสินค้าล้นตลาด ขายได้ในราคาที่ต่ำ 
6. การเปิดการค้าเสรีก่อให้เกิดสินค้าจากต่างประเทศทะลักเข้ามาตีต ลาดในประเทศไทยอีกทั้งมีราคาที่ถูก จึงทำให้สินค้าของไทยต้องลดราคาลงตามสินค้านั้นเพราะจะต้องแข่ง ขันกันในด้านของราคาทำอย่างไรผลิตออกมาแล้วต้องขายให้ได้ 
 
สรุป 
การเปิดการค้าเสรีก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีเห็นได้อย่างจัดเ จน การเปิดเสรีทางการค้าทำให้เกิดการเสียดุลทางการค้าอย่างแน่นอน เพราะไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา เป็นประเทศที่เล็กและมีทุนไม่มากนักไม่สามารถแข่งขันกับประเทศม หาอำนาจและบริษัทข้ามชาติได้ เพราะไทยไม่มีความเชี่ยวชาญพอในเรื่องนี้จึงไม่สามารถแข่งขันกั บเขาได้ทั้งในด้านศักยภาพของเทคโนโลยีและกำลังคนในการผลิตของไท ยยังมีความเชี่ยวชาญไม่พอและที่สำคัญการเปิดการค้าเสรีก่อให้เก ิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเกิดขึ้นอะไรที่รัฐเคยทำกลับกลายเป็นเอก ชนเป็นผู้ดำเนินกิจการเองทั้งหมด ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพมีปริมาณสูงข ึ้น แต่ได้รับการบริการที่เหมือนเดิม ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างรายได้ (ความจน-ความรวย) เกิดขึ้นในสังคมไทยในปริมาณมากขึ้น คือการเป็นการเอื้อต่อกลุ่มคนบางกลุ่ม 
ไทยควรไม่เปิดการค้าเสรีได้จะเป็นการดีเพราะไทยยังไม่พร้อมในทุ กๆ ด้าน อย่างในด้านของกฎหมาย ถ้าไทยจะเปิดเสรีทางการค้าไทยควรมีกฎหมายที่เคร่งครัดต้องมีการ คุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ สินค้าหรือผลิตผลที่จะเข้ามาต้องไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่เป ็นผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยที่จะทำอย่างไรก็ได้สินค้าของไทยที่ผล ิตต้องขายได้ในราคาที่ดีโดยไม่ต้องลดราคาแข่งกับประเทศคู่ค้า ในความคิดของฉัน ไทยควรจะเป็นประเทศปิดสักพักปิดเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้แข็งแกร ่งขึ้น แล้วถ้าอยากลุกขึ้นสู้เมื่อคิดว่าตนแข็งแกร่งแล้วก็สามารถสู้ได ้อย่างเต็มกำลัง 
 
ที่มา 
 
วิษณุ บุญมารัตน์ . วิพากษ์เศรษบกิจการเมือง ยุคทักษิณ ชินวัตร.พิมพ์ครั้งที่ 2. ส.กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพรส, 2548 
การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย FAT
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-12-03 15:07:28
อาจารย์วิษณุ บุญมารัตน์ 
นางทิพวรรณ สุรกิตติเดช 
รหัส 47528463 เลขที่ 23 
มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาคพิเศษ) ปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 09.00-11.50 น. 
เห็นด้วย 1. การที่เปิดการค้ากับต่างประเทศนั้นก็จะได้มีการติดต่อกับต่างปร ะเทศได้มีการตกลงทำสัญญาการค้าร่วมกัน และได้รู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านและได้มีการปรึกษาหารือร่วมกัน และทำให้มีการนำสินค้าในประเทศส่งออกนอกประเทศ ทำให้มีรายได้เข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 
2. การทำการค้าเสรีกับต่างประเทศ ทำให้เราได้เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามีส่วนร่วมกับประเทศไทย ทำให้เราได้รู้ถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ของประเทศที่เข้ามาทำการค้ากับเรา และเราก็จะได้รู้ถึงผลิตภัณฑ์ที่เขานำมาขายในบ้านเราว่ามันเป็น อย่างไรรูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่เขาส่งมามันทันสมัยแค่ไหน แล้วผลิตภัณฑ์ของไทยเทียบกับชาวต่างชาติได้หรือไม่เราต้องรู้จั กดัดแปลงผลิตภัณฑ์ของเราให้ทันยุคทันสมัยก้าวไกลทันเทคโนโลยี ไม่ใช่เต่าล้านปี 
ไม่เห็นด้วย 1. การที่เปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศโดยมีกลุ่มคนบางกลุ่มมีผลประ โยชน์กับการลงทุนกับชาวต่างประเทศ 
2. การทำการค้ากับประเทศจีน ไทยได้ตกลงมีการลงนามวันที่18 มิ.ย. 46 ณ กรุงปักกิ่งในความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ทำให้สินค้าม าจากจีนมากเกินไปทำให้เงินไทยไหลออกนอกประเทศมากและทำให้เราเสี ยเปรียบประเทศจีนมาก เราไม่ควรให้ผักและผลไม้เข้ามาในประเทศไทยมากเกินพิกัด 
3. ไม่ว่าจะทำการค้าด้านใดกับชาวต่างชาติก็มีผลประโยชน์ไปเสียทุกด ้านล้วนแต่มีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลัง ทำให้ประเทศชาติเจริญได้อย่างช้ามาก 
สรุป การเปิดการค้าเสรีกับชาวต่างประเทศนี้ถ้าจะให้ดีต้องมีการคัดเล ือกจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบว่าประเทศไทยจะทำการค้ากับต่างประเ ทศในด้านนี้ดีไหมเราควรมีกฎหมายการนำสินค้าเข้าให้เคร่งคัดไม่ค วรเห็นแก่เงินและตรวจสอบดูว่าเมื่อเราตกลงทำสัญญากับต่างชาติแล ้วเราได้เปรียบอะไรบ้างเสียเปรียบด้านใดบ้างไม่ควรให้ชาวต่างชา ติได้เปรียบมากกว่าเราและการทำสัญญาการค้าควรยึดหลักรู้เขารู้เ ราคือเราต้องรู้ว่าคู่แข่งชาวต่างชาติมีข้อกำหนดอะไรบ้างแล้วมี ความคิดเห็นอย่างไรที่เราจะทำสัญญาตกลงกับเขาคือต้องดูว่าเราได ้เปรียบด้านใดบ้างเสียเปรียบด้านใดบ้างต้องนำสัญญามาพิจารณาไตร ่ตรองให้รอบครอบก่อนที่จะลงนามทำสัญญากับต่างชาติ 
:roll
การคอรัปชั้นเชิงนโยบาย FTA ในโครงสร้างทุ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-12-03 15:20:52
อาจารย์ วิษณุ บุญมารัตน์ 
นาย พดล นิวงษา 
รหัส 47528657 เลขที่ 40 
วิชา เศรษฐศาสตร์การเมื่อง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 
 
ข้อดีการเปิดเสรีการค้า FTA 
- ได้มีการเปิดการลงทุนเพิ่มมากขึ้น แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน 
- เปิดโอกาสให้กับประเทศกำลังพัฒนาได้เข้าเป็นสามาชิก FTA 
- เป็นการขยายกรอบเสรีทางการค้าระหว่างเอเชียกับยุโรปเพิ่มมากขึ้ น 
- เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น 
- เป็นการขยายงานในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพื่อขยายสินค้าของต นได้ในตลอดโลก 
ข้อเสียการเปิดเสรีการค้า FTA 
- ไม่เป็นผลดีกับประเทศกำลังพัฒนาเพราะสู้ประเทศมหาอำนาจไม่ได้ 
- เป็นการเข้ามาแทรกแซงกิจการของประเทศใช้การค้าเป็นตัวกันเพื่อล ดช่องว่างทางการค้า 
- ธุระกิจนอกระบบเริ่มเข้าสู้กิจการในประเทศ เช่นสิ่งผิดกฏหมายเริ่มมีมากขึ้น 
- มีการคอรัปชั้นในระบบรัฐต่อรัฐของประเทศ เช่นระบบการเกิดความเสียหายภาคธุระกิจ 
- มีคนในภาครัฐรู้เห็นเป็นใจได้ผลประโยชน์ในการเปิดเสรีการค้าเพร าะมีธุระกิจของตัวเองร่วมอยู่ด้วย 
สรูป 
สถานการณ์การเปิดเสรีการค้า FTA ในแซงเข้ามาในเอเชียเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเพราะประเทศมหาอำนาจทาง เศรษฐกิจเป็นผู้กำหนดนโยนาบในการเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศกำล ังพัฒนาอย่างเช่นประเทศไทยต้องจำยอมต่อประเทศมหาอำนาจเรานี้เพร าะประเทศเราเสียเปรียนทางการค้ามาหลายยุคด้วยเพราะยุครัฐบาลของ ทักษิณ ชินวัตร นั้นมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะรัฐบาลชุดนี้มีผลประโยชน์มากต่อ ธุระกิจของตัวเอง ไม่ว่าธุรกิจนอกระบบของประเทศหรือในกลุ่มของธุระกิจอะไหลประกอบ รถยนต์ของ จึงรุงเรืองกิจซึ่งถ้ามองให้ดีจะมีผลประโยชน์พวกนี้ตลอดทำให้รั ฐบาลชุดนี้ทำทุกวิธีทางเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองในเวที่โลกใน การขายสินค้าของตัวเอง เพราะพวกนี้ไม่คำนึกถึงผลประโยชน์ของประเทศมุงแต่จะเอาประโยชน์ ใส่ตระกูลของตน :roll
FTA จริงหรือ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-12-05 13:15:48
:grin อาจารย์ วิษณุ บุญมารัตน์ 
นาย พัทรียา บุญประคอง 
รหัส 47528714 เลขที่ 45 
วิชา เศรษฐศาสตร์ การเมือง การบริหาร 
มหาวิทยาลัย บูรพา ภาคเรียนที่ 2 
 
การค้าเสรีในระดับทวีภาคี (FTA) เป็นสิ่งที่รัฐเปิดโอกาสที่จะไม่ควบคุม และไม่เก็บภาษี 
 
สิ่งที่เห็นด้วย กับ การค้าเสรี 
 
การค้าเสรี จะเอื้อประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก การค้าเสรี (FTA) เป็นการเปิดเจรจากันระหว่างประเทศคู่ค้า ซึ่งง่ายต่อการทำการค้า โดยไม่ต้องผ่าน WTO ซึ่งมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน ทำให้ล่าช้า การหันมาทำการค้าเสรี จึงง่ายและรวดเร็ว ทำให้เศรษฐกิจ มีการขยายตัวสูง นอกจากนี้ตัวผู้บริโภคเอง ก็สามารถที่เลือกสินค้าได้มาก และหลากหลายขึ้น เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงนั่นเอง  
 
สิ่งที่ไม่เห็นด้วย กับ การค้าเสรี 
 
จากการเปิดการค้าเสรี จะส่งผลกระทบต่อประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น ประเทศไทยของเรา เนื่องจากอำนาจการต่อรองของไทย ยังมีน้อย จึงทำให้ประเทศมหาอำนาจต่อรอง และกดดัน ด้วยฐานะทางเศรษฐกิจ ที่มีความแตกต่างกัน ทำให้ประเทศมหาอำนาจ สามารถต่อรอง และมักกีดกัน และปกป้องสินค้าบางประเภท  
นอกจากนี้ประเทศไทยไม่เหมาะที่ใช้ FTA เนื่องจาก ประเทศไทย “ใช้อำนาจทางการเมือง มาเอื้อประโยชน์ ทางการค้า ของกลุ่มผลประโยชน์” ซึ่งการทำในลักษณะนี้เป็นการโกงเชิงนโยบาย ที่ตรวจสอบยาก แต่กินง่าย จากการทำการค้าเสรีมากมาย ที่ทางรัฐบาลได้ทำการค้า มีแต่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มบางกลุ่ม ซึ่งมิใช้เรี่ยวแรงหลักของไทย เช่น เกษตรกร สิ่งนี้เห็นภาพได้ชัดเจน ว่ากลุ่มทุนใดที่เอียงไปทางรัฐบาล มักได้ผลประโยชน์ทางนโยบายกับทางภาครัฐไปซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ ทับซ้อน  
 
สรุป 
 
อย่างไรก็ดี FTA สามารถช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตได้ หาก “แยก... อำนาจทางการเมือง ออกจากการบริหาร” ซึ่งเป็นไปได้ยากในสังคมไทย หากแต่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ นั้นคือบทบาทที่แท้จริง ที่จะทำให้เกิดคำว่า WIN- WIN นโยบายที่รัฐกำหนด สามารถบอกถึงฝ่ายต่าง ๆ ที่จะได้รับผลประโยชน์ และเสียประโยชน์อย่างรัดกุมทีสุด เพื่อ นโยบายที่ได้จะได้ไม่เป็น นโยบายขยะ  
ประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน ไม่ควรที่ใช้ FTA เนื่องจากที่จะไม่สามารถแข่งขันได้ แล้วยังเกิดข้อเสียเปรียบมากมาย ที่ทำให้ประเทศของตนได้รับประโยชน์เพียงเล็กน้อย แต่มีผู้เอาประโยชน์ไปมูลค่ามหาศาล จากการเปิดการค้าเสรี จนเกิดแต่เพียง “ไมตรีจิต ที่ดี ที่เราให้ทรัพยากรที่มีค่า กับคนต่างแดน” 
 
กระแส FTA ในไทย ?
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-12-05 13:19:26
อาจารย์ วิษณุ บุญมารัตน์ 
นาย วิวัฒน์ จิรารัตนกุลชัย 
รหัส 47528950 เลขที่ 62 
วิชา เศรษฐศาสตร์ การเมือง การบริหาร 
มหาวิทยาลัย บูรพา ภาคเรียนที่ 2 
 
สิ่งที่เห็นด้วยกับการค้าเสรี 
 
การเปิดการค้าเสรี จะส่งผลดีต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค โดยเริ่มจากผู้ผลิต มีตลาดการส่งออกที่กว้างมากยิ่งขึ้น โดยมิต้องเสียภาษีการนำเข้า และไม่ต้องผ่าน WTO ทำให้ง่าย และรวดเร็ว ต่อการทำการค้าระหว่างกัน ส่งผลให้ เศรษฐกิจเกิดการขยายตัว ในด้านของผู้บริโภค สามารถเลือกสินค้าได้หลากหลาย ในราคาที่ต่ำลง เนื่องจากการเปิดการค้าเสรี มีการแข่งขันกันสูง จึงต้องมีการเสนอราคาของสินค้าแต่ละประเภทในราคาที่ต่ำเพื่อเป็ นการตีตลาดเดิมลง 
 
สิ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการค้าเสรี  
 
สำหรับการเปิดการค้าเสรีในไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จะเห็นว่าไทยเสียเปรียบมาโดยตลอดเนื่องด้วยปัจจัย ทางด้านต้นทุนแรงงาน ความชำนาญในการผลิต ที่ไทยยังด้อย เมื่อเทียบกับคู่การค้าเสรี เช่น สินค้าการเกษตรของจีน อุตสาหกรรมของออสเตเลีย จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของไทย แต่ประโยชน์กับตกไปอยู่กับ กลุ่มที่ได้รับประโยชน์บางกลุ่ม ที่รัฐกำหนดนโยบายเพื่อเอื้อให้กลุ่มคนเหล่านี้อยู่แล้ว จึงนำมาซึ่งการทุจริตเชิงนโยบาย 
 
สรุป 
 
การค้าเสรีนั้นไม่มีประเทศไหนที่จะสารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ก่อนที่จะมีการทำสัญญาการค้าเสรีรัฐควรมีการวางแผน และวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งรัฐควรออกกฎใดๆ บ้าง ที่จะปกป้องผลประโยชน์ให้ประประชาชนของตนโดยเฉพาะภาคเกษตรกร ของไทย ยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการออกกฎหมาย “ฟาร์มแอกต์” เพื่อปกป้องสินค้า ทางการเกษตรของตน และกฎหมายสิทธิมนุษยชน เพื่อปกป้องการตลาดของตน ตรงจุดนี้ประเทศไทยยังไม่มี จึงทำให้ถูกเอาเปรียบ และประชาชน เป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุด  
การเปิดการค้าเสรีนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ก็ต่อเมื่อรัฐกำหนดนโยบายโดยเห็แก่ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในประเ ทศมากกว่าการกำหนดนโยบายขื้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและเห ็นแก่ประโยชน์ของตน 
 
:) :) :(
อาจารย์วิษณุ บุญมารัตน์
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-12-06 17:25:18
FTA กับการคอรัปชั่น
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-12-06 17:50:14
อาจารย์ วิษณุ บุญมารัตน์  
นางสาวสุนิสา ปาณินท์ 
รหัส 47529134 เลขที่ 73 
วิชา เศรษฐศาสตร์ การเมือง การบริหาร  
มหาวิทยาลัย บูรพา ภาคเรียนที่ 2  
 
สถานการณ์ในแต่ละประเทศกับปัญหาเขตการค้าเสรี(FTO) ยังเป็นปัญหาที่คาดว่าจะยุติได้ยากและยังคงต้องถกเถียงกันต่อไป ในไทย 
 
เห็นด้วย 
- ถ้าการทำFTA รัฐบาลไทยกล่าวว่าทำแล้วเกิดประโยชน์ โดยจะทำให้เศรษฐกิจการค้าขายขยายตัวมากยิ่งขึ้น ไม่มีกลุ่มใดได้เปรียบเสียเปรียบ ทุกๆฝ่ายได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกันทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค 
-การรวมกลุ่มของนักลงทุนหรือนักธุรกิจขนาดใหญ่ ส่งผลให้เกิดการจัดระเบียบภาคธุรกิจ จึงไม่มีกลุ่มธุรกิจย่อยกลุ่มใดได้เปรียบเสียเปรียบ ร่วมมือสามัคคีกันดี 
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกทลายกำแพงภาษีนั้นลง เป็นผลพวงจากการเปิดเขตการค้าเสรี เป็นการตกลงกันระหว่างกันและกันของนักลงทุนที่รวมกลุ่มกัน จะไม่มีการลดลั่นระหว่างการค้าระดับผู้ผลิตกับผู้บริโภคและสินค ้าจะถูกลงมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ไม่เห็นด้วย 
-การทำ เอฟทีเอ ทำให้ไทยเสียเปรียบ ซึ่งการนิยมตามยุคสมัยของคนไทยยังมีมาก จนเกิดเป็นปัญหาในปัจจุบันจึงทำให้ปริมาณการซื้อของนอกมากกว่าข องในประเทศ 
-เกษตรกรของไทยจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงโดยทางตรง จากราคาวัตถุดิบของสินค้าที่ราคาตั้งแต่การซื้อเพื่อบริโภคสูงม ากทำให้เกิดความไม่สมดุล 
 
สรุป 
เขตการค้าเสรี เอฟทีเอ ให้ทั้งประโยชน์และข้อเสียเปรียบกับประเทศไทยเรา บางกลุ่ม แต่ถ้าประชาชนไทยทุกคนร่วมใจกันรักในสิ่งที่เราผลิตเองทุกอย่าง ก็จะดีขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับความทันสมัยความเจริญจากต่างประเทศบ้างก็จะทำให ้ไทยพัฒนาได้มากกว่านี้ 
FTA ผลประโยชน์แห่งชาติหรือผลประโยชน์ของใ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-12-07 14:35:04
อ.วิษณุ บุญมารัตน์ 
น.ส.จันทร์แรม สุขเลิศ 
รหัส 47528293 เลขที่ 10 
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 09.00 - 12.00 น. 
 
เห็นด้วย 
- ประเทศไทยได้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติและมีการติดต่อค้าขายส ินค้าเพิ่มมากขึ้น 
- นอกจากอุตสาหกรรมยานยนต์ชาวต่างชาติอาจนำเอาอุตสาหกรรมด้านอื่น เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น 
- คนในประเทศจะได้มีงานและรายได้จากการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติ  
 
ไม่เห็นด้วย 
- ถ้ามีเขตการค้าเสรีเกิดขึ้นจะส่งผลต่อบริษัทผู้ผลิตชื้นส่วนรถย นต์ภายในประเทศเพราะไม่สามารถแข่งขันกับชาวต่างชาติได้ 
- ด้านอุตสาหกรรรมยานยนต์ ถ้าทำเขตการค้าเสรีระหว่างไทยญี่ปุ่นอาจทำให้ญี่ปุ่นถอนการลงทุ นในไทย เพราะถ้าญี่ปุ่นผลิตรถยนต์สำเร็จรูปแล้วส่งมาขายในไทยจะคุ่มค่า ากว่ามาลงทุนในไทย 
- ถ้าไม่มีเขตการค้าเสรีในไทยจะมีตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่พึงจะไ ด้จาการเก็บภาษีรวมถึงค่าแรงของคนไทยที่จะได้จากการเข้ามาลงทุน ของชาวต่างชาติในไทยส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นด้านอุตส าหกรรมยานยนต์อย่างมหาศาล 
 
สรุป 
ผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ของคนส่วนรวมและคนในชา ติแต่กลับมีบุคคลบางกลุ่มหรือกลุ่มผู้มีอำนาจดำเนินการหรือทำกา รเพื่อให้ผลประโยชน์บางส่วนเป็นของตนเองและพรรคพวกโดยการใช้ผลป ระโยชน์แห่งชาติเป็นม่านบังตาแก่คนทั่วไปรวมถึงคนในชาติเพื่อทำ ธุรกิจและกอบโกยหากำไรให้กับตนเอง 
สำหรับเรื่องการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศ ต่างประเทศบางประเทศใช้ว่าจะทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจของไทยลดลงมากม ายนักเพราะบางประเทศหรือสินค้าบางตัวของไทยเกินดุลการค้าตัวอย่ างเช่น การขาดดุลการค้ากับออสเตเลียหลายพันล้านเพราะต้องมีการนำเข้าทอ งคำที่มีมูลค่าสูงแต่ต้องตัดภาษีออกไปเป็นศูนย์แต่เราก็สามารถท ี่จะนำมาแปรรูปและส่งออกขายไปยังต่างประเทศในราคาที่สูงเช่นกัน หรือการส่งสินค้าประเภทอื่นออกไปยังต่างประเทศเพื่อให้เป็นการท ดแทนสินค้าที่ขาดดุล
FTA นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
Written by บุคคลทั่วไปยังไม่ได้สมัครสมาชิ on 2005-12-07 15:46:08
ชื่ออาจารย์ วิษณุ บุญมารัตน์  
น.ส.แพทรินทร์ อาดศิริ  
รหัส 47528756 เลขที่ 48  
มหาวิทยาลัยบูรพา เวลาเรียน 09.00 - 12.00 น. 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทยนั้นคงต้องเข้าสู่การเปลี่ยนแป ลงอีกยุคหนึ่งเพราะได้มรการนำเอา FTA มาใช้ ซึ่งเป็นนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศคู่สัญญา ที่ทำFTAด้วยกัน โดยการมีสัญญาต่อกันเพื้อเอื้ออำนวยในการทำการค้า เช่น จะมีการตั้งกำแพงภาษี มีการกำหนดโควต้าสินค้าเข้าออก การควบคุมการเปลี่ยนแปลงเงินตราระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื้อที่จะต้องการขยายตัวของเศรษฐกิจออกไปอย่างกว้างขวา ง 
**ข้อดี** 
เมื่อมีการนำระบบ FTA เข้ามาใช้ก็จะสามารถพัฒนาฐานะทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้นในสายตาคนที่ เข้ามาร่วมทุนและจะเพิ่มความเป็นที่น่าเชื่อถือให้กับผู้ที่จะม าลงทุนกับประเทศไทย และสามารถส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศได้มากกว่าเดิม โดยที่จะเสียภาษีในอัตราที่ลดลงอีกด้วย 
**ข้อเสีย** 
การนำ FTA มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันก็คือ การที่มีการทำข้อตกลงระหว่างประเทศคู่สัญญานั่น ยังไงประเทศของเราก็ยังเสียดุลการค้ากับประเทศอื่นอยู่ดีเพราะค ่าเงินของเรายังมีอัตราที่ถูกกว่าประเทศที่เราส่งสินค้าออกไปขา ยเมื่อเราเสียภาษีในการที่จะเอาสินค้าเข้าประเทศของเขาก็เสียมา กกว่าที่เขาส่งสินค้าเข้าประเทศของเรา และจะมีผลกระทบต่อสินค้าการเกษตรพวกผลไม้อย่างเช่น ราคาของผลไม้ที่นำเข้ามาจากจีน พวกแอปเปิ้ล สาลี่ก็มีราคาขายที่ถูกจึงทำให้คนหันไปกินผลไม้พวกนั้นมากกว่าข องไทย จึงต้องมีการปรับราคาของผลไม้ไทยลงมาทำให้เกษตรกรขายผลไม้ได้ใน ราคาที่ตำลง และเมื่อมีการรวมทุนของชาวต่างชาติมากก็จะทำให้ธุรกิจของไทยเป็ นของคนต่างชาติเกือบครึ่ง บางทีในอนาคตชาวต่างชาติอาจจะมีบทบาทเข้ามาร่วมกำหนดนโยบายเสณา ฐกิจของไทยก็ได้ 
**สรุป** 
ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยในการที่จะนำนโยบาย FTA เข้ามาใช้ เพราะประเทศของเรายังไม่ค่อยมีความพร้อมในการที่จะใช้นโยบายนี้ เท่าไรนัก 
 
 
:roll :eek :upset :zzz :sigh :x :(

เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิแสดงความคิดเห็นครับ.
กรุณาเข้าระบบ หรือสมัครสมาชิกก่อนครับ

Powered by AkoComment 2.0!

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 25 November 2005 )

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.